تعبیر ابر در خواب دیدن ابر در خواب

معنی ابر برای دختر مجرد، متاهل و باردار، اعم از سیاه، سفید، آبی، افتادن از آسمان نوشته ابن سیرین

 1. ابر در خواب به وضعیت دینی شخص و میزان پایبندی او به آموزه های دین اشاره دارد.
 2. ابرها نماد خوبی هستند زیرا باران را حمل می کنند
 3. از این رو نماد رحمت و عنایت الهی به همه موجودات زمین است
 4. ابرها نمادی از دانش، علم و خرد هستند، به ویژه هنگامی که در آسمان در میان فضای خالی پر از هوا شنا می کنند.
 5. ابرها همچنین ممکن است نماد سربازان و سربازان باشند، زیرا ایمنی و محافظت از مردم را در برابر گرمای خورشید فراهم می کنند و آب را برای آنها فراهم می کنند.
 6. ابرها ممکن است نماد کشتی های مملو از خوبی باشند، و ابرها ممکن است در خواب یک زن بشارت دهند که او باردار خواهد شد.
 7. ابرها خبر از باران می دهند و دیدن ابرهای سیاه تیره نمادی از مشکل، دردسر و بی عدالتی است
 8. هر کس در خانه اش ابر ببیند یا در خانه اش ابر ببارد، بشارت استغفار و توبه برای اهل خانه.
 9. دیدن شخصی که گویی ابرها دنبالش می‌آیند و پشت سر او راه می‌روند، نشان می‌دهد که به آنچه می‌خواهد و می‌خواهد، دست می‌یابد، خواه علم و دانش باشد، خواه همسرش باشد یا تجارت سودآور.
 10. دیدن ابرها در خواب مرد مجرد، نماد ازدواج با یک دختر یا زن خوب است
 11. دیدن مجردی که گویی ابرها او را به دور می برند، حکایت از سفر و غربت او دارد و خواب دانش آموز یا طالب علم سوار بر ابرها، از درخشش او خبر می دهد.
 12. دیدن شخصی در خواب به گونه‌ای که گویی ابرها بدون هیچ گونه ترسی از او به سمت او پیش می‌روند، مانند وجود رعد و برق، رعد و برق یا صاعقه در ابرها که نماد سود، علاقه یا برآورده شدن آرزوی اوست. خیال باف.
 13. برخی از محققان و مفسران می گویند که ابر در خواب ممکن است نماد حاکم قدرتمندی باشد که مردم از او می ترسند
 14. و رؤیت او حکایت از آن دارد که بیننده با امیران و امرا اختلاط می کند و از آنان بهره خود را می گیرد و همین تعبیر بر صاحبان تجارت و اهل علم است.
 15. دیدن ابرهای دور و بلند در خواب، نماد پیشرو یا حاکم عادل است، مشروط بر اینکه آن ابرها عاری از رعد و برق یا رعد و برق باشند.
 16. دیدن انسان در خواب به گونه ای که گویی ابرها بر زمین می ریزند یا بر خانه ها یا درختان و گیاهان و جریب ها فرود می آیند، نشانه بارش شدید باران و باران سیل آسا است.
 17. دیدن باد شدید، آتش، مار، عقرب یا سنگ همراه با ابرهایی که در خواب فرود می‌آیند، جنگ، تهاجم، یورش و بلایا را پیش‌بینی می‌کند.
 18. و هر که در خواب ببیند که در حال خوردن ابر است، این خواب حاکی از بهره مندی از پول یا علم است و خوردن ابر در خواب، نماد برتری بیننده و توانایی عظیم و عظیم اوست.
 19. هر که ببیند بر فراز ابرها خانه ای برایش می سازد، زندگی شریف و اعتلای او را در میان اهل بیتش بشارت می دهد و دیدن شخصی که گویا قصری بر فراز ابرها دارد، نوید ازدواج و کار و سفر یا عمل صالح است.
 20. و هر کس در خواب ببیند که ابرهایی بر مردم می بارد، بیانگر سخاوت این شخص و منفعت او به خانواده و طایفه و عزت و حیثیت این شخص است.
 21. ابر ممکن است نماد فرمانروا یا حاکم باشد، در صورتی که بر روی مکان یا شهر خاصی بیفتد تا مکان دیگری.
 22. دیدن ابرهای قرمز در خواب نمادی از وسوسه، بلایا یا بیماری است.
 23. دیدن ابرهایی که از زمین به آسمان برمی خیزند، بشارت دهنده آمدن خیر و برکت و اعتلای آن و بلندی بینا است.
 24. دیدن ابرهایی که در خواب مسافری بالا می‌آیند و دورتر می‌شوند، بازگشت او به خانواده‌اش را پس از بهبود شرایطش پیش‌بینی می‌کند.
 25. ارتفاع ابرها از زمین تا آسمان ممکن است نماد مسافر بیننده یا زیارت او باشد ان شاء الله.
 26. دیدن ابرهای سیاه نماد نگرانی و اندوه و دیدن ابرهای سیاه نماد غم و اندوه بزرگ است

تعبیر رؤیت ابر (ابر) در خواب توسط ناصر الرمیح – یوتیوب

تفسیر ابر بینایی – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=X6x2YgQYAIo

دیدن “ابرهای ابر” در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا