تعبیر لال در خواب و کری در خواب

معنی کر و لال برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار

 1. ديدن ناشنوايي، نشانه فساد دين و اخلاق است و آن وقتي است كه بيننده خواب شخص ديگري را از نزديك خود مي بيند كه نمي شنود و ناشنوا شده است.
 2. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که گویا نمی شنود و ناشنوا شده است، بیانگر ناتوانی بیننده در حل امور خود یا ارزیابی آنها و ارزیابی اطرافیان است.
 3. مرد ناشنوا مانند نابینا در دریایی از تاریکی پر از نگرانی و ناراحتی گم شده است.
 4. برای دختر مجرد یا زن مجردی که مثلاً در خواب ناشنوایی می بیند، انگار ناگهان شنوایی خود را از دست داده است، این نشان دهنده محافظت او از خود و دوری او از روح بیمار است.
 5. دیدن مجردی که در خواب ناشنوا است، بیانگر فردی لجباز یا لجوج در زندگی اوست.
 6. دیدن فرد مجردی که در خواب ناشنوا است ممکن است به فرد احمق یا دست و پا چلفتی اشاره داشته باشد
 7. در کتب قدیم تفسیر آمده است که زن مجردی که در خواب ناشنوا می بیند، نماد مردی است که نه دین دارد و نه اراده و نه شخصیت.
 8. دیدن هر گونه نقص در گوش در خواب نمادی از نقص در ذهن یا قلب است.
 9. ديدن زن مجرد چنانكه در خواب با مرد ناشنوا ازدواج مي كند مكروه است زيرا حاكي از مشكلات و نگرانيهايي است كه براي او پيش خواهد آمد.
 10. و دیدن فرزند ناشنوا در خواب یک زن مجرد توسط محمود، بیانگر خبر خوشی است که انشاءالله به زودی برای مجرد خواهد آمد.
 11. ديدن زن شوهردار به گونه اي كه گويي سخنان مردم و صداي حيوانات را نمي شنود و تشخيص نمي دهد، نشانه ايمن بودن او از شرّ و دشمني ديگران است.
 12. دیدن زن شوهردار به گونه ای که گویی شوهرش کر یا ناشنوا شده است تا زمانی که با خشونت و عصبانیت شوهر همراه نباشد ستودنی است و این نشان می دهد که زن شوهردار می تواند امور خانه خود را به خوبی اداره کند.
 13. خواب همچنین ممکن است نماد وجود احساس صمیمیت، تفاهم، احترام و دوستی بین همسران باشد و همچنین ممکن است نماد وفاداری شوهر به همسرش باشد، اگر فرد ناشنوا ساکت باشد و نتواند صحبت کند.
 14. و اما دیدن کری یا لال شدن زن باردار در خواب، ستودنی است، زیرا نشانه پایان درد و درد و از بین رفتن غم و اندوه است، در صورت دیدن آن در کودکان، چون دیدن کودک کر یا لال نماد امنیت است. ایمنی، سلامت، رزق و روزی و خیر.
 15. دیدن مرد ناشنوا نیز ستودنی است، زیرا نماد مردی است که به او سپرده شده و اسرار و امور خانه خود را حفظ می کند و دیدن مرد ناشنوا در خواب به طور کلی، زن حامله را به تصادف خوشی که روی خواهد داد، بشارت می دهد. بعد از تولدش به خواست خدا
 16. و اما اینکه مردی در خواب کری و لال می بیند، دیدن او به گونه ای که گویا لال یا کر شده است، بیانگر ضعف اراده اوست.
 17. ممکن است به مرد متخلف و بی دین باشد و دیدن خویشاوندی کر یا لال برای مرد مکروه باشد.
 18. خوبی دیدن کری و لال در خواب مرد این است که بیننده آن شخص را نمی شناسد، زیرا نماد امنیت و امنیت بیننده است.
 19. و اگر بیننده عزمش را جزم کند و در واقع انجام دهد و بخوابد که کری یا لال ببیند، این حکایت از حمایت خداوند متعال از او در این امر دارد.
 20. بهترین رؤیت آن است که ناشنوا را ببینی که ناگهان صحبت می کند و به خواب بیننده مطلبی را آگاه می کند، زیرا خواب بیانگر آن است که این امر به اذن خداوند متعال محقق می شود.
 21. لال شدن در خواب، فساد دین و سخنان نادرست است، پس هر که ببیند لال است به صحابه رضی الله عنه دشنام می دهد یا از بزرگان غیبت می کند و یا فاسق است. و لال نادان است. و سکوت از دولت جدا می شود که برای زنان بهتر است. و هر کس ببیند که زبانش گره خورده است، فصاحت و فقه و روزی که به او می رسد و بر دشمنان پیروز می شود.

خواب دیدم که نمی توانم صحبت کنم – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MolfzjI6o4U

تفسیر رؤیت الخرس – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=quSN0NGlcjQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا