تعبیر دیدن بازار در خواب و ورود به بازار در خواب

مطلب: خرید و بازار رفتن برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خرید لباس و سبزی، خواب دیدم در بازار قدم می زنم و برای ابن سیرین چیزی نخریدم و بیشتر

 1. مشاهده بازارها در جنبه های زیارت، جهاد، بهره، ذلت، جنگ، وسوسه، امتحان، معیشت، نظم و عید.
 2. و هر کس ببیند بازار پر از مردم است و به آنچه می خواهد خیر است، مال خود را انفاق می کند و سود خود را زیاد می کند.
 3. رفتن به بازار در خواب به این معنی است که در یک برنامه خاص به موفقیت می رسد، اما اتفاقات و برنامه هایی آشکار می شود که در این مدت ذهن او را تار می کند، همچنین توصیه می کند که هرگز اصول خود را زیر پا نگذارد.
 4. و اگر بیننده صاحب تجارت باشد، به این معنی است که تلاش زیادی می کند و برای مقدمات ازدواج شخصی از خانواده کمک های مادی به دست می آورد.
 5. این بینش نیز حکایت از افزایش معیشت دارد و او زندگی ای خواهد داشت که در آسودگی خاطر می گذرد بدون اینکه دچار مشکلات مالی شود. و از شادی کسی که در خواب به بازار می رود کم نمی شود، زیرا روزگار او همه حرکت و فعالیت است. و در این مدت خبرهای خوبی به او خواهد رسید که باعث استراحت مادی و معنوی می شود.
 6. شخصی که در خواب می بیند که در حال خرید است، اما اگر به یاد نیاورد چه خریدی کرده است، به این معنی است که روزهای پرتلاطمی خواهد داشت.
 7. همچنین این مزاحمت برای تدارک مراسم ختنه پسرش یا جشن عروسی یا نامزدی مژده است.
 8. این بینش حاکی از اتفاقات خوبی است که باعث بی قراری او می شود و به دلیل زندگی کاری شدید و طولانی نمی تواند زمان زیادی را برای خود اختصاص دهد یا زمانی را برای خود تقسیم کند، اما از این وضعیت شکایت نخواهد کرد.
 9. بازگشت از بازار بدون خرید به این معنی است که خواب بیننده که زندگی بیش فعالی دارد به دلیل تغییرات دائمی که در آن زندگی می کند نمی تواند به هیچ یک از برنامه های خود برسد و در این مدت صحبت هایی انجام می دهد که ذهن او را به هم می ریزد. و او را تحت تأثیر دیگران قرار دهند.
 10. کسی که می بیند در بازار است، فردی با شخصیتی رنگارنگ و آینده نگر است که با ادعای رشد شخصیت خود جستجوی دائمی می کند.
 11. قدم زدن در بازار نشان دهنده حمل پیام یا امانتی بر بیننده یا کسی است که آن را انجام می دهد و آن را نگه می دارد. و گفتند: این رسول را چه شده که غذا می خورد و در بازارها راه می رود، قدم زدن در بازار گاهی نشانگر تواضع و شفقت نسبت به مردم است.
 12. بازار محل داد و ستد و خرید و فروش و چانه زنی است که این نیز بیانگر آن است.
 13. منظور از بازار، بازار (با گشایش رود سن) است، یعنی مردم را به آنچه می‌خواهند و به نفع خودشان و گاهی به آنچه نمی‌خواهند و مجبور به انجام آن می‌شوند، هدایت می‌کنند.
 14. کلمه بازار به بد تبدیل شده است (مخصوصاً اگر اینطور تلفظ شود مخصوصاً در بین مردم شام).
 15. غالباً بازار نماد فتنه و تقلب و دروغ و سوگند به خدا دروغ است. و حديث رسول در بازارها مشهور است: اولى وارد بازار نشويد و آخرين خارج نشويد كه تخم شيطان و جوجه در آن است. کلمه «بد» و «فرخ» نشان دهنده وسوسه و زمزمه ای است که در ذهن مردم آن مکان کاشته است.
 16. بازار گاو در خواب، اگر آنچه در آن فروخته می شود فربه باشد، دلیل بر سالهای حاصلخیزی است و اگر لاغر یا لاغر باشند، برای سالهای نازا.
 17. بازار شتر گواه دکان مردم خارجی است
 18. بازار الاغ گواه این وضعیت است
 19. بازار چوب گواه محل تجمع افراد بد اخلاق است
 20. و بازار اسب گواه جایگاه جلال است
 21. بازار مرغ محمود است و بازار زرگرها محل اجتماع اهل بدعت است و ورود به آن گناه است.
 22. و بازار بندگان در راههای نیکو وهم و غم و تجارت سودآور و بی نیازی و رهایی از تنگی و تنگدستی و نیاز و رزق و روزی از حاکم است و گفته شد که بیع بهتر از خریدن در بردگان است.
 23. و هر کس در خواب ببیند که در یکی از بازارهایی است که در آن تجارت می کند، در راه خدای تعالی جهاد می کند یا عمل صالحی انجام می دهد که خداوند متعال به او پاداش می دهد و ثوابش را زیاد می کند و از عذابش نجات می دهد، زیرا خداوند خداوند متعال می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟
 24. و هر که در بازاری زنان بسیار ببیند، حکایت از بدی های فراوان آن بازار دارد، و گفته شد که خرید و فروش بسیار است و تقاضای دنیوی برای خانواده اش است، و چه بسا کارگری برای خریدن چیزی نزد او آمده باشد. او نیاز داشت.
 25. شهربازی خوب نیست
 26. و رؤیت بازار پرندگان جایگاه بندگان است و گفته شد محل سخن
 27. بازار گوسفندان گواه جایگاه پیران و زنان بزرگ ترین مردم است
 28. بازار تشک را در خانه شاه تعبیر می کنند چون جایگاه مناصب است و تشک برای هرکس به اقتضای او به مقام یا زن تعبیر می شود.
 29. بازار پارچه گواه دکان کاپشن و لوکس است
 30. بازار پول از نظر جمله ممدوح است زیرا محل اقامت ارواح است و ورود پادشاهان به بازارها ممدوح نیست و گفته شد اشکالی ندارد.

ابن سیرین در کتاب تعبیر العظیم الخواب می گوید: بازار در رؤیا دلالت بر مسجد یا مسجد دارد، چنان که مسجد در خواب بر بازار دلالت می کند، زیرا هر دو سود و اجرت و کسب و ثواب است.

بازار در خواب ممکن است نشان دهنده میدان جنگ یا میدان جنگ باشد که گروهی برنده و گروهی بازنده می شوند.

بازار در خواب بیانگر جایی است که در آن ثواب و ثواب و کسب است، مانند نقش علم و موسم حج.

معنای بازار در خواب از آنچه در آن از اجناس و اجناس خرید و فروش می شود استنباط می شود، این تعبیر تا زمانی صحیح است که بیننده بازار مجهول باشد، یعنی در بیداری معلوم نباشد.

بازار گوشت به دلیل خونی که در آن ریخته شده شبیه به مکان جنگ است و بازار جواهرات و مروارید و طلا از نظر تعبیر به انگشترهای ذکر یا خانه های علم (مدرسه و دانشگاه) است.

بازار مبادله یا پول (ارز) معمولاً به دلیل هزینه های گفتار و وزن یا تعادل به خانه یا مقر حاکم واگذار می شود.

ابن سیرین نیز می گوید: هر که خود را در بازاری ناشناخته ببیند و از خرید و فروش یا تجارت در آن تنگ شود، اگر در میدان جهاد بیدار باشد، شهادت برایش تنگ شود و از آن روی برگرداند و ضعیف و ترسیده به نظر برسد. و اگر طالب علم باشد و در خواب ببیند که وارد بازاری ناشناخته شده و آنچه را که باید از آن کسب کند در آن گم کرده است، در بیداری فرصت کسب علم و کسب منافع آن را از دست می دهد. و اگر بیننده در هیچ یک از آن ها نباشد، نماز جماعت در مسجد را ترک می کند.

و اما کسی که در خواب ببیند در حال فروش یا خرید کالا از بازار می‌دزد، اگر در جهاد یا جنگ یا جنگ باشد، اسیر دشمن می‌شود و اگر در حج حرام باشد، چیزی را شکار می کند یا از چیزی لذت می برد که خداوند در موسم حج اجازه نداده است.

اگر بیننده عالم یا معلم باشد و در خواب ببیند که از بازار دزدی می‌کند، در بیداری به قلدری خیانت می‌کند یا کسانی را که برای علم یا دانش با او می‌نشینند فریب می‌دهد.

و اما بازار معروف: هر کس آن را پر از اجناس و کالا ببیند و ببیند که در آن یا در دکان آن آتشی پدید آید، یا ببیند که باد در آن می وزد، اهل بازار سود و منفعت می برند. ولى نفاق و انحرافشان فزونى مى‏يابد تا آنكه از آنچه به دست آورده‏اند و به دست آورده‏اند چيزى باقى نمى‏مانند.

اگر اهالی بازار ببینند که در خواب یا خواب عمیقی هستند و او دکان ها و دکان ها یا دکان های بسته را ببیند، آن بازاری که ناظر در بیداری خود می شناسد، دچار رکود و بیکاری شود. یا ممکن است ضرر و زیان به مردم آن وارد شود.

اما اگر ببیند که بازار از جای خود به جای دیگری که بهتر یا بهتر از مکان شناخته شده اش است نقل مکان کرده است، بیننده خواب از وضعیتی به وضعیتی بهتر از آن حرکت می کند.

اگر در خواب ببیند تاجران سفال و سنگ تراشی، سودش کم می شود و عاید یا مزدش ضعیف می شود.

اگر تاجران مشروب و ماهی تابه در بازار ببینند، بازار در اثر آتش سوزی، سیل، تخریب یا بلایای دیگر دچار مشکل می شود.

مفسران و در رأس آنها ابن سیرین اتفاق نظر دارند که بازار نماد اوضاع و احوال دنیا و وسعت آن حکایت از وسعت دنیا و فراوانی کسب و کار دارد و گاه حکایت از اغتشاش یا هرج و مرج و شورش به دلیل عوام دارد. مکرر آن

هر کس در خواب ببیند که از بازار یا مسکن و در آن رزق و روزی دارد، در بیداری خیر می بیند و منفعت می گیرد و در تعبیر ستوده می شود. بازار بیانگر بیکاری و اختلال در مسائلی مانند سفر یا ازدواج و سایر مقاصد و نیازهای دنیوی است.

هر که در خواب ببیند که مؤذن در بازار اذان می‌گوید، تعبیر آن است که مرد معروفی از اهل شهر یا محل است.

هر کس در خواب ببیند مرده ای به بازار حمل می شود، بیننده حاجت خود را به دست می آورد و اگر در معامله یا معامله باشد از آن سود می برد.

هر کس در خواب ببیند که در بازار حاجت انسان را برآورده می کند، یعنی ادرار می کند که خدا شما را حفظ کند، ثواب کننده یا مسئول بازارها می شود، زیرا هر که قومی را سرپرستی کند، کار را برای او آسان می کند.

تفسیر بازار با سوفیا زاده یوتیوب

تعبیر بازار در خواب – یوتیوب

تعبیر ورود به بازار در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا