تعبیر سر کوچک در خواب دیدم سر کوچک

رؤیت کسى که کوچکى سرش را ببیند براى دختر مجرد، براى زن شوهردار، براى زن باردار، چه سر بریده از بدن به قول ابن سیرین.

  1. رؤیت سر به مقام یا رئیسی اطلاق می شود که در رشته ای خاص یا شغلی خاص ریاست بیننده را بر عهده دارد
  2. دیدن سر در خواب ممکن است به معنای پول یا نشانه پدربزرگ باشد
  3. علاوه بر آن امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که دیدن سر در خواب ممکن است در مواردی به معنای عزت و منزلت و مقام باشد.
  4. در مورد کسى که در خواب ببیند سرش کوچکتر از واقع شده است، این خواب بر حسب حالت بیننده که در آن قرار دارد، به معنى و معنى متعددى اشاره دارد.
  5. اگر بیننده تاجر یا صاحب پیشه ای بود، در تجارت و کار خود زیان می کرد
  6. و اگر مقام و منزلت و حكمى داشته باشد از مقامش بركنار مى شود، ولى اگر صاحب جلال و شرف باشد، كوچكى سر او در خواب، حاكى از ذلت و خوارى است كه در حقيقت به او مى رسد. .
  7. و کسى که در خواب ببیند که سرش کوچکتر از واقع شده است، ممکن است خواب بیانگر شکست و عقبگردى باشد که بیننده اگر در حال بیدارى مخالفان و دشمنانى داشته باشد از مخالفان خود رنج خواهد برد.
  8. مرد ثروتمندی که در خواب می بیند سرش کوچک شده است، خواب بیانگر از دست دادن پول به مقدار کمی در اندازه سر است، هر چه در خواب سر کوچکتر باشد، ضرر او در زندگی واقعی بیشتر است. .
  9. در مجموع آمده است که دیدن سر کوچک و آن کس که در خواب کوچکی سر خود را در خواب ببیند خواب ناپسندی است و در همه حال بیانگر زیان، فقدان مالی، حیثیت، غرور، مقام، اختلال در تجارت و فقر که ممکن است رویا بیننده را در زندگی واقعی اش مبتلا کند.

تعبیر دیدن سر – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=PiRpj83iqWQ

دید سر انسان یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا