تعبیر زدن شکم در خواب دیدن ضرب در خواب

معنی کتک زدن برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، خواه به صورت، با چوب، مجهول ;

 1. زدن با آن خوب و زیبا و خیرخواهانه و معروف است و این بدان معناست که کتک خورده از کتک زننده سود می برد.
 2. خیر در صورت دیدن کتک دست یا چوب بدست می آید
 3. اگر انسان ببیند که با تازیانه (تازیانه) او را می زنند، این نماد سخنان زشت و ناپسندی است که در مورد بیننده (شخص کتک خورده) گفته می شود.
 4. دیدن کتک خوردن با شمشیر در خواب ناپسند است که نماد بدبختی یا غم و نگرانی و خبر بد است.
 5. دیدن جریان خون در اثر این ضرب و شتم، بیانگر تلف یا ضرر و زیان مالی است
 6. شیخ محمد بن سیرین در مورد دیدن شکم در خواب می گوید: دیدن شکم در خواب مستقیماً نماد به دست آوردن پول یا فرزند است.
 7. شکم بزرگ در خواب نماد افزایش پول یا فرزند است و بالعکس در شکم کوچک، زیرا نشان دهنده بی پولی یا کمبود فرزند است.
 8. دیدن شکم انسان به گونه ای که شکمش شکافته شده و شسته شده است به معنای هدایت او و قبول توبه او و در پیش گرفتن راه حق و هدایت و راه راست است و دیدن غده در شکم نماد پول، رنج و سختی است. به دست آوردن آن یا وقوع مصیبت بر حسب رؤیت و جایگاهی در میان خانواده دارد.
 9. و اما دیدن کتک بر شکم در خواب، به حسب ذات بیننده چندین بار دارد.
 10. دیدن دختر مجرد در خواب به گونه ای که بر شکم او می زنند، بیانگر پایان مشکلات و اختلافات و رسیدن آسانی پس از سختی است ان شاء الله.
 11. ممکن است نماد نامزدی، نامزدی یا ازدواج باشد
 12. دیدن کتک خوردن زن متاهل به شکم، نماد پایان مشکلات زناشویی او و وجود احساسات صمیمانه، محبت و احترام بین او و همسر و فرزندانش است.
 13. دیدن ضربه زدن به شکم زن باردار نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان است و زن باردار برای نوزاد خود در امان خواهد بود و از سلامت و تندرستی برخوردار خواهد بود.

تعبیر ضرب و شتم در خواب – یوتیوب

تعبیر خواب کتک خوردن – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=EiyPYSzpI8I

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا