تعبیر دیدن طلا در خواب برای دختر مجردی که با زن حامله ازدواج کرده است

مضمون: تعبیر طلا در خواب اعم از خرید، فروش، ضرر، زنجیر زدن، انگشتر یافتن، در خواب دیدم که طلا، هدایای جواهر و غیره یافتم.

  1. ابن سیرین گفته است که طلا به دلیل رنگ زرد و بیزاری از کلمه ناپسند است
  2. هر کس در خواب ببیند که شمش طلا دارد، به همان اندازه که در خواب آن را داشته، تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد.
  3. هر کس در خواب ببیند که خانه اش از طلا ساخته شده است، نشان می دهد که خانه اش آتش می گیرد
  4. کسی که در خواب ببیند چشمانش از طلا است، این را به کوری تعبیر می کند
  5. شخصی که در خواب ببیند از ظروف طلا و نقره استفاده می کند، این به شرح حال شما تعبیر می شود
  6. تعبیر خواب هدیه دادن با طلا با توجه به شکل و نوع هدیه تعبیر می شود
  7. کسی که در خواب می بیند که یک قطعه طلا به او داده شده است، این را به کسب مقام تعبیر می کند
  8. اگر زنی در خواب ببیند که هدایایی طلا می گیرد، تعبیر می شود که با مردی ثروتمند و حریص ازدواج می کند.
  9. افرادی هستند که در خواب جواهرات ساخته شده از طلا را می بینند و این خواب ها عموماً به شادی، امرار معاش و کارهای خیر تعبیر می شود.

تعبیر دیدن طلا توسط استاد ایاد العدوان – یوتیوب

تعبیر دیدن هدیه طلا یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا