تعبیر دیدن پاسپورت در خواب و ویزا در خواب

پاسپورت برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، چه تمدید، چه از دست دادن، چه فراموشی، چه پاره کردن، چه پاره شده، آرزو داشتم برای پاسپورت ابن سیرین به کشوری سفر کنم.

 1. گذرنامه اساساً با ایده تغییر، دگرگونی و حرکت از حالتی به حالت دیگر مرتبط است که به طور کلی سفر در خواب معانی نشان می دهد.
 2. کلمه “گذرنامه” از “مجوز” یا “مجوز” گرفته شده است و به مجوز و مجوز اشاره دارد.
 3. گذرنامه بیانگر محافظت و امنیت برای دارنده یا صاحب آن در خواب است و استخراج آن ممکن است بیانگر برآورده شدن آرزوها باشد و گم کردن گذرنامه در خواب بیانگر سرگردانی یا گم شدن و عدم ثبات در بیداری است.
 4. دختری که در خواب می بیند که در حال گرفتن پاسپورت جدید است، اغلب یک اتفاق شاد را می پذیرد، به خصوص اگر در آن پاسپورت تصویری زیبا، واضح یا روشن ببیند.
 5. گذرنامه در یک رویا نشان دهنده مسائل زیادی است و به احتمال زیاد یکی از نشانه های موفقیت یا دستیابی به اهداف است.
 6. کلمه پاسپورت از نظر شکل و تلفظ بسیار نزدیک به کلمه یا عبارت ازدواج است و ما اغلب آنها را در خواندن یا نوشتن اشتباه می گیریم به همین دلیل است که برخی از مفسران گذرنامه در خواب را شبیه به ازدواج می دانند. ، یا مشابه عقد ازدواج در بیداری.
 7. به خصوص اگر اطلاعات او به زبان عربی ثبت شده باشد و رنگ پاسپورت در خواب سبز باشد، این تعبیر از دیدن امضای فرد مجرد در آن پاسپورت یا دیدن اثر انگشت او در یکی از صفحات آن است.
 8. و اما زن مجردی که در خواب ببیند که پلیسی به پاسپورت او نگاه می کند، آن را مطالعه می کند یا اعتبار آن را بررسی می کند، سپس آن گذرنامه را با لبخندی زیبا به او برمی گرداند، پس این به موفقیت در تحصیل یا کار تعبیر می شود. شاید خواب به معنای یافتن یک فرصت شغلی مهم یا چیزی شبیه به آن باشد.
 9. گذرنامه در خواب زنان متاهل بیانگر محافظت و امنیت است، به ویژه در امور مربوط به درآمد و معیشت. گذرنامه در خواب زن متاهل نشان دهنده محافظت از هر بدی یا بدی است، به خصوص اگر ببیند که آن را در مکانی امن مانند کشوی میز یا کمد نگه می دارد.
 10. گذرنامه جدید در خواب، زن متاهل را با یک اتفاق جدید و شاد مانند مالکیت یا مالکیت یک ملک یا ماشین، بشارت می دهد. رنگ در اوراق، اسناد و قراردادها نشان دهنده پول است.
 11. دیدن گذرنامه در خواب زن حامله بیانگر رهایی از گرفتاری ها و دردها است و در نهایت مژده ای برای برآورده شدن آرزوی اوست، اصل تعبیر به تعبیر آن برمی گردد، زیرا کلمه پاسپورت به معنای اجازه و اجازه است. کلمه سفر به معنای حرکت از یک حالت به حالتی بهتر از آن است.
 12. مرد مجرد اگر در خواب ببیند که گذرنامه می گیرد، ممکن است ازدواج کند یا از مسافرت یا مسافرت امرار معاش کند.
 13. گذرنامه در خواب برای مرد، اگر رنگ آن را سبز ببیند، فال نیک است و حاکی از منفعت یا سودی است که به لطف و یاری خداوند خرج می شود.
 14. گم شدن یا گم شدن گذرنامه در خواب مرد خوب نیست زیرا ممکن است نشان دهنده از دست دادن شغل یا ثبات اجتماعی یا مالی باشد.
 15. دیدن گذرنامه دیپلماتیک بسیار مورد استقبال قرار می گیرد و در اصل نشانه هایی را که بیننده ممکن است در آینده با آن مواجه شود، تایید می کند، مانند موفقیت در تحصیل، فارغ التحصیلی از دانشگاه، رفتن به ماموریت یا سفر کاری به خارج از کشور، و یا شاید این بینش نشان دهنده بالا بودن باشد. موقعیت یا شغل معتبری که بیننده ممکن است در حرفه خود به آن دچار شود.
 16. اگر شخصی در خواب ببیند که پاسپورت خود را تمدید می کند، در بیداری موضوعی، ارتباط خوب یا دوستی قدیمی را تجدید می کند، خواب بیانگر تجدید زندگی یا احیای امید است که اغلب مربوط به موفقیت و کسب است. شاید خواب بیانگر بازگشت فرد مطلقه یا آشتی بین خانواده، اقوام و حتی همسران باشد.
 17. بسیاری از چیزهای با ارزش یا مهم، اگر در خواب گم، فراموش شده یا مفقود شده به نظر برسند، بیانگر سهل انگاری یا بی توجهی بیننده و عدم جدیت او در برخورد با مسائل باقی مانده، به ویژه مسائل مربوط به آینده شغلی یا خانوادگی او، مانند سهل انگاری است. و کم کاری در کار یا هدر دادن پول و زمان در اموری که پشت سر او بی فایده است.
 18. اگر در خواب ببینید که پاسپورت خود را گم کرده اید و تا زمانی که از خواب بیدار نشده اید، آن را پیدا نکرده اید، باید متوجه شوید که از مسائل مهم و جدی بی اطلاع هستید و ممکن است چیز مهمی از دست شما گم شود. همانطور که پاسپورت شما در این زمینه نمادی از گم شدن و گم شدن آن چیز تهدید کننده است، به بی عملی و بیکاری ادامه دهید.

تعبیر گذرنامه در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=CGxCE83RJLc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا