تعبیر دیدن حشیش در خواب، نوشیدن قلیان در خواب

مصرف مواد مخدر برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، قلیان، برای ابن سیرین، نوشیدن عسل، سیگار کشیدن.

 1. کشیدن قلیان یا قلیان در خواب بیانگر مشکلاتی در سطح خانواده، چه در روابط و چه در سطح مالی است.
 2. به بدشانسی هم اشاره می کنیم
 3. ممکن است اشاره به انتقاد برای زن مجرد و پسر برای زن باردار باشد
 4. کشیدن پیپ نشان دهنده میل به قدرت و کنترل است همچنین نشان دهنده متوسط ​​بودن است
 5. دیدن علف هرز در خواب بیانگر این است که به جای رویارویی با مشکلات، سعی در فرار از مشکلات دارید
 6. دیدن دیگران در حال کشیدن علف هرز نشان می دهد که شما از دیگران کمک و حمایت می خواهید
 7. دیدن فروش حشیش نشان دهنده دریافت خبر بد است
 8. دیدن خرید حشیش نشان می دهد که رازی را می دانید
 9. دیدن سیگار کشیدن علف هرز نشانه تغییر مهمی در زندگی شماست
 10. علف هرز در خواب در دين خوب است و اگر بيننده علف هرز را در جايى غير از محل خود يعنى خانه يا مسجد ببيند، دليل بر نکاح است.
 11. هر کس در خواب علف هرز زیادی در دست مردم ببیند، دلیل بر آن است که سال برای او حاصلخیز است و گیاه علف هرز بر بدن، بیانگر مال و علف هرز است در خواب، اشاره به مستمری است.
 12. هر که در خواب ببیند که حشیش جمع می کند و می خورد، مال زیادی به او می رسد و اگر ثروتمند باشد مالش زیاد می شود. علف هرز نیز در خواب به معنای رفع غم و رزق فراوان است که به خواب بیننده می رسد.
 13. هر که در خواب حشیش بکارد می میرد و حلال علف هرز در خواب روزی بدی است و مواد مخدر به طور کلی در خواب نشانه کسب و مال نامشروع است.

تعبیر دیدن سیگار کشیدن (نوشیدن سیگار) در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا