تعبیر آبغوره در خواب دیدن آب میوه در خواب ابن سیرین

نوشیدن آب سرد، گرم، سرد، آب پرتقال طبیعی یا کوکتل میوه برای دختر مجرد، برای زن باردار و زن متاهل، اعم از ارائه، توزیع، ریختن قرمز

 1. هر چه در چیزی که فطرتاً نوشیده می شود، شیره سردتر باشد، خیر در آن بیشتر است و اگر گرم باشد، ممکن است به شر یا زیان یا بیماری برود.
 2. وقتی انسان در خواب آب میوه هایی مانند آب سیب می خورد، گفته می شد که اگر برای سیب یا تمام آب میوه های زیر سرد باشد، ثروت زیادی به دست می آورد.
 3. آب نی چون روزی یا فرزند یا چیزی را که بخواهد به دست می‌آورد و هر کس آب انگور بنوشد یا با دست بفشارد باروری و فرزندی به دست می‌آورد و نشانه افزایش مال او باشد.
 4. آب زیتون یا روغن آن نشان دهنده شفای بیماری ها و بیماری ها و آب صبر نشان دهنده بیماری و مرگ است و آب موز نشان دهنده مسیر جدیدی در زندگی انسان در محل کار یا خانه یا تغییر حال او به سمت بهتر شدن است.
 5. و هر کس انگور را بفشرد و به شراب تبدیل کند، مقام بلندی دارد و او را داوری می کند و اگر شایسته مقامی نباشد، از خوردن آن مال حرام به دست می آورد و اطرافیانش را سیر می کند و دریافت می کند. گناه آنها
 6. و هر کس آب انگور را با انجیر بنوشد، دلالت بر شادی و عروسی یا ازدواج دارد و مربوط به بازگشت دور است و آب مرکبات مانند لیمو و پرتقال، نشان دهنده سلامتی و تندرستی و شفا است.
 7. و در بعضى از اقوال گفته شد كه حاكى از پايان سختى زندگى و سپري شدن دوران سعادتمندى در زندگى بينا است.
 8. آب انبه، زیرا حاکی از تعدد راه بیننده در امر و سردرگمی او است و در برخی روایات ممکن است حکایت از شکست داشته باشد و اگر بیننده از نوشیدن آن لذت ببرد، ممکن است دلالت بر انتخاب مسیر صحیح داشته باشد.
 9. و اما نوشیدن آب میوه هایی که سودی برای شرب ندارد، مانند خاک رس و ماسه، نشان دهنده حاملگی زن شوهردار یا زن مرد است، اگر بیننده مرد باشد.
 10. برای دختر مجرد دلالت بر شادی و خوشی با چیزی دارد که در انتظار اوست و نوشیدن آب لباس بعد از شستن یا آب پاک کردن یا مانند آن، نشان دهنده بیماری یا فقر و از دست دادن نعمتی است که بیننده دارد.
 11. گفته می شد نوشیدن آب میوه یکی از مواد سمی است که نشان دهنده جدایی یا از دست دادن عزیزان است.

تعبیر نوشیدن آب میوه در خواب – یوتیوب

تعبیر نوشیدن آب توت فرنگی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا