تعبیر بطری در خواب دیدن بطری پر یا خالی در خواب

معنی شیشه شیر برای دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار چه عطر شکسته زخم پا از شیشه پلاستیکی خرید عطر آب پپسی لیوان شکسته ابن سیرین

 1. بطری نماد رئیس خانواده است که امور آن را به عهده می گیرد و غالباً وضعیت حاکم بر آن را کنترل می کند و همچنین نشان دهنده یک زن یا یک دوست است.
 2. اگر بطری را در خواب ببینید، بطری فال نیک است، مشروط بر اینکه کاملاً از مایع شفاف پر شده باشد. شما بر همه موانع در امور قلبی فائق خواهید آمد و معاشرت های سعادتمندانه در پی خواهد داشت
 3. اگر بطری ها خالی باشند، یک مشکل پیش رو شما را با دسیسه های شوم در بر می گیرد و مجبور خواهید شد برای رهایی از آن از استراتژی استفاده کنید.
 4. بطری در خواب ممکن است نشانه سرگرمی باشد و همچنین ممکن است خبرهای خوبی را بدهد و در عین حال درباره چیزهای بدی که می توان روی زمین ترجمه کرد، مانند جدایی یا طلاق، هشدار دهد.
 5. اگر روزی در خواب بطری خالی دیدید، بدانید که این هشداری است از مشکلاتی که در آینده نزدیک برای شما پیش خواهد آمد.
 6. شما تلاش و مهارت زیادی برای حل آن خواهید کرد و برای غلبه بر آن بدون متحمل ضرر مبارزه خواهید کرد. همچنین، این خواب به شما هشدار می دهد که تله ای برای شما آماده شده است
 7. و می تواند راه را برای نزدیک شدن نزاع به شما هموار کند. این نشان دهنده کسالت و سرخوردگی است، علاوه بر احتمال قرار گرفتن در معرض بیماری
 8. بطری پر از مایع زلالی مانند آب اگر در خواب آن را ببینید بیانگر موفقیت در کل است و نشانه شانسی است که در زندگی عاطفی برای شما پیش خواهد آمد. بطری های پر از عطر نیز نماد زیبایی هستند.
 9. می‌توانید خواب شیشه شکسته را به مشکلات و تنش‌هایی در سطح روابط خود با دوستان تعبیر کنید، اما اگر در خانه بشکند، خبر از نابودی شر از آن می‌دهد.
 10. اگر در خواب بطری را پر از آب کنید و مجانی به کسی بدهید، نشانه آن است که این شخص نسبت به دیگران فردی خوب و شناخته شده است.
 11. هر کس در خواب ببیند که در بطری یا ظرفی آب پر می کند و در آن بطری یا ظرف آن آب را می بیند، در خواب، رزق و روزی نیکو و فراوانی است که به بیننده می رسد و در زندگی او به دست می آورد. و همچنین بینایی نشان دهنده رزق و روزی با فرزندان و فرزندان خوب است.
 12. اگر بیننده در خواب از کسی بطری یا ظرف آب بگیرد، رؤیت او نشان می دهد که همسرش برای او پسری خواهد آورد و تولد او آسان خواهد بود، پسری که پسر را در شکم خود حمل می کند و جنین را نجات می دهد. از مرگ
 13. و کسى که در خواب ببیند در بطرى یا ظرفى آب پر مى کند و بدون اجرت و بها به کسى مى دهد، رؤیتش نشان مى دهد که اهل لیاقت و شناخته شده در میان مردم است و در صدد خدمت به آنان است. زندگی واقعی او
 14. شاید این بینش حکایت از آن داشت که بصیر عامل بازسازی و احیای آن چیزی بود که یکی از مناطق ویرانگر بود که خشکسالی در آن فراوان بود.

تعبیر دیدن بطری – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=O6UA0A4ced0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا