تعبیر دیدن مسجد در خواب برای دختر مجردی که با زن حامله ازدواج کرده است

معنی مسجد یا مسجد در خواب اعم از دخول و نماز و نشستن در داخل مساجد برای امام صادق

تعبیر مسجد در خواب

ابن سیرین گفته است که مسجد و دیدن آن در خواب نشان دهنده جایگاه آن در آخرت است و مسجد خانه خداست و نماد مکان های سودمند و نشان دهنده سود و کسب و مزد و مال است.

دیدن ساختن مسجد در خواب

ساختن مسجد در خواب، اگر بیننده بخواهد، بیانگر کسب علم یا عدل است، یا اگر بیننده کاتب باشد، دلالت بر درخشندگی کتب فتوا و شریعت دارد، و مجردی که در خواب مسجد را ببیند، بشارت ازدواج می دهد. و توفیق در رویای دانش آموز و سود و فراوانی در پول برای تاجر است.

دیدن تخریب مسجد در خواب

بر خلاف تعبیر دیدن بنای مسجد در خواب، تعبیر تخریب مسجد چنان است که دلالت بر ازدواج ناموفق یا کوتاهی در علم، از دست دادن آخرت، فساد دین و ارتکاب نافرمانی و گناه دارد.

دیدن مسجد جامع در خواب

مسجدالحرام در خواب، زیارت بیننده را بشارت می دهد در صورتی که بیننده بخواهد و شدیداً بخواهد، چنانکه مسجد الحرام به خانه حک یا فقیه اطلاق می شود.

دیدن مسجد النبی در خواب

مسجد نماد احوال مردم شهر است و منبر به فقیهی عالم که دعوت به خیر و امر به معروف می کند، دیدن چراغ مسجد نماد انسان درستکار و فرش مسجد نماد اهل صالح، مؤذن حاکم است. از مسجد، و نگهبان درب مسجد.

دیدن ورود به مسجد در خواب

اگر دختر مجرد یا مجردی ببیند که برای وضو و نماز وارد مسجد می شود، مژده پیوند و عقد اوست و زن شوهرداری که خواب ببیند وارد مسجد می شود، به این معناست که پول یا خیر یا مقدار زیادی به دست می آورد. رزق و روزی، و زن حامله ای که در خواب وارد مسجد می شود، بیانگر امنیت اوست، خواب مرد و نماز او در آن، سودی برای پول یا فرزندان دارد.

دیدن نماز در مسجد در خواب

مجردی که در خواب خود را در حال نماز در مسجد ببیند، او را مژده می دهد که به آنچه از امورش می خواهد می رسد، و زن شوهرداری که در خواب ببیند که در مسجد نماز می خواند، پس این در زندگی او نوید خیر و برکت است و مردی که خود را در حال نماز در مسجد ببیند، به خواست خدا او را به آنچه می خواهد بشارت می دهد.

دیدن نشستن در مسجد در خواب

و اما رؤیت نشستن در مسجد در خواب دیدن دختر مجرد یا مجرد که در مسجد نشسته است در یکی از حلقه های ذکر مثلاً این خبر از ازدواج و عقد او می دهد. مردی در خواب گویی در مسجد نشسته است و نوید می دهد که انشاءالله پولی به دست خواهد آورد و کسب درآمد خواهد کرد.

و اما دیدن زن حامله ای که در خواب در مسجد نشسته است، این امر به او نوید می دهد که انشاءالله نوزادی اعم از زن یا مرد به او می رسد که در دین، علم، مالی و به طور کلی در همه امور زندگی جایگاه بزرگی خواهد داشت.

تعبیر دیدن مسجد – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=B9bql6cV1zQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا