تعبیر ازدواج زن شوهردار با مرد دیگر در خواب

رویای ازدواج با زنی که با کسی غیر از شوهرش ازدواج کرده است، از طرف کسی که می شناسد، از مردی شناخته شده یا غریبه و لباس سفید پوشیده است.

  1. دیدن ازدواج مژده و خوش بینی است، به خصوص اگر خواب بیننده با احساس خوشبختی و شادی از خواب بیدار شود، زیرا این بینش منادی دستیابی به اهداف، آرزوهای گرانبها، جاه طلبی، موفقیت، شانس و خوش شانسی است.
  2. دیدن بیننده به گونه ای که گویی لباسی شبیه لباس عروس به تن دارد، بیانگر این است که این زن وارد یک رابطه جدید یا مرحله جدیدی از زندگی خود می شود که ممکن است رابطه عاشقانه، دوستی، کار جدید یا خویشاوندی باشد.
  3. در خواب دیدن زن شوهردار که گویی دوباره ازدواج می کند، دلالت دارد به این که زن به زودی خیر و منفعت و رزق و روزی خواهد یافت، یا برای خود یا خیری که به آن برمی گردد. شوهر، فرزندان یا خانواده به طور کلی.
  4. و اما دیدن شوهر در خواب که گویی زنش با مرد دیگری ازدواج می کند یا زن خود را به عقد مرد دیگری در می آورد، بیانگر پول و کسب و سود فراوانی است که این مرد در تجارت یا کار به دست می آورد.
  5. دیدن زن باردار به گونه ای که گویی با دیگری غیر از شوهرش ازدواج کرده است بدون اینکه ویژگی های عروسی را نشان دهد، نشان دهنده این است که او دختری به دنیا آورده است.

رویای زن متاهل – یوتیوب

تعبیر ازدواج زن متاهل – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا