تعبیر دیدن مرده در خواب، خواب مرده

دیدن پدر و برادر و شوهر و معشوقه ای که در حال حیات است، خواه مریض، غذا خوردن، خندان، دیدن اقوام مرده، مجرد، متاهل، باردار،

مرده در خواب چند بعد دارد و در هر حال بر اساس رؤیت مرده، دیدن مرده در حال خنده نشان دهنده حال اوست و شیخ واسیم یوسف می گوید: در دیدن مرده قاعده اساسی بگیرید. در حال خوب، یعنی گرسنه نبودن، ضمانت نداشتن و برهنه نبودن، خواب ستودنی است، زیرا خداوند متعال و تعالی در بهشت ​​فرموده است که مرده نه گرسنه می‌میرد و نه برهنه است و نه تشنه است) اما اگر یکی از این موارد را مشاهده کردید مانند گرسنگی و تشنگی یا برهنگی ستودنی نیست و مرده را به رحمت می خوانند ولی اگر مرده را خندان ببینی دلالت بر آمرزش دارد و اگر مرده را با لباس سفید ببینی نیز ستودنی است.

تعبیر دیدن مرده در خواب

 1. اگر میت ظاهری خوب داشت و صورت مطلقه هم خوب بود، این نشان دهنده حال خوب او نزد خداوند متعال است.
 2. دیدن مرده از زندگی او ثروتمندتر است و حکایت از خیر اخروی او دارد
 3. دیدن مرده فقیر در خواب، ممکن است بیانگر عدم انجام کارهای نیک او باشد
 4. مرده در خواب اگر مشغول و مشغله باشد، خواب دلالت بر اشتغال او به آنچه در آخرت دارد دارد.
 5. و اما کافر مرده در خواب دیدن او در حال خوب تعبیر به حال اولاد یا خانواده اش است و نه در حال خوب او نزد خدا.
 6. دیدن مرده با لباس های کثیف در خواب بیانگر وضعیت دین اوست
 7. و مریض مرده در خواب نیز حاکی از نیاز او به نیکی و صدقه است
 8. می گویند برهنگی مرده برای او تسکینی است
 9. به همین ترتیب، دیدن مرده برهنه در خواب ممکن است نشان دهنده فقدان اعمال نیک او باشد
 10. رنگ مرده در خواب به آبی یا سیاه تغییر می کند، هیچ خیری در او نیست و ممکن است نشان دهنده وضعیت نامناسب او باشد.
 11. ديدن مرده در خواب، طلاق از صورت، با او حرف نزده و به او دست نزد، زيرا از او راضي است، زيرا پس از مرگ، صلاحش به او مي رسد.
 12. و اگر ببیند که از او روی برمی گرداند یا با او نزاع می کند که گویی او را می زند، نشانگر آن است که مرتکب گناه شده است.
 13. و گفته شد هر که دید مرده ای او را زد، دینش او را اقتضا می کند

اما بر اساس قاموس تعبیر خواب در نابلسی دیدن مرده با صورت سیاه نشان از مرگ او به عنوان کافر است و خداوند اعلم.

هر کس ببیند مرده از قبر بیرون آمده است از زندان آزاد می شود و هر که ببیند مرده در دریا غرق شده است غرق گناه است و هر که در خواب برای مرده دعا کند فاسدی را شفاعت می کند. مرد متدین و هر که در خواب ببیند که همسرش از دنیا رفت، پیشه ای که در آن است تباه می شود و روزی او را خراب می کند و هر که در خواب ببیند که برادر بیمارش مرده است، می میرد.

و هر کس در خواب ببیند که مادرش از دنیا رفته حالش خراب و دنیایش از بین می رود و هر که در خواب به یکی از مردگان بگوید که نمی میرم در مقام شهداست و شادمان می شود. در آخرت، و هر کس مردی از کفار را در لباس کهنه ببیند، حالش در آخرت بد است، و هر که خود را با مرده ببیند، زنده است، و آن در خواب است، پس با او مخلوط شود. افرادی که در دین خود فاسدند.

و هر کس در میان مردگان زنده ببیند به سفری دور می‌رود و دینش تباه می‌شود و هر که مرده را در خواب ببیند خوابش آسایش آخرت اوست و هر که زنده را ببیند با مرده خوابیده است. عمرش طولانی می شود و هر که ببیند مرده او را کتک زده است، از سفر خیر می یابد و هر که ببیند مرده زنده شده است، آن محله دینش را فاسد کرده است.

و هر کس در خواب ببیند که یکی از مردگان پیراهن کثیف یا فرسوده خود را به او داده است فقیر می شود و هر که با مرده صحبت کند بین او و مردم خواهد بود و هر که ببیند مرده به دست او گرفته شده است. از طرفی ناامید به دستش پول خواهد افتاد.

دیدن مرده در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا