تعبیر نارنگی در خواب دیدن یوسف افندی در خواب

معنی میوه لنکی یا نارنگی، زرد یا سبز، پوست کندن، خوردن، خریدن، چیدن، درخت گندیده، فروش با پوست، برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای ابن سیرین، امام صادق و غیره.

تعبیر خواب نارنگی در خواب

 1. مفسران، دیدن نارنگی در خواب را بر حسب حال او توضیح داده اند، اگر نارنگی کاملا رسیده باشد، نشان دهنده وجود رزق و خیر و برکت است.
 2. اگر نارنگی کاملاً نرسیده باشد یا میوه هنوز سبز یا کپک زده باشد، این نشان دهنده وجود بیماری، حسادت یا شر است.
 3. اما اگر شخصی در خواب ببیند نارنگی را در خواب ببیند و وضعیت نارنگی ها کاملاً رسیده یا سبز نشده باشد، به این معنی است که این شخص در زندگی خود یا در زمینه کاری خود تغییر اساسی خواهد کرد و تغییر خواهد کرد. برای بهتر و بهتر خواهد بود.
 4. این تغییر ممکن است در ازدواج یا نامزدی که با ازدواج، یک فرصت شغلی جدید، یا ارتقاء به واحد پول فعلی به پایان می رسد نشان داده شود.
 5. اگر در خواب ببیند که نارنگی را در خواب دید و پوست کنده و آماده خوردن است و یا نارنگی را در سفره ای چیده اند، بیانگر این است که از منبعی که نمی شناسد، روزی حلال به دست می آورد.
 6. اما اگر نارنگی لوب شده و از یک قسمت جدا شده باشد، نشان دهنده این است که مشکلاتی برای خانواده این فرد حل می شود و اغلب به دلیل نفرت یک زن است.
 7. مفسران دیدن نارنگی در خواب را بر حسب حال و شکل و ذائقه آن تعبیر کرده اند
 8. اگر نارنگی در حالت پختگی کامل، خوش فرم و طعم لذیذ موجود باشد، این نشان دهنده رسیدن روزی و خوبی است.
 9. اگر انسان فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر واقعاً ثروتمند باشد پول بیشتری از آنچه که دارد خواهد داشت.
 10. هر کس از شما ببیند نارنگی می خورد اگر طعمش شیرین باشد نشان دهنده پول است و اگر ترش باشد نشان دهنده بیماری است.
 11. دیدن نارنگی رسیده و شیرین نشان دهنده کبودی و پول است و پوسیدگی آن یا کسی که به هر دلیلی نخورد میوه اش مشکل است، سپس نشان دهنده بیماری یا حسد و غم است.
 12. نارنگی سبز همچنین نشان دهنده شروع زندگی جدید در آینده نزدیک است که ممکن است تغییر کار برای یک مکان بهتر باشد زیرا سبز پس از آن بالغ می شود و بلوغ همیشه نشان دهنده خوبی است و تغییر زندگی ممکن است از طریق ازدواج باشد. ، نامزدی یا لذتی که با خرید آن شروع می شود تا در زمان های بعدی مانند بلوغ تدریجی برای میوه های سبز به دست آید.
 13. و هر کس گمان کند که میوه های پرتقال نارنگی را جمع آوری می کند، اگر خوراکی باشد، پول را با زحمت خود جمع می کند و جایز است یا به دست آوردن آن پول ورثه است و ممکن است مالی باشد که او از مردم می خواهد و از جمع آوری آن ناامید می شود و یا آن را فراموش می کند.
 14. و هر کس ببیند که مقادیر بسیار زیادی از این میوه ها را جمع آوری می کند، در محل زندگی خود به مکان بهتری تغییر می کند و زندگی مجلل و شادتری خواهد داشت.
 15. و اما دیدن میوه ها پوست کنده یا بدون پوست در کاسه یا روی سفره یا محلی برای خوردن، نشان دهنده غنیمت و پولی است که بیننده خواب از طرفی که انتظارش را نداشت راضی می شود.
 16. و اگر میوه در شیارهای مقاطع داخلی آن تکه تکه شود، نشان دهنده گرفتاری ها و مشکلات و جدایی در خانواده و بین خواهران و برادران به دلیل امر مصنوعی یا کینه ای از زن است.
 17. و وقتی انسان خوردن میوه های پرتقال نارنگی را ببیند بستگی به شکل و پختگی و مزه آن دارد و اگر آن سه چیز خوراکی باشد یعنی شکل زیبا و رسیده و شیرین مزه آن به پول یا ثروت برای فقیر تعبیر می شود. سود برای تاجر و افزایش پول برای ثروتمندان.
 18. ممکن است دلالت بر تسهیل راه علم یا کار داشته باشد، اما اگر در یکی از سه شرط آن عیب و عیبی وجود داشته باشد برای خوردن آن خوب است، ولی همه آن بینا است.
 19. و اگر بیننده میوه های نارنگی را که پوسیده یا غیر قابل خوردن بود جمع می کرد و مقدار بسیار زیادی جمع می کرد ممکن است حاکی از مرگ او یا بیماری شدیدی باشد که باقیمانده عمر او را تا زمان مرگش تشدید کند.
 20. و اگر مقادیر کم باشد نشان دهنده یک بیماری گذرا است که در زندگی درمان می شود یا مدتی باریک می شود که بگذرد و به همان حالت قبل برگردد.
 21. اما اگر انبار این میوه‌ها را دور بریزد، برای او در برابر مردم رسوایی است و رازی را که پنهان می‌داشت و پنهان می‌کرد و در میان خانواده و مردم شهرش ذلیل می‌شود. .

دیدن نارنگی در خواب توسط ابن سیرین

 1. ابن سیرین درباره دیدن نارنگی در خواب می گوید که تعبیر به حالت نظر است.
 2. اگر خوابنده در خواب نارنگی ببیند و وضعیت نارنگی ها سبز و نارس باشد تعبیر این خواب این است که خواب بیننده تحول بزرگی در زندگی خود ایجاد می کند و تغییر به سمت بهتر شدن خواهد بود.
 3. اگر خوابیده در خواب ببیند که میوه ای از نارنگی است که پوست کنده شده و به صورت میخک بریده شده است، به این معناست که یک سری مشکلات در این خانواده حل می شود و توسط زن ایجاد می شود.

دیدن نارنگی های گندیده در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب نارنگی در خواب می گوید که اگر در خواب ببیند که میوه های نارنگی گندیده را جمع می کند یا غیر قابل خوردن است و اگر به مقدار زیاد جمع کند بیانگر این است که آن شخص جان خود را از دست خواهد داد یا اینکه تا پایان عمر با بیماری شدید سپری می کند و اگر نارنگی را به مقدار کم جمع آوری کند، این فرد در معرض یک مشکل بهداشتی ساده قرار می گیرد و به سرعت از آن بهبود می یابد، اما در در صورتی که فرد این میوه ها را پس از جمع آوری آنها پرتاب کند، به این معنی است که این فرد در معرض یک رسوایی بسیار بزرگ در مقابل مردم قرار می گیرد.

ذخیره میوه های نارنگی در خواب

کارشناسان در تعبیر خواب در مورد دیدن جمع آوری و نگهداری میوه های نارنگی می گویند هر که ببیند در حال جمع آوری میوه های نارنگی است در صورت صحت این میوه ها به این معنی است که این شخص پول حلال خوبی به دست می آورد یا ثروت بسیار زیادی به ارث می برد. و یا اینکه محل زندگی خود را تغییر دهد تا در مکانی بهتر و زندگی مجلل تری زندگی کند.

در صورت جمع آوری میوه های سبز نارنگی به این معنی است که در مسیر جدیدی قرار گرفته و به او علم و پول داده می شود و از این میوه ها درآمد زیادی به دست می آورد.

تعبیر خوردن نارنگی در خواب

ابن النابلسی می گوید که اگر در خواب ببیند که میوه نارنگی می خورد، اگر این میوه ها خوراکی و طعم شیرینی دارند، این بدان معناست که خداوند به او مال زیادی عطا می کند. دلالت بر تسهیل راه علم و کار دارد، اما اگر مفسده باشد حکایت از غم و اندوه و درد دارد، انسان بزرگی گرفتار آن می شود و ممکن است موجب مرگ یکی از نزدیکان شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا