تعبیر فرار در خواب دیدن فرار در خواب

رؤیای فرار برای دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، مرد مجرد و متاهل، چه دویدن برای ابن سیرین و چه برای امام صادق و پنهان شدن از کسی که می خواهد مرا با معشوق از دست پلیس بکشد. ترس

 1. هر کس در خواب ببیند که از کسی یا از حیوان آسیب دیده فرار می کند، بیانگر ایمنی از ترس و گرفتن میخ است.
 2. هر کس (که فرار از مرگ یا کشته شدن را دید) دلالت کند که اجلش نزدیک است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «بگو اگر از مرگ یا قتل فرار کنید، فرار سودی برای شما نخواهد داشت».
 3. و گفته شد كه (فرار از دشمن) امنيت و وصول به مقصود خداوند متعال است: «فَإِنَّكُمْ بَرَيْتُكُمْ فَتَعْفَكُمْ فَإِنَّ رَبِّكُمْ حَكَامًا»
 4. و هر کس مردی را در حال فرار از او بخواند، سخن او را نمی پذیرد و از او اطاعت نمی کند به خاطر فرموده خداوند متعال: «دعای من جز فرار چیزی بر آنان نیفزاید».
 5. فرار را مصونیت گفته اند، زیرا خداوند متعال فرمود: «پس به سوی خدا بگریزید که من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکارم».
 6. و هر کس در خواب ببیند که از دشمن خود پنهان شده است، او را به دست آورد.
 7. در خواب به سوى خداى تعالى باز مى گردد و به سوى او باز مى گردد، زيرا او تعالى مى فرمايد: «پس به سوى خدا بگريزيد كه من هشدارى آشكار براى شما از جانب او هستم» و فرار ولايت و امنيت و توبه و مرگ است.
 8. هر کس (ببیند که از دشمنی که می ترسد می گریزد) از او در امان است
 9. و اگر (فرار دانشمندی را ببیند) محاکمه می شود زیرا موسی علیه السلام پس از فرار او حکومت کرد.
 10. و هر کس در خواب ببیند که فرار می کند و نمی ترسد، به خاطر فرموده خداوند متعال می میرد: «بگو اگر از مرگ یا قتل فرار کنید، فرار سودی برای شما ندارد».
 11. و فرار لشکریان فتح بود و فرار کافران به خاطر فرموده خدای تعالی: {و رعب در دلهایشان افکند.}
 12. هر کس در خواب ببیند که فراری است و نداند از چه کسی می‌گریزد، به سبب فرموده خداوند متعال توبه می‌کند: «پس به سوی خدا بگریزید که من از جانب او برای شما بیم‌دهنده‌ای آشکارم».
 13. و اگر بداند که از چه چیزی می گریزد، از ترس در امان می ماند به خاطر فرموده خداوند متعال: «فَإِنَّا تَرَیْقُکُمْ فِیْتَکُمْ فَإِنَّ رَبِّمَ حَکَامًا».
 14. رؤیای هر چیزی که انسان از چیزی که نمی‌بیند می‌گریزد، پیروزی برای کسی است که طالب اوست.
 15. و هر کس در خواب ببیند که از کسی یا از حیوان آسیب دیده فرار می کند، بیانگر ایمنی از ترس و گرفتن میخ است.
 16. فرار را به پرهیز از دستور گفته اند، زیرا خداوند متعال فرمود: «پروردگارا، قوم خود را شبانه روز فرا می خواندم و دعای من بر فرارشان نمی افزود».
 17. گفته شد که فرار از دستور خودداری می کند، زیرا خداوند می فرماید: «پروردگارا، قوم خود را شبانه روز فرا می خواندم و دعای من جز فرارشان را نمی افزاید.» شاید خواب فرار غم و اندوه بود.

تعبیر خواب فرار از کسی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=qmnVJoQUT38

فرار از پلیس در خواب – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EOLXOMJqulU

فرار از زندان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا