تعبیر ورود چیزی به بینی در خواب دیدم در خواب وارد بینی من شد

منظور از داخل شدن یا بیرون آمدن چیزی از بینی اعم از بلغم، خاک، بزاق، خون، نخ، بند ناف یا ماده سفید یا زرد برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای ابن سیرین و امام علی علیه السلام. -صادق

  1. تفسیر آنچه در بینی وارد می شود، طبابت را طی می کند و آنچه را که ناپسند است وارد می کند
  2. اگر ببیند که مگسی در بینی او وارد شد، ستایش نمی شود
  3. ورود یک ماده سفید رنگ مانند طناب، نخ یا گریس نشان دهنده آسیب، پریشانی و مشکلات زندگی است.
  4. هر کس در خواب ببیند که در بینی او بریدگی است، اگر راست باشد، نشان دهنده بیماری بیننده است.
  5. اگر بیمار باشد، این نشان دهنده مرگ او است
  6. یا این که حکایت از رسوایی و بلایی دارد که بر اهل بصیر یا نزدیکان او وارد می شود
  7. خروج مورچه ها از بینی، گوش یا سایر قسمت های بدن، بیانگر شهادت بیننده خواب است.
  8. خواب داخل شدن کرم به بینی اگر خواب درست باشد بیانگر ضرر و غفران و غم و نگرانی و کمبود روزی است.
  9. به طور کلی خوب نیست چیزی وارد بدن شود، بلکه خوب است چیزی از نخ یا ماده زرد یا هر رنگ یا طناب از بدن خارج شود، زیرا این امر نشان دهنده تسهیل زندگی و بهبودی است. بیماری ها

یک رویا از بینی بیرون آمد – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا