تعبیر خرقه در خواب خرقه در خواب

دیدن کرست در خواب دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار، خواب پوشیدن عبای نو پاره پاره، خرید عبای سیاه ابن سیرین.

 1. ارسی نماد زنی است بلند مرتبه، هر که در خواب ببیند که پیش بند یا پیش بند به سر دارد، نشان از منفعتی است که از زن نیکوکار و مهربان به دست می آورد.
 2. دیدن روسری قرمز نمادی از وقوع خصومت یا رقابت و دعوا به خاطر یک زن است
 3. دیدن دختر مجرد یا مجرد در خواب نماد سهم و اقبال اوست، چنانکه حجاب نماد خوبی است که این دختر در آینده به دست خواهد آورد.
 4. دیدن دختری که گویی روسری بر سر دارد، نشان دهنده این است که آینده او خوب خواهد بود، اگر روسری سفید یا سبز باشد.
 5. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که او را پوشانده و پتو پوشانده اند، در تابستان امسال ازدواج او را بشارت می دهد، اگر آن پوشش سفید و روشن و تمیز باشد.
 6. دیدن یک زن مجرد به گونه ای که گویی به دلیل طولانی بودن سلواژ نمی تواند پاهای خود را از انتهای سلواژ ببیند، نمادی از شانس کم و رضایت زیاد است.
 7. دیدن دختر مجرد که گویا حوله را می شویید و تمیز می کند، حکایت از منفعت یا منفعت دارد
 8. حوله سفید در خواب نمادی از یک مرد خوب یا سخاوتمند است
 9. دیدن خاکشیر سیاه در خواب یک زن مجرد متنفر است، زیرا نماد نفرت، دشمنی و نفرت است.
 10. زن متاهل در خواب خود لفاف را می بیند. لفاف در خواب متاهل مستقیماً نماد شوهر است، زیرا شوهر پوشش و پوشش همسرش است.
 11. دیدن پیش بند زن شوهردار در خواب بیانگر رزق و روزی و خیر است
 12. روپوش سفید نماد محافظت و تندرستی و پوشیدن آن نماد برکت، سلامتی، پوشش، نیکی و پول است و دیدن روسری ابریشمی موجب خوشبختی و موفقیت در امور آینده است.
 13. دیدن روسری پشمی، کتان یا نخی ستودنی است، به خصوص اگر رنگ آن جزو رنگ های روشن و صورتی باشد.
 14. دیدن پارچه سیاه ستودنی نیست، زیرا نماد نگرانی، اندوه، اندوه و اندوه است.
 15. روسری زرد نماد بیماری و بیماری است و روسری صورتی، قرمز یا بنفش بیانگر احساسات قوی و پرشوری است که قلب همسر را پر می کند و زندگی او را سرشار از شادی می کند.
 16. دیدن حوله جدید و تمیز نمادی از تجدید زندگی و امید پس از ناامیدی است
 17. دیدن زن شوهردار به گونه ای که گویی در حال دوختن پیش بند پاره یا فرسوده است، بیانگر خوب بودن حال شوهرش است.
 18. همچنین ممکن است به پایان اختلافات و مشکلات بین او و همسرش اشاره داشته باشد و این رویت در خواب زن مطلقه نشان دهنده پاسخ شوهرش به او باشد.
 19. تصور یک زن باردار از روکش جدید، تولد پسری بدون دختر را بشارت می دهد و بهترین خواب دیدن یک زن باردار است که گویی نوزاد خود را در بسته بندی می پیچد و رنگ آن سفید است، زیرا این نمادی از کودک است. در آینده با هم رابطه برقرار خواهد کرد.
 20. دیدن یک زن حامله با پوشش سبز نشان دهنده امنیت او و نوزادش است و همچنین بیانگر خیری است که نصیب خانواده خواهد شد و ممکن است انشاءالله تولدی آسان و پر برکت را بشارت دهد.
 21. دیدن زن باردار به گونه ای که در خواب حوله را تمیز می کند، می دوزد یا رنگ می کند، بیانگر این است که تغییرات مثبتی در زندگی او رخ خواهد داد، چه از نظر اسارت و چه از نظر مالی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا