تعبیر کیسه در خواب دیدن کیسه در خواب

معنی کیف دستی یا کوله پشتی برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، چه خرید سفید سیاه برای دختر به ابن سیرین گم شده است.

 1. دیدن کیف در خواب بیانگر این است که شما نمی خواهید به کار خود ادامه دهید و برای تغییر محل سکونت خود تلاش خواهید کرد.
 2. کیف کوچک نشان دهنده اسرار و بزرگ برای سفر است
 3. دیدن کیف مسافرتی در خواب بیانگر بدشانسی است
 4. دیدن کیف مسافرتی و لباس های اطراف آن نشان دهنده حریف است
 5. دیدن کیسه مسافرتی در حال آماده شدن و بسته بندی آن، خبر خوبی برای تغییر آینده است
 6. دیدن کیسه در خواب خالی و قصد تهیه آن را دارید، علامت ازدواج است
 7. خالی دیدن کیف و خالی ماندن نشان دهنده شکست در رابطه با زن یا شوهر است.
 8. دیدن تهیه کیف مسافرتی برای دیگران حاکی از رازهایی است که بین این دو نفر وجود دارد
 9. دیدن کیسه ای در خواب به کسی که آن را از شما دزدیده است، راز شما را فاش می کند و اگر آن را نگه دارد اسرار شما را حفظ می کند.
 10. دیدن پاره شدن کیف نشان دهنده شکست در یک سفر خاص برای آن است
 11. دیدن خرید کیف در خواب بیانگر موفقیت در زندگی کاری یا کشف رازی در خانواده است
 12. دیدن کوله پشتی فرسوده نشان دهنده فقر است و کوله نو نشان دهنده خوشبختی
 13. دیدن کیف مشکی نشان دهنده یک سفر ناموفق و سخت است
 14. دیدن کیسه سفید در خواب بیانگر دین است
 15. دیدن کیف آبی نشان دهنده مسئولیت است

تعبیر کیف یا کیف در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا