تعبیر خواب برف و یخ و سرما برای زن مجرد ، متاهل ، برای زن باردار

سرماخوردگی و خوردن قطرات باران و سرد و سرد بودن ابن سیرین

 1. برف حاکی از حوادث و بیماری ها و مشکلات یا گرفتاری هایی است که بر جایی می آید که خوابیده در خواب دیده است.
 2. مانند تگرگ در خواب، مانند سنگ و آتش، زیرا محصولات را از بین می‌برد، گیاهان و درختان را خراب می‌کند، کشتی‌ها را عاقل می‌سازد، به فقرا آسیب می‌رساند، آنها را در روستاها ویران می‌کند و گاهی آنها را بیمار می‌کند.
 3. برف و یخ و همچنین تگرگ در خواب ممکن است نشانه جنگ، ملخ یا بلایای طبیعی باشد.
 4. گاه برف در خواب بیانگر باروری و رشد و افزایش پول و رزق یا ثروت است، اگر بیننده ببیند که کوه ها و مزارع را می پوشاند یا خانه ها را می پوشاند.
 5. هر کس ببیند که برف از آسمان زمین را در محل های کشت و زرع و در زمان آن یعنی فصل زمستان فرا گرفته است، این منفعت یا نعمتی است که بیننده نصیبش می شود، مانند نعمت رزق، منفعت. پول، یا خبر خوب بچه ها.
 6. مفسران از دیدن برف در زمان نابهنگام یا در جایی که گیاه و گیاه نباشد، بیزارند.
 7. همچنین گفته شد: اگر برف در زمانی باشد که مفید باشد یا غیر آن، بیشتر بر بام خانه ها باشد، ظلم یا دشمنی است که بر اهل آن خانه می آید یا بر اموالشان همه گیر است. با توجه به تراکم و ضخامت برف.
 8. برف در خواب، اگر صاحبش آن را در زمان حال (یعنی شهر) یا در جایی غیر از محل معمول خود، مانند خانه ها، مغازه ها و مغازه ها ببیند، نشانه مصیبت یا مصیبت و بیماری است که ممکن است نازل شود. بر مردم آن مکان
 9. برف در مکان نامناسب یا زمان آن ممکن است حاکی از محاصره یا انسداد در هنگام مسافرت یا هنگام گرفتن مستمری و امرار معاش و کسب رزق باشد. برف هم اگر ببیند که خانه اش را محاصره می کند یا مانع حرکتش می شود، در برف خیری نیست
 10. برف در خواب ممکن است پوست شیطان، حاکم یا شخص دیگری باشد
 11. سرمای خواب اگر در جای مناسب کشت و کار باشد و چیزی را خراب نکند و به کسی ضرر نرساند، تعبیر آن حاصلخیز و نیکو است که بیننده پس از صبر و تلاش به آن مبتلا می شود. کار و مبارزه
 12. برف در خواب تاجر و خریدار بیانگر پول و غنایم است و ابن سیرین برف را به درهم سفید تشبیه کرده است.
 13. اگر سرما به محصولات و میوه ها و مردم آسیب می رساند و یا بر سر خانه و مغازه آنها باشد، بیانگر بلایی است که بر سر مردم می زند، مانند آبله و غده و دیگر نگرانی ها و گرفتاری ها و گرفتاری ها.
 14. و اما کسی که در خواب ببیند که برف یا سرما را در الک یا جامه حمل می کند یا چیزی که آب و مایعات دیگر در آن نیست.
 15. اگر بیننده خواب فقیر یا در حد متوسط ​​باشد، هر چه به دست می آورد برای او یا نزد او نمی ماند، پس چیزی را برای ابدیت ذخیره نمی کند.
 16. بعضى گفتند: برفى كه در خواب غلبه مى كند، حاكى از عذاب حاكم يا سلطان است و نيز گفته شده كه برف در خواب گناهكار يا جنايتكار، حبس او را نشان مى دهد.
 17. هر کس ببیند که بر عبای و کفش و لباس و لباسش برف می بارد، از راه دور می رود و به سرزمینی سفر می کند که غرور و نفوذ او در آنجاست.
 18. برف در خواب فقط در صورتی است که در محلی که برف می بارد یا جایی که برف در آن منکر نیست (کوه ها، مزارع، چمنزارها، فلات ها، جنگل ها، ارتفاعات) اندکی غلیظ یا متراکم نباشد.
 19. مفسران از مکان های برفی مانند (صحرا، جزایر، دریاها، دره ها، شهرها، بازارها و میدان های جنگ یا جنگ) نفرت داشتند.
 20. برف یا یخی که به سختی جارو می‌شود یا از بین می‌رود، چنانکه در تعبیر خواب، حکایت از عذاب، دردسر و درد دارد.
 21. همچنین گفته شد: هر که در تابستان یا بهار به سرمای برف برسد، فقر یا تنگدستی به او می رسد.
 22. هر کس در خواب ببیند که در تابستان یا گرما دانه های برف می خرد، گرفتار چیزی می شود که غم و خستگی و بیماری او را برطرف نمی کند.
 23. هر که در خواب ببیند برف یا یخ به سرعت آب می شود، زود از غم و بلا خلاص می شود.
 24. برفی که بر خشکی می‌بارد، در تعبیرش مانند باران است و بیانگر رحمت و باروری و از بین رفتن غم و اندوه است.
 25. در تعبیر گفته شد: اگر برف یا تگرگ بر او بیفتد دشمنش به او آسیب می رساند یا به او ضرر می رساند.
 26. همچنین گفته شد: هر کس اندکی سرما بخورد (یعنی چند دانه) به مال یا مال مبتلا می شود.
 27. سردی در خواب اگر از آسمان فرود آید مجازات یا شکنجه حاکم برای گله است.
 28. در مورد خوابیدن روی برف، نشان دهنده پایبندی و ناتوانی در حرکت، کار یا دستیابی است
 29. هر کس در خواب ببیند برف بر او نشسته است، مشغله ها و نگرانی ها بر او چیره می شود (یعنی بر او مسلط می شود و حرکت و فعالیتش را فلج می کند). اگر در خواب برف آب شود، گرفتاری ها و نگرانی های بیننده برطرف می شود و جای آن رفاه و سعادت جایگزین می شود.
 30. مبدأ قرآن در تعبیر فقر است و یخ مضطر و عذاب است مگر اینکه صاحب خواب ببیند که آب را در ظرفی گذاشته و سپس آب را یخ زده است، دلالت بر داشتن مالی دارد که باقی می ماند و دائمی و منجمد (یعنی یخچال) بیت المال پول و پول است.

تعبیر برف در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا