تعبیر سرکه سیب در خواب و نوشیدن سرکه سیب در خواب

دیدن سرکه برای زنان مجرد برای زنان باردار خرید یک شیشه سفید و دوش گرفتن با سرکه ریخته شده روی غذا برای ابن سیرین و غیره

  1. سرکه سیب با توجه به اینکه هزاران سال است که به عنوان یک روش پزشکی بسیار موثر در درمان بسیاری از بیماری ها مورد توجه قرار گرفته و دارای قابلیت های درمانی فوق العاده ای است، مفاهیم مثبت زیادی دارد، بنابراین آن را نشانه خوبی و سلامتی می دانند.
  2. هر که در خواب سرکه با نان بخورد، بیانگر آن است که پول دارد و زندگی خوبی خواهد داشت.
  3. اگر زن در خواب ببیند که با سرکه نان می خورد، به اندازه سرکه ای که خورده نزد شوهرش مقام بلندی خواهد داشت.
  4. زندانی که در خواب خود را در حال نوشیدن سرکه ببیند، به این معناست که به زودی آزاد می شود و نگرانی را برطرف می کند.
  5. اگر سرکه در خواب خالص و اصیل و بدون آلودگی باشد، بیانگر آن است که بدون خستگی و مشقت، برکات بسیار به دست می آید. اما اگر همین ناخالصی ها را داشته باشد، یعنی خستگی و تلاش و لغزش برای به دست آوردن پول یا رسیدن به چیزی.
  6. زن حامله ای که در خواب سرکه سیب می خورد، به این معناست که به زودی با او وداع می کند و به خاطر مرگ یکی از نزدیکانش قبل از تولد فرزندش اندوهگین می شود.
  7. زنی که در خواب سرکه را بدون خوردن با غذا بنوشد، به این معناست که ممکن است از شوهرش جدا شود، موقعیت بسیار پستی پیدا کند و دوران غم و اندوه و خستگی را سپری کند.
  8. هر که خود را در حال نوشیدن سرکه ببیند، یعنی به مقداری که در خواب نوشیده به بیماری مبتلا می شود یا به زودی خبر بدی خواهد شنید.
  9. هر کس خود را ببیند که روی میز ناهارخوری که اطراف آن افراد زیادی است سرکه می‌ریزد، به این معنی است که با مردم مشکلات زیادی دارد.
  10. دختری که در خواب خود را در حال نوشیدن سرکه می بیند به این معنی است که با مردی ازدواج می کند که در آینده باعث رنج او خواهد شد.

منجم احمد شاهین تعبیر دیدن روغن و سرکه در خواب را توضیح می دهد – YouTube تعبیر سرکه، شیر، آب، روغن، عسل، خرما، آب میوه و لیمو YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا