تعبیر بیرون آمدن چیزی از بینی در خواب دیدم در خواب چیزی از بینی ام بیرون آمد.

با دیدن بیرون راندن چیزی از دهان، آن را به چند شکل مشاهده می کنیم، مانند خروج بلغم سبز یا مایع زرد یا سفید یا سیاه، خروج مگس، خون کثیف، دود، نخ، مو، طناب، کرم و چرک. دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد، برای ابن سیرین و امام صادق و تفاسیر بیشتر مشروح در تکمیل تاپیک زیر

تعبیر بیرون آمدن چیزی از بینی در خواب

 1. دختری که می بیند بلغم به سختی از بینی اش بیرون می آید، این تعبیر او به آسانی در طلب و انفاق است.
 2. و هر مایع یا ماده ای که از بینی خارج می شود بیان کننده پول است مگر خون
 3. هر که ببیند مگسی یا مانند آن از دماغش بیرون آمد، نشان می دهد که برای او فرزندی به دنیا می آید
 4. هر کس در خواب ببیند که از بینی او خلط بیرون می آید، بیانگر آن است که از خداوند متعال منفعتی حاصل می شود.
 5. هر که دید: به تعبیری که از خون دماغ من آمده بگوید، آن حدوث پول است، و اگر بگوید رفت، پول از بین رفت.
 6. هر کس در خواب ببیند که حیوان یا پرنده ای از بینی او بیرون آمده است، دلالت بر آن دارد که اگر حیوانی داشته باشد که بزاید.
 7. هر که ببیند پا بر زمین گذاشته دختری برایش به دنیا می آید
 8. هر که دید: پا زد و از دماغش بیرون آمد حیوانی یا پرنده ای که از پهلوی من پسری را زد، آن پرنده را به او چه نسبت می دهند، اگر از بینی او گربه سان بیرون آمد پس پسر است و دزد و اگر کبوتر باشد دختر دیوانه است و پوزه هشدار بیماری یا بیماری اوست.
 9. هر كه در خواب ببيند: رگه مي زند و آنچه از نوع خود كراهت دارد از او بيرون مي آيد، فرزندي است كه در او خير نيست و اگر دوست داشتني باشد فرزند صالح مناسب است.
 10. هر که در خواب ببیند: خون دماغش می ریزد و بر لباسش خون می ریزد، این مالی حرام است که بر او اثر می کند و اگر خون غلیظ باشد این پسری است که به آن مبتلا می شود.
 11. اگر در خواب بینی دیدید که خونریزی می کند، این بدان معناست که هر کس خواب را دید، فاجعه ای رخ خواهد داد.
 12. هر کس ببیند که از بینی اش خون می چکد و خون را به نفع خود می پندارد، دلالت بر آن دارد که بیننده به خاطر منفعت مجروح شده یا از مالی رئیس جمهور یا از صاحب مقام و منزلت مجروح شده است.
 13. هر کس در خواب ببیند که شخصی به بینی او می زند و بینی اش خون بیرون می آید، بیانگر آن است که دشمنی منتظر است که بیننده به او مکر و ضرر و زیان وارد کند.
 14. موهایی که از بینی بیرون می آیند نشان دهنده خروج ضرر برای شماست، شاید جادو یا خستگی از شما دور شود.
 15. خروج نخ یا مو از رویاهای مزاحم و تعبیر آن عمدتاً مربوط به وضعیت روحی و روانی بیننده خواب است و همچنین اینکه آیا نخ یا مو کاملاً بیرون آمده یا بخشی از آن علاوه بر رنگ نخ باقی مانده است.
 16. بیرون آمدن مو یا نخ در خواب بیانگر عمر طولانی است.
 17. خروج یک مو یا نخ از دهان به عنوان رفع اضطراب و بهبودی از آنچه که بیننده خواب ممکن است از ناراحتی چشم یا حسادت تجربه کرده باشد، تعبیر می شود.
 18. در صورتی که خارج کردن آن از دهان امکان پذیر نباشد یا فقط مقداری از آن خارج شود، آسیب در شرف تخلیه است.
 19. هر کس در خواب ببیند که موش از بینی یا از آلت تناسلی او بیرون می آید به دختری می رسد که بیمار است و خیری در او نیست و اگر از مقعدش خارج شود زنی از او بیرون می آید. هیچ خوبی در او نیست
 20. هر کس در خواب ببیند خون غلیظ از بینی اش بیرون می آید اگر همسرش حامله باشد نشان دهنده سقط جنین است.
 21. اگر کسی در خواب ببیند که خون از بینی کسی که می‌شناسد بیرون می‌آید، نشان‌دهنده مصیبت یا ناراحتی بزرگی است که خون دماغش را می‌گیرد.
 22. هر کس در خواب ببیند که چرک بینی زیاد شده برای او مکروه است و اگر بیند که آن را پاک کرد، بر اوست.
 23. مشاهده پوسته مخاطی در بینی نشان دهنده مشکلات و موانع اداری است
 24. هر کس در خواب ببیند که بینی اش بریده شده و پرواز می کند یا مانند آن از آن خارج می شود، نشان دهنده آن است که صاحب فرزندی می شود.
 25. بیرون آمدن دود از بینی نشانه موفقیت در عشق است
 26. رها شدن ماده سفید رنگی که گویی مانند روغن یا نخ باشد، بیانگر این است که انشاءالله خداوند آنها را برای شما آزاد می کند و چیزی را در زندگی شما تسهیل می کند که روح و قلب شما را آرام کند.
 27. هر چیزی که از بینی خارج می شود نشان دهنده از بین رفتن نگرانی یا پیگیری اخبار دیگران است
 28. خروج نخ از بینی نشان دهنده طول عمر است
 29. خروج حشرات از هر نقطه از بدن نشان دهنده رفع نگرانی ها و مشکلات است
 30. هر كه ببيند كرم از بدن يا بدنش بيرون مي آيد، خروج كرم از بدن يا بدن، جايگزين خروج غم و اندوه يا رفع درد و غم است.
 31. هر که ببیند چرک یا جراحی از بینی اش بیرون می آید، اگر مضطرب شد، خداوند غم و اندوه او را برطرف می کند و خداوند به آسایش او سرعت می بخشد و یاران بد را از او دور می کند.
 32. اگر در خواب ببیند که مورچه از دهان یا بینی او بیرون می آید تعبیر به هلاکت انسان به دلایل مختلف می شود.
 33. اما اگر در خواب ببیند که خوشحال است یا از ورود یا خروج مورچه از دهان یا گوش یا هر عضوی خوشحال می شود، تعبیر آن این است که بیننده خواب شهید می شود.
 34. و اما کسى که در خواب ببیند که از دماغش خون فراوان مى‏ریزد، در میان مردم شهرتى پیدا مى‏کند و گفته مى‏شود که به مرتبه‏اى نیکو مى‏رسد یا به حال بهترى مى‏رسد. از وضعیت او، یا اینکه با زنی ازدواج کند که دلیلی برای خوشبختی او باشد.
 35. و عموم دفع چیزهای ناخوشایند از بدن خوب و سریع است، چون ضرر دارد و دفع می شود و خداوند متعال می داند.

دیدن موهایی که از بینی بیرون می آید

علمای قدیم بیرون آمدن مو از بینی را در خواب بیانگر دغدغه و مشغله بیننده خواب می دانند و همچنین اشاره به مسئولیت هایی دارد که بر دوش او می افتد، در حالی که برخی از علما و مفسرین به بیرون آمدن مو از بینی اشاره کرده اند. در خواب ممکن است نشان دهنده لمس، جادو یا حسادتی باشد که متوجه بیننده می شود

برداشتن نخ یا مو از رویاهای مزاحم و تعبیر آن عمدتاً مربوط به وضعیت روحی بیننده خواب و همچنین برداشتن کامل نخ، مو یا قسمت باقی مانده از نخ و همچنین رنگ آن است.

تعبیر بیرون آمدن خون – یوتیوب از بینی تعبیر خواب بیرون آمدن آب از بینی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Q6PIz0zRf6c رویایی از بیرون آمدن کثیفی یوتیوب رویایی از بیرون آمدن مو از دهان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا