تعبیر دیدن رودخانه در خواب قدم زدن در رودخانه در خواب

رویای شنا برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، چه در آب روان، برای امام صادق، عبور از رود نیل برای ابن سیرین.

 1. دیدن رودخانه حاکی از موفقیت و سفر سودآور است، به خصوص اگر رودخانه آرام و طبیعی باشد
 2. دیدی که انگار آب رودخانه به عقب برمی گردد، نشان دهنده از دست دادن موقعیت یا کاهش سطح حرفه ای است.
 3. و ديدن نوشيدن از نهر، جراحت خوب و شفاي آن است اگر بيننده باغ خود را از نهر آب دهد.
 4. و اما غواصی در رودخانه تا رسیدن به قعر، بر حسب حالت قعر نگران و مضطرب است خواه گلی باشد یا گلی.
 5. در مورد قطع رودخانه از این سواحل به کرانه دیگر، بیانگر فرار از ناراحتی یا رسیدن به امری است که قصد دارید.
 6. در مورد قطع شنای رودخانه، نشان دهنده موفقیت در پروژه ها است
 7. استحمام در رودخانه نشانه پیروزی است
 8. قدم زدن بر روی رودخانه در خواب بیانگر ثروت است
 9. شستن پاها در رودخانه نشان دهنده رفاه است
 10. و اما دیدن رودخانه خشک، نشانه سختی یا بیماری است
 11. استحمام در آب رودخانه در خواب به معنای دور شدن از نگرانی، غم، اندوه، درد و خستگی و نیز دور شدن از ترس و اضطراب از چیزی است.
 12. در مورد نوشیدن از آب رودخانه، به این معناست که این شخص در صورت زلال بودن آب رودخانه، از زندگی آرامی برخوردار خواهد شد، اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد، به این معنی است که این شخص کار خطرناکی را می بیند که انجام می دهد. متوجه عواقب آن نیست
 13. اگر زن مجرد یا دختر مجردی ببیند که با آب نهر در حال شستن، غسل یا وضو گرفتن است، نشان از میزان طهارت و عفت و طهارت این دختر است.
 14. در مورد نوشیدن آن از آب رودخانه به این معنی است که در زندگی خود به سلامت زندگی می کند و پول زیادی خواهد داشت و دختر مجرد با دیدن عبور از رودخانه به این معنی است که بر سختی ها و مشکلاتی که در زندگی خود با آن روبرو خواهد شد غلبه خواهد کرد. زندگی
 15. دیدن رودخانه در خواب زن متاهل، به معنای ایمن بودن او از ترس زندگی که همان بی پولی است، است و همچنین رودخانه در خواب ممکن است بیانگر شوهر فداکار برای او باشد.
 16. و اما در خواب دیدن او در حال شنا یا استحمام در رودخانه یا شستن موهایش با آن، این مژده است که در این سال حامله می شود.
 17. و اما اینکه زن حامله در خواب رودخانه ای ببیند، فال نیک برای زایمان آسان و طبیعی اوست.
 18. شنا در آب زلال و پاک و زلال رودخانه به طور کلی به معنای میزان اطاعت و ایمان این شخص است و مردی که در خواب شنا می کند به معنای رسیدن خیر و برکت به رزق و روزی است و ممکن است بیانگر آسانی اوضاع باشد. و کمال در کار
 19. و اما خواب شنای شخصی در رودخانه بر خلاف جریان، بیانگر این است که این شخص در کار یا عشق با دشمن، رقیب یا رقیب روبرو است و تصور شخص مبنی بر غرق شدن در رودخانه بیانگر شکست است.
 20. و کسى که در خواب ببیند که از این سواحل به کرانه دیگر مى گذرد، به این معناست که از کشورى به کشور دیگر مى رود و از رود دجله یا فرات مى گذرد، ممکن است به معناى ازدواج او با یک زن عراقى، به دست آوردن پول فراوان، یا در کار خود به موفقیت بزرگی دست یافته است، در مورد عبور از رود اردن در خواب، به این معنی است که او به اردن سفر می کند و در آنجا اقامت می کند یا با مردم اردن ازدواج می کند.
 21. و اما دیدن رود نیل در خواب، بیانگر ظهور رزق و پول و خیر فراوان است، چه در تجارت و چه در کشت و زرع، و هر کس مصری نباشد و ببیند که از آب نیل می نوشد. خواب می بیند که برای طلب علم یا رزق به مصر سفر می کند.
 22. و اما هر کس ببیند که در رود نیل شنا می کند، یعنی در مصر یا سودان زندگی می کند و می ماند و هر که ببیند از رودخانه نیل به کرانه دیگر می گذرد، به این معنی است که به خارج سفر خواهد کرد. کشور.
 23. دیدن رودخانه خشک در خواب مرد به معنای کمی مذهبی یا فقیری است و اما دختر مجردی که در خواب رودی خشک می بیند، داماد نازا یا مرد عقیم (بدون فرزند)
 24. دیدن نهر خشک در خواب ممکن است به این معنا باشد که امسال خیری در آن کم یا ذهنی خالی است و دل این شخص معرفت و بردباری است و خشکی رودخانه بیانگر بخیل بودن مرد است.

تعبیر دیدن رودها و دریاچه ها در خواب: تجاوز ایاد – یوتیوب

چشم انداز رودخانه جاری یوتیوب

تفسیر رودخانه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا