تعبیر سیب در خواب دیدن سیب در خواب

دیدن سیب قرمز، سبز و زرد در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار، آب سیب برای ابن سیرین.

ابن سیرین گفته است: دیدن سیب در خواب، نشانه فرزند است و هر کس خود را در خواب ببیند که سیب می خورد، نماد رزق و روزی فرزندان و مقدار سیبی است که این شخص خورده است. به طور کلی دیدن سیب در خواب بیانگر ارزش و منزلگاه بیننده در میان دیگران و در وسط است، احاطه او و نیز ارزش او برای خود، و دیدن سیب در خواب مرد نماد عشق و در خواب زن نماد عشق است. عزت و سربلندی

دیدن سیب خوردن در خواب

علما و مفسران می گویند: دیدن سیب در خواب ناخوشایند و ناپسند است، زیرا نماد ارتکاب نافرمانی، گناهان و اعمال ناشایست است و دیدن خود مردی که در خواب سیب می خورد، نشان دهنده دوری از خانواده و اقوام و یا ترک زن و خانه است. و دیدن همسری که در خواب سیب می خورد، بیانگر آن است که به دیگری میل دارد، غیر از شوهر، یا در خانه و خود غفلت می کند.

دیدن سیب سرخ در خواب

تعبیر دیدن سیب ها بر حسب رنگ آنها در خواب متفاوت است دیدن سیب قرمز نشانه دروغ، تهمت، بی عدالتی و دروغ است، دیدن سیب قرمز نشان دهنده خیانتکار، ریاکار و دروغگو در گفتار و کردار است، دیدن سیب های قرمز پوست کنده نماد زن بدکار است. شخصیت.

دیدن آب سیب قرمز به این معنی است که بیننده باعث مرگ و کشتن افراد بیگناه شده است و دیدن آب سیب قرمز نماد غرور و غرور در ارتکاب نافرمانی و گناه است.

دیدن سیب سبز در خواب

برخلاف دیدن سیب‌های قرمز در خواب، جایی که می‌بینیم دیدن سیب سبز معانی مثبت زیادی دارد، سیب سبز در خواب نماد سلامتی، روح پاک و قلب پاک است یا ازدواج با یک زن باکره یا پسرش به تکیه‌گاه تبدیل می‌شود. برای بیننده در موهای خاکستری اش

دیدن پوست سیب سبز نماد همسری پاک و آمیزش نیکو است و برای فرزند ذکور نویدبخش است و دیدن آب سیب سبز نماد پولی است که بیننده به زودی به دست می آورد و دیدن آب سیب در خواب نشان دهنده تعادل در تونل ها و سرمایه گذاری سودآور و دیدن خرید سیب سبز نمادی از راضی کردن مردم و خرید عشق آنهاست

دیدن درخت سیب در خواب

بعد از اینکه تعبیر دیدن میوه های سیب اعم از سیب سرخ یا سیب سبز را ذکر کردیم، تعبیر دیدن سیب در خواب می آید که درخت سیبی که میوه های سیب در آن رنگ قرمز دارد، نماد زن است. و اگر میوه سیب های این درخت سبز رنگ باشد، نماد خانواده و خانواده است، دیدن درخت سیب زرد نماد گنج و ثروت است.

و ديدن خود بيننده در حال چيدن از درختان سيب سرخ نشان دهنده آن است كه زني زيبا به دست خواهد آورد و ديدن او در حال چيدن از درختان سيب سبز نشان دهنده ازدواج بيننده با خويشاوند خود است كه ممكن است پسر عموي او يا پسر عموي او باشد. یکی دیگر از اقوام همین تعبیر در مورد دختر مجرد نیز صدق می کند و دیدن چیدن درخت سیب زرد نشان دهنده پول و سرمایه گذاری سودآور است.

دیدن سیب در خواب زن باردار

سیب در خواب زن حامله نماد نوزاد، درخت سیب نماد شوهر و آب سیب نماد رزق و روزی نوزاد است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا