تعبیر پیراهن خواب در خواب سبز زرد قرمز سیاه سفید

تعبیر خواب شب در خواب مجرد و متاهل و حامله خواه پاره و سوراخ و بلند و کوتاه و نو و کهنه و پهن و باریک و وارونه باشد ابن سیرین.

تعبیر خواب پیراهن در خواب

 1. اگر خواب ببینید که در خواب لباس خواب پوشیده اید، به بیماری خفیفی مبتلا خواهید شد. اگر دیگران را با لباس خواب ببینید، اخبار نگران کننده ای در مورد دوستان غایب دریافت خواهید کرد. کسب و کار کاهش خواهد یافت. اگر عاشقی معشوق خود را در لباس شب ببیند، گریم جای او را می گیرد
 2. اگر پیراهن بریده شد به این معنی است که مرد زنش را رها کرده است
 3. اگر پیراهنی به شما داده شود به این معنی است که در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهید داشت
 4. اگر پیراهن فتق کرده باشد یعنی آن را ترک کرده است
 5. اگر در خواب پیراهن های زیادی دیدید، به این معنی است که خداوند به شما پاداش بزرگ و منفعت های بزرگ می دهد
 6. برای زن اگر ببیند پیراهن نو و پهنی به تن کرده است، نشان دهنده وضعیت خوب او در دین یا حسن حال شوهرش است.
 7. تعبیر دیدن لباس خواب در خواب و خیس شدن بر آن به این معناست که اتفاقی می افتد که شما را از سفر باز می دارد.
 8. پاره کردن جیب پیراهن در خواب به این معنی است که در دوره آینده باب فقر به روی او باز خواهد شد.
 9. دیدن پیراهن شکسته که روی آن کثیفی است، نشان دهنده فقر، نگرانی و مشکلات است
 10. پوشیدن پیراهن بدون آستین در خواب بیانگر بدهی و پرداخت آن است
 11. اگر پیراهن سفید باشد نشان دهنده دین است
 12. رنگ پیراهن قرمز نشان دهنده شهرت است
 13. رنگ پیراهن سبز و سفید بیانگر دین و رزق و روزی و محبت خداوند متعال است
 14. رنگ پیراهن زرد نشان دهنده بیماری است
 15. پوشیدن پیراهن مشکی به معنای غم و اندوه و نگرانی است
 16. پوشیدن تی شرتی که به نشانه حج یا سفر مشخص شده است
 17. پوشیدن پیراهن چوبی برای بیننده بیمار به معنای نزدیک شدن مرگ است
 18. پیراهن چوبی به معنای سفر به دریا از تعبیر دیدن لباس خواب در خواب است.
 19. تعبیر دیدن لباس خواب بدون جیب در خواب دلالت بر مرگ دارد
 20. ديدن پيراهن كوتاه كه عورت را نپوشاند، حاكي از كمبود دين است
 21. دیدن پیراهن واژگون به معنای تغییر حال بیننده از تعبیر دیدن پیراهن شب در خواب است.
 22. دیدن یک آیه قرآنی که روی پیراهن نوشته شده به معنای تمسک به قرآن است
 23. دیدن شکاف در پیراهن از طول به این معنی است که تسکین نزدیک و خوبی بی نظیر خواهد داشت.
 24. ترک در پیراهن به صورت ضربدری به این معنی است که در عرض آن کلماتی برای گفتن وجود دارد
 25. دیدن پیراهنی که بر آن ابر است و رؤیت آسمان به معنای خیر و فضل و برکت است.

تفسیر رویت لباس شب استاد ایاد العدوان – یوتیوب

تعبیر دیدن لباس خواب یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=wPPeVakepCw

چشم انداز لباس شب قرمز ابراهیم الطلحب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا