تعبیر رشوه در خواب دیدن رشوه در خواب

معنی صدقه در پول برای دختر مجرد متاهل و باردار

 1. دیدن رشوه، نشانه اعمال حرام و ناروا و مردود است
 2. رشوه نماد روح سرگردان مربوط به تمایلات ناشی از انجام بدی ها و رذایل است
 3. مشاهده رشوه بیانگر پیامد و نتیجه بدی در سطح اجتماعی یا حرفه ای است
 4. رشوه گرفتن یا گرفتن رشوه، چه از شخصی که بیننده می شناسد و چه از شخص مجهولی که او نمی شناسد، نماد وجود علایق مشترک بین بیننده و این شخص است، اما منافعی شیطانی و حرام است و این رؤیت نمادی از فساد دینی، اخلاقی و تربیتی.
 5. بدترین خواب دیدن رشوه گرفتن بیننده از زن است، زیرا این خواب نماد ظلم بزرگی است که در نتیجه گرفتن رشوه روی می دهد و بیننده از آن آگاه نیست یا از آن آگاه است، مانند دروغ. شهادت، دروغ، تهمت، غیبت و دروغ.
 6. چشم انداز گرفتن رشوه برای انجام یک خدمت یا به دست آوردن آن بدون حق، نماد فساد است.
 7. رشوه گرفتن در خواب نماد خوردن پول یتیم است و هر مقدار حرامی که بیننده در واقعیت می گیرد در خواب به شکل رشوه گرفتن بیننده منعکس می شود.
 8. تكرار خواب رشوه گرفتن در وقت بيننده به اين معناست كه فساد بزرگي پيش مي آيد و هشداري است براي بيننده كه بايد اين امر را اصلاح كرد تا دچار مشكل بزرگي نشود كه اصلاً قبول نكند.
 9. رشوه نماد فساد و مال حرام است و دیدن آن در خواب نماد کینه و نفرین و بیزاری بیننده از حکم رشوه و گرفتن آن و گرفتن آن یا دادن آن به هرکسی به قصد ادای علاقه یا حرفه ای است. ممکن است این امر خوب باشد و جایز نباشد
 10. دیدن رشوه ای که در خواب داده می شود بیانگر این است که بیننده فردی بی پروا است که اصول و اخلاق ندارد.
 11. دیدن رشوه ای که در خواب داده می شود، بیانگر این است که خواب بیننده در اثر اعمال غیر قانونی یا کارهای غیر اخلاقی خود با مشکلات و آسیب های بزرگ و خطرناکی مواجه خواهد شد.
 12. به طور کلی، بیننده هنگام دیدن رشوه در خواب باید نهایت احتیاط و دقت را به خرج دهد، زیرا این امر نماد بدعت، گمراهی و عاقبت بد است، خواه در مسائل دینی، اخلاقی، اعمال و رفتار او باشد.
 13. و اما دیدن شخصی در خواب به گونه ای که از گرفتن یا دادن رشوه به دیگران امتناع می ورزد، به این معناست که این شخص برای حفظ خود از خطرات و افتادن در چاه هوس ها تلاش می کند.
 14. و دیدن یک دختر مجرد که از گرفتن رشوه امتناع می ورزد یا از دادن رشوه امتناع می ورزد، نشان می دهد که این دختر می داند چگونه از خود در برابر هر گونه شر و حیله گری و دسیسه های دیگران محافظت کند.
 15. رؤیای امتناع زن متاهل از گرفتن رشوه یا امتناع از دادن رشوه به این معناست که او زنی است که آبرو و حیثیت خود را حفظ می کند، همین تعبیر برای دیدن مردی که در خواب از گرفتن یا دادن رشوه امتناع می کند نیز صادق است. نماد این است که او زنی با اخلاق است.
 16. به طور کلی دیدن دوری رشوه، اعم از دادن یا گرفتن آن در خواب، نشان دهنده راه و روش صحیح و صحیح است، با وجود دسیسه های دشمنان و حسودان و کینه توزان از او.

رشوه وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا