تعبیر خواب خیار سبز و خوردن خیار در خواب

رویت خیار برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، یا برای زن باردار، چه بریدن، چه سالاد درست کردن، چه خریدن، برای ابن سیرین، خیار.

 1. هر کس در خواب ببیند که خیار در دست دارد، یا مادرش را در زمان خود ببیند، روزی به او می رسد.
 2. هر که در فصل یا خارج از فصل خیار را ببیند مرض می شود و گفته شد که غم و اندوه است.
 3. و هر که انتخاب شخص ثابتی را ببیند، پسر غمگینی است.
 4. و اما کسی که خیار می خورد، کسی است که برای بار سخت یا سنگینی بر دوش خود می کوشد.
 5. هر که آن را بخورد و زنش حامله باشد یا از زن حامله باشد، آنچه در شکمش است زن است
 6. هر کس در خواب خیار را با ابزار آهنی یا فلزی بتراشد، نزدیک است بدنش را به بیماری مبتلا کند.
 7. در مورد کسی که در جایی گزینه را پیش روی خود می بیند، خواه خانه، آشپزخانه، مکانی که او را در آن قرار می داده، مزرعه، بازار، یا مکانی که می شناسد به جز مکان های کثیفی. به عنوان حمام، توالت، یا مکان های زباله، تمام آن مکان هایی که از انتخاب برای نشان دادن خوبی و خوبی صاحب آن استفاده می شود.
 8. مکان های کثیف و دیدن او در آن ها حکایت از غم و اندوه و نگرانی و بیماری دارد یا به معنای از دست دادن و از دست دادن اشیا و عزیزان است.
 9. خیار به دو جنبه تقسیم می شود، چه در فصل خود باشد یا نه.
 10. هر کس در خواب خیار ببیند، بیانگر رزق و روزی بسیار خوب و فراوان است.
 11. هر کس در فصل آن خیار بخورد، بیانگر فرزندآوری است و اگر بیننده زن متاهل یا باردار باشد، بیانگر ولادت زنی صالح است که برای خانواده خود خیر و نیکی و عزت به ارمغان می آورد.
 12. اگر صاحب خواب مرد باشد، نشانگر آن است که همسرش آن ماده را به دنیا خواهد آورد و خوردن انتخابی برای مجرد یا مجرد، خیر فوری در آرزوی اوست و لزوماً نباید ازدواج باشد.
 13. اما اگر بیننده در خواب خیار ببیند و آن هم در فصول غیر فصلی باشد، این مشکل و مشقت در امری است که بیننده پس از تلاش برای رسیدن به مقصود به آن می رسد.
 14. و هر کس در خواب در وقت خلوت خیار بخورد، مرضى است که بیننده را مدتى مبتلا کند و سپس ناپدید شود.
 15. و هر که خیار را به رنگ ببیند حال بیننده را تغییر می دهد و تغییر لزوماً به نفع نیست.
 16. هر که خیار سبز و رسیده ببیند خیر یا حکمت و علم بیننده است.
 17. اگر قرمز باشد نشان دهنده امر خسته کننده ای است که نزد بیننده می آید
 18. رنگ زرد نشان دهنده بیماری برای مدت کوتاهی است
 19. دیدن خیار در خواب همیشه نیکو است پس هر که خیار را به طور کلی ببیند بدون اینکه در آن به امر خاصی توجه کند دلالت بر پاکی نیت صاحب یا صاحب بینا یا دین نیک و کامل دارد.
 20. هر کس خیار را در فصلش ببیند، علم است که بیننده از دوستدار او کسب می کند.

رویا الخیار وسیم یوسف – یوتیوب

تعبیر دیدن خیار در خواب تعبیر خداوند – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=YHZRiOcxWmc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا