تعبیر قبض در خواب پرداخت حساب قبض در خواب

دیدن فیش در خواب برای خانم های مجرد، متاهل و باردار اعم از دریافت قبض، برق، آب، موبایل

معنای قبض برای ابن سیرین

ظاهر قبض در خواب بیننده اعم از اینکه این شخص مرد باشد یا زن، پیامی است برای بیننده با توجه و اهتمام او به خود یا تعهد به مسئولیت هایی که بر عهده او است و دیدن اسکناس ها در واقع مربوط به پول است، اما دیدن آنها و ظهور آنها در دنیای رویاها به آرمان ها، ارزش ها و معاملات انسانی مربوط می شود.

دیدن قبض در خواب

دیدن قبض‌هایی مانند قبض برق، آب یا تلفن نشان می‌دهد که بیننده باید به قرارها یا قراری که خود با یکی از دوستان یا خویشاوندان قطع کرده است پایبند باشد.

بر این اساس دیدن وصول قبوض در خواب هشداری است برای بیننده و او را از خودراضی بودن یا نادیده گرفتن امور مهم مربوط به زندگی خود بر حذر می دارد.

دیدن قبض برق در خواب

قبض برق در خواب نماد بدهی هایی است که به صورت مادی یا اجتماعی به گردن بیننده می افتد و هر که خود را به گونه ای ببیند که برای پرداخت قبض به شرکت برق می رود، نشان دهنده نزدیکی و اتمام پرداخت بدهی است. و دیدن مبلغ درج شده در قبض نشان دهنده تعداد مشکلاتی است که بر دوش بیننده می افتد و اگر مبلغ زیاد بود نشان دهنده دغدغه ها و مسئولیت های بزرگ زیاد است و بالعکس اگر مبلغ کم بود نشان دهنده دغدغه های کوچک و تعهدات

دیدن تاریخ پرداخت صورتحساب در خواب، نماد تاریخ و تاریخ خاصی در زندگی بیننده است، این تاریخ بسیار مهم است و بیننده نباید به طور کلی هیچ تاریخی را که به این صورت در خواب او ظاهر می شود دست کم بگیرد. بیننده باید رنگ قبض را نیز در نظر بگیرد، زیرا اسکناس قرمز نشان دهنده مشکلات، مشکلات، نگرانی ها و قبض است.زرد نشان دهنده بیماری است و اسکناس های آبی و سبز نشان دهنده شادی و آرامش است.

دیدن قبض آب در خواب

در مقابل دیدن قبض برق در خواب، در می یابیم که دیدن قبض آب در خواب، نشانه و نشانه قوی بر آمدن خوشبختی، خیر و معیشت یا به دست آوردن کار است، به ویژه در دیدن پرداخت قبض آب. چنانکه دلالت بر آسودگی و زوال نگرانی و بدهی دارد.

دیدن قبض آب از پستچی حاکی از آن است که بیننده مبلغی دریافت خواهد کرد و ممکن است خبر خوبی برای بیننده باشد که بدهی خود را بپردازد و مبلغ و ارزش قبض نماد مبلغی است که بیننده در آینده نزدیک دریافت خواهد کرد انشاالله.

قبض آب در خواب دختر مجرد مژده ازدواج است و در خواب زن متاهل نشانه خیر و رزق است انشاالله.

دیدن قبض تلفن در خواب

قبض تلفن در خواب بیننده هشداری است برای او که باید برای امور مهم زندگی خود گام های سریعی بردارد، مثلاً قول هایی که در ازدواج، کار و شراکت داده است.

دیدن ناتوانی و عدم پرداخت قبض در خواب

دیدن بیننده در خواب که از پرداخت قبض اعم از قبض برق و آب و تلفن و غیره امتناع می ورزد یا قادر به پرداخت آن نیست، از انواع قبض است به دلیل پول زیاد که باید پرداخت شود. در تعهد، ایفای و انجام مسئولیت ها و وظایف خود و لذا در اثر اعمال شرم آور و نگرانی هایی که نمی تواند بپذیرد به او بازگردانده می شود.

دیدن پرداخت حساب در خواب

در مورد اینکه بیننده در حال پرداخت اکانت و پرداخت صورت حساب، چه بیننده مرد باشد و چه زن، این نشانه قوی از توانایی بیننده در یافتن راه حل برای مشکلات خود و انجام کامل مسئولیت های خود است.

رویای قبض و پرداخت قبوض آب و برق – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=EFaThsf8oCo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا