تعبیر نصب میخ در خواب و کندن میخ در خواب

دید ناخن مصنوعی مجرد ابن سیرین برای امام صادق برای زن شوهردار برای زن باردار اعم از بلند، کوتاه، رنگارنگ، شکسته، زیبا

 1. اگر خواب دیدید که میخ ها را نصب می کنید، به زودی یک موقعیت شاد را پیش بینی می کند
 2. همچنین ممکن است خبر خوبی باشد که ممکن است به زودی بشنوید.
 3. اگر اغلب این خواب را می بینید، ممکن است نشانه خوبی باشد که باید تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنید
 4. اگر خواب ببینید که ناخن های خود را می جوید، به این معنی است که از مشکلی رنج می برید که حل آن دشوار است.
 5. اگر در خواب ناخن هایتان بلند است، به این معنی است که در واقعیت بر دشمنان خود پیروز خواهید شد.
 6. اگر در خواب دیدید که ناخن های خود را تراشیده شده است، به این معنی است که احتمالاً پول یا سلامتی خود را از دست خواهید داد.
 7. اگر در خواب ببینید که روی ناخن های خود لاک می زنید، به این معنی است که باید تمرکز بیشتری داشته باشید و در این مدت به کارهایی که انجام می دهید بیشتر توجه کنید.
 8. اگر در خواب ناخن های خود را کثیف ببینید، بیانگر سهل انگاری و تنبلی است
 9. هر کس در خواب ببیند که دارد ناخن هایش را در می آورد، نشانگر آن است که تجربه های سختی را در سطح خانوادگی یا عاطفی تجربه خواهد کرد.
 10. کندن ناخن در خواب یک تاجر یا تاجر ممکن است نمادی از ضرر مالی بزرگ یا عدم موفقیت در دستیابی به برتری و از دست دادن بسیاری از معاملات و پروژه های مهم باشد.
 11. از جمله تعابیری که رویای کندن ناخن نیز دارد، اشاره می کنیم که بیانگر فساد، خیانت در امانت و خیانت به نزدیکان است، چه از طرف بیننده خواب و چه از طرف نزدیکان. خیال باف.
 12. اگر ببیند کسی ناخن هایش را در می آورد، نشانه آن است که کسی به او خیانت می کند.
 13. اگر ببیند که ناخن هایش را بیرون می کشد، نشانه آن است که از صداقت و حسن خلق دوری می کند.
 14. اگر زمانی که بیننده خواب می‌بیند که آن را در می‌آورد، ناخن بلند است، این نشان دهنده از دست دادن موقعیت یا موقعیت شغلی یا اجتماعی او است.
 15. ممکن است نشان دهنده پیروزی دشمنان بر بیننده باشد. اما اگر هنگام برداشتن میخ کوتاه بود، این نشان می دهد که او موقعیت خود را حفظ می کند و بدون شکست دادن آنها از خود در برابر دشمنان محافظت می کند.
 16. دیدن ناخن های کنده شده در خواب می تواند نشان دهنده مرگ شخصی یا یکی از بستگان یا حتی مرگ خود بیننده باشد.
 17. هر کس در خواب ببیند که ناخن یکی از بیماران نزدیک خود را می کشد، نشانه مرگ اوست.
 18. و هر که مریض بود و خواب دید که ناخن های خود را می کند، این نشانه مرگ اوست.

رویای ناخن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا