تعبیر بوسیدن در خواب و بوسیدن کسی در خواب

دیدن بوسه برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، چه از دهان بر لب، چه بوسه معشوق از کسی که می شناسید بر گونه توسط ابن سیرین.

 1. دیدن بوسه نماد نیاز و نیاز فرد به چیزی است
 2. دیدن شخصی به گونه‌ای که در خواب می‌تواند کسی را بدون مخالفت، اصرار یا امتناع او ببوسد، به این معنی است که نیازهای او را برآورده می‌کند.
 3. بوسیدن در خواب نمادی از پیروزی بر دشمنان یا تسکین خود است و دیدن شخصی که گویی مردی را در خواب می بوسد به این معنی است که آنچه را که بیننده می خواهد به دست خواهد آورد.
 4. دیدن بوسیدن پسر نماد دوستی و عشق بین بیننده و پدر این پسر است
 5. دیدن بوسیدن دختری از دوستی بین بیننده و پدر این کودک خبر می دهد
 6. دیدن مردی که گویی زنی زیبا را می بوسد، بیانگر این است که این شخص در حال خواندن کتاب خداوند متعال است.
 7. و هر کس برای آن آماده شود که گویی نیرویی از نور او را می پذیرد، این امر بشارت دهنده عمل صالحی است که مورد قبول خداوند متعال است.
 8. و رؤیت بوسیدن مرده نماد این است که بیننده از پول، علم یا ارثی از این مرده بهره می برد، در صورتی که متوفی برای بیننده معلوم باشد.
 9. اگر او را نشناسد، این نماد پولی است که بیننده به دست می آورد اما به حسابش نمی رسد و دیدن مرده که بیننده را می بوسد نماد خوبی است.
 10. مردی که در خواب ببیند زنی زیبا را می‌بوسد یا با او ازدواج می‌کند، این نماد ازدواج مرد با زنی بیوه است که از پول و فرزندان او سود می‌برد و یا اینکه امسال به او خیر زیادی می‌رسد.
 11. و اینکه مردی را ببیند که گویی مرد دیگری را می بوسد، یا با او همخواب می شود و به نوعی شهوت او را می بوسد، در مورد او نیز همان تعبیر دیدن جماعت و نکاح در خواب صدق می کند.
 12. بوسیدن بدون احساس شهوت نماد خیری است که بیننده از این شخص دریافت می کند و دیدن دست بوسیدن نماد فروتنی و بوسیدن دست عاشق نماد ذلت و تسلیم است.
 13. دیدن بوسیدن حیوانات به معنای عشق بیننده به شخصی است که هیچ معنایی از انسانیت در درون خود ندارد و دیدن بوسیدن معشوق نماد عشق، دوستی، احترام، پیروزی و برآورده شدن آرزوهاست.
 14. دیدن بوسیدن همسر در خواب نماد جدایی از او یا ازدواج با شخص دیگری است
 15. بوسیدن همسر دیگر بیانگر دوستی بیننده و شوهرش است و باید از دیدن کسی که در خواب بیننده را می بوسد احتیاط کرد، زیرا این امر هشداری برای بیننده است که احتیاط از فریب و فریب آن را دارد. شخص
 16. رؤیت بوسیدن فرزندان، محبت و رحمت خداوند متعال بر بیننده است و رؤیت بوسیدن دختران، روزی و اعتلای و بلندی مقامی است.
 17. دیدن بوسیدن زنی که زن دیگری را می بوسد نماد فریب و شایعه پراکنی است و دیدن بوسیدن زن باردار نماد سالی پر از خیر و خوشی و شادی است.
 18. دیدن زن مجردی که گویی کسی او را بوسیده است، ان شاء الله نوید ازدواج و همه چیزهای خوب می دهد، دیدن بوسیدن گنجشک یا پرنده خانگی در خواب، نماد سفری است که رزق و روزی زیادی به همراه دارد.
 19. دیدن بوسیدن سگ نماد اختلاف و دشمنی و بوسیدن گربه نماد ازدواج با مجرد و نیکی با زن متاهل و باردار است.
 20. بوسیدن موش نماد فریب و حیله بیننده و بوسیدن قورباغه نماد ازدواج است.
 21. بوسیدن یک پلیس، معلم، پادشاه یا حاکم نماد موفقیت درخشان است
 22. بوسیدن شیخ یا بوسیدن پدربزرگ نماد علم و دینداری است و بوسیدن مادربزرگ نشان دهنده خیر و برکت است.
 23. بوسیدن مردگان نماد توبه از گناهان و گناهان است
 24. بوسیدن مادر یا بوسیدن پدر بشارت دهنده دعا و بخشش و هدایت است

تعبیر یک بوسه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا