تعبیر دگرگونی در خواب دیدن فردی که در خواب متحول شده است

مضمون: تبديل دختر به پسر، جوان به فرزند پير، به حيوان يا پرنده كوچك، رؤيت كوچكتر از سن خود، اثر ابن سيرين و غيره.

 1. هر کس در خواب ببیند که از نیکی به فساد روی آورده است، ستودنی نیست و هر کس خلاف آن را ببیند، دلالت بر تلاش برای علاقه به دین و دنیا و کسب مال دارد.
 2. و اگر زنی در خواب ببیند که مرد شده است در حالی که با زنان همبستر شده یا با زنی ازدواج می کند خیر و شرف و عزت و ذکر بلند بر او وارد می شود.
 3. و هر کس در خواب ببیند حیوانی شده که گوشت آن قابل خوردن نیست، ذلت و مصیبت است و اگر شغلی داشته باشد از آن منزوی می شود.
 4. دیدن شخصی که در خواب پیر شده است، بیانگر نیکی در دین و افزایش عزت است
 5. همچنین اگر زن ببیند که پیرزن شده است، در دین و امور دنیوی او صلاح است.
 6. هر کس در خواب پسر شود، بیانگر اعمال و اعمالی است که انجام می دهد که از ویژگی های آن جهل است و این خواب اغلب مذموم است.
 7. دیدن تبدیل شدن به نوزاد در خواب بیانگر ضعف، درماندگی و وابستگی به دیگران است
 8. اگر شیخی در خواب خود را در حال تبدیل شدن به جوانی ببیند، در خواب، اگر مریض باشد، به بهبودی، و اگر فقیر باشد، به مال و پس از پایان دنیا برگردد.
 9. هر که ببیند قد بلند است، دلالت بر طول عمر دارد
 10. هر کس در خواب ببیند که چیز مهمی را در زندگی خود کوتاه می کند، ممکن است خانه یا ماشینی را بفروشد، شغلی را از دست بدهد یا به او توهین شود و ممکن است از مرگ بترسد.
 11. کم شدن چیزی در بدن او کم شدن در عالم خواب است
 12. هر کس در خواب ببیند که پسر است، در هر حال خیری در او نیست، پس آرزو می کند و از روی نادانی می کند.
 13. و اگر زن ببیند که پیر یا نصف شده و نیست، در دین و زندگی دنیوی او برایش خوب است.
 14. هر کس پیری را در خواب ببیند جوان شده است و اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر از کسانی باشد که زندگی دنیوی او را اداره کند به او باز می گردد و اگر مریض باشد. ، از بیماری خود شفا می یابد. هر که ببیند شاخه نرم زیبا شده، زود می میرد
 15. و هر که در خواب ببیند که به صورت زن و زینت اوست، در خود ذلت و گرفتاری می‌بیند، مگر اینکه ببیند به حال خود بازگشته است. گفته شد که اگر اختلاف داشت با مخالفش مصالحه کند که حجت بر اوست و اگر او را آشتی داد حاجتش را می برد.
 16. و اگر زن ببیند که مرد شده و پسری غایب دارد با او تماس می گیرد و اگر حامله باشد پسری می آورد و اگر حامله نباشد هرگز پسری به دنیا نمی آورد. و اگر پسری به دنیا آورد، پسر قبل از بلوغ می میرد. و چه بسا تعبیر به ارزشها یا صاحب آن رفته و در میان مردم ذکری داشته و به قدر عظمت ذکر شرفی داشته است.
 17. و هر كه در خواب بدن خود را به بدن يكي از حيوانات تبديل كند، و اگر هفت باشد، با مال يا قدرت و شدت ظلم و نيرنگ و نيرنگ بر غير خود مسلط است.
 18. و اگر براى حيوانى باشد كه خورده شود، دلالت بر صلاح يا ذلت آن دارد
 19. و هر کس در خواب ببیند که با بال های خود پرواز می کند، به همان اندازه که در زمین برتری داشته است در سفری با قدرت است.
 20. و هر کس در خواب ببیند که بدنش از گِل شده است، برای او باقی نمی ماند
 21. هر که در خواب ببیند که از آهن ساخته شده است، عمرش طولانی خواهد بود
 22. و هر کس در خواب ببیند که طاق یا پلی شده است که مردم از آن عبور می کنند، سلطان یا صاحب سلطان یا همتای سلطان یا عالمی از علما می شود که مردم با او دراز می شوند. امور آنها
 23. و هر کس در خواب ببیند که چوبی شده است، خیری در او نیست، پس فساد در دین و امور دنیوی اوست، مگر اینکه در امور دنیوی خود خسته شود.
 24. هر که در خواب ببیند که عصا شده است، پس چنین است، ولی در امر و درخواست خود، آنچه را که حق می خواهد به دست نمی آورد.
 25. هر کس در خواب ببیند که به صورت میمون یا مَثَل مسخ شده است، این زوال لطف خداوند متعال است.
 26. و هر کس در خواب ببیند که شتر یا حیوان یا هفت و مانند آن را دگرگون کرده است، در دین، مخصوصاً در هر حال، خیری برای او نیست.
 27. و هر کس در خواب ببیند که به پرنده ای تبدیل شده است، مسافر زمین و مسافر است و زندگی او در دنیا مانند زندگی آن پرنده خواهد بود.
 28. هر کس ببیند که هیولا شده است، از گروه مسلمانان خارج می شود و آنها را منزوی می کند
 29. هر که ببیند در حال تبدیل شدن به آهو است، از لذت زندگی با زنان لذت می برد
 30. هر کس در خواب ببیند که خوک شده است، زندگی او بارور و در خود ذلیل شده است.
 31. و هر کس در خواب ببیند که عنکبوت است، عابدی می شود که از گناهان بسیار توبه کند.
 32. اگر چیزها از شکل معمول خود تغییر کند، مانند کلیسایی که تبدیل به مسجد شده است، یا درخت خشکی که بارور شده است، این نشان دهنده تغییر ارباب مناصب، یا شرایط مختلف جهان از بد به خیر است. و از خوبی به بدی و نیز انتقال اعضاء از ذات و مردم از صورتهایشان هر که بیند که توانگر است و نیست پس این در دین او صلاح است و برای او کرامت است. و افزایش افتخار او
 33. دیدن انتقال به یک شاخه نرم ممکن است نشان دهنده نزدیک بودن این دوره باشد
 34. تبدیل به یکی از گونه های حیوانی با توجه به جنسیت حیوان تفسیر می شود
 35. تبدیل شدن به شیر در خواب بیانگر تسلط بر دیگران است، چه با قدرت و چه با پول
 36. هر که خواب ببیند پر یا بال دارد، رهبری و نیکی است
 37. هر کس در خواب ببیند که سم یا شاخی مانند حیوان دارد، نیکو است و منقار تو به اندازه منقار توست و هر چه گوشت آن در بیداری خورده شود، پس در خواب روی آوردن به او ستوده است.
 38. بلکه هر کس در خواب ببیند که چنگال حیوان درنده یا پرنده شکاری یا هر چیزی که گوشت آن خورده نمی شود دارد ذلیل و مسلط است و خیری در او نیست.
 39. تبدیل شدن به قورباغه در خواب بیانگر عبادت است و همچنین تبدیل شدن به عنکبوت بیانگر توبه و عبادت است.
 40. در مورد تبدیل شدن به مار و کروکودیل، نشان دهنده خشم خداوند است
 41. دیدن بدنه سفال نشان دهنده چیزی است که زنده نمی ماند. در مورد آهن، عمر طولانی دارد
 42. در مورد کسی که به پل یا طاق تبدیل می شود، نشان دهنده موقعیت مهمی است که خواب بیننده در سطح اجتماعی به آن بالا می رود.
 43. هر کس در خواب ببیند که پرنده ای شده است که پرواز می کند، تعبیر به سه وجه سفر و وقوع امری سریع یا عبادت است.
 44. و گفته شد که هر که در خواب ببیند که قورباغه شده است به عبادت مشغول است
 45. و هر کس در خواب ببیند که دم و شاخ یا سم دارد مانند حیوان و شلنگ یا منقار، پس این همه نیکو و نیکو است.
 46. و هر کس زنی را در این حالت ببیند، چیزی می بیند که او را شگفت زده می کند
 47. و گفته شد که هر که در خواب ببیند که حیوان جهش یافته است، بیانگر غضب خداوند بر او است و گفته شد مسخ ده وجه پستی، تحقیر، غضب، عقوبت، انتقام، استهزاء، ارتکاب حرام، زشت است. مطالب تحقیر آمیز و شوخی می کرد و برخی گفتند خیری در آن و بینش او نیست.

تعبیر خواب تغییر چیزها در خواب – یوتیوب

دختری در خواب به مرد تبدیل می شود – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا