تعبیر ابر در خواب دیدن ابر در خواب

معنی ابر سفید یا سیاه نگه داشتن ابرها با دست برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار ریزش ابرها بر زمین اثر ابن سیرین

 1. ابرها نشان دهنده اسلامي است كه مردم در آن زندگي مي كنند و نجات آنها و مظهر رحمت و عنايت الهي است زيرا ابرها آبي را حمل مي كنند كه حاوي حيات همه موجودات است.
 2. ابر در خواب دلالت بر علم و دانش و فقه و حكمت و روشنگري دارد، زيرا حكمت لطيفي در آن وجود دارد، هنگامي كه باربري در هوا مي گذرد و آب از آن خارج مي شود كه منشأ حيات است.
 3. ابرها در برخی از تعابیر به معنای سرباز و سرباز هستند زیرا آب را حمل می کنند که گویی به مردم خدمت می کنند و از آنها محافظت و امنیت می کنند.
 4. ابرها نیز بر شترهای مملو از چیزهای پاکیزه مانند غذا و پارچه دلالت می کنند که گفته شد: آنها بر ابرها دلالت می کنند، چنانکه خداوند متعال در سوره گاشیه آیه 17 می فرماید: آیا به شتران نمی نگرند که چگونه می شوند. ایجاد شدند؟
 5. ابرها در خواب یا رویا ممکن است نشان دهنده کشتی هایی باشد که در دریا در حال حرکت هستند و مملو از خیرات و خیرات هستند.
 6. ابرها حاکی از حاملگی زن هستند، زیرا هم آب را حمل می کنند و هم به شکم خود می آورند، مگر اینکه خداوند به آنها اجازه دهد که آن را بیرون کنند یا انزال کنند.
 7. ابرها در برخی از رویاها خود را نشان می دهند و بنابراین منادی باران هستند.
 8. ابرها نشان دهنده نشانه های سلطان و عذاب یا دستور اوست، اگر آن ابرها تیره و سیاه باشد، یا همراه با چیزی باشد که دلالت بر سختی کند، مانند صاعقه و سنگ، همراه با آنچه بر اهل ضلالت نازل شده است. هنگامی که آنها معتقد بودند که این فرصتی است که آنها را باریده است، بنابراین آنها را از غفلت عذاب می آورد.
 9. هر کس در خانه اش ابرها را ببیند یا ببیند که در اتاقش ابرها می بارد، اسلام او را هدایت می کند یا از توبه کنندگان است، یا از سوی خداوند بخشنده مهربان، آمرزش و رحمت او را فرا می گیرد.
 10. اما اگر بیننده خواب ببیند که ابرها او را تعقیب می‌کنند، اگر مؤمن باشد، علم یا حکم می‌کند یا در صورت تمایل همسرش حامله می‌شود، چه بسا اگر خواب او را به تجارت سودمندی بشارت دهد. یکی از افراد آن است
 11. امّا مجردی که در خواب ببیند بر ابری سوار است و ببیند که به سرعت می دود، با زنی صالح ازدواج می کند. اگر ببیند که ابرها او را می برند، در مسافرت یا خارج از کشور است
 12. و اما طالب علم که در خواب ببیند که بر ابر سوار است، به سبب درخشش در رشته علمی که تحصیل می کند، مشهور می شود.
 13. و کسى که در خواب ببیند که ابرها به سوى او پیشروى مى کنند و در آن ترس و وحشت چیزى مانند رعد و برق و رعد و برق و صاعقه وجود ندارد، سود مى برد یا آرزوى او برآورده مى شود.
 14. کسی که در خواب ببیند که ابرها بر زمین می ریزند یا بر خانه ها یا در جریب ها یا بر درختان و گیاهان فرود می آیند، دال بر باران و باران سیل آسا است، یورش، هجوم، یا جنگ.
 15. بعضى از مفسران مى گويند: ابر در خواب دلالت بر پادشاه بزرگ يا فرمانرواى بزرگ دارد، پس هر كه اين را ببيند با امرا و امرا آميخته مى شود و از آنان اقبال و بلندى مى يابد و اين تعبير بر اهل علم و بازرگانان است.
 16. کسى که در خواب ببیند که ابر مى خورد، از نعمتى مانند پول یا حکمت بهره مند مى شود و خوردن ابر در خواب، بیانگر برترى بیننده و توانائى هاى زیاد اوست.
 17. مردی که در خواب ببیند که در میان ابرها خانه ای می سازد، در این صورت زندگی شایسته ای به دست می آورد یا در میان قوم خود به عزت می رسد. اگر در خواب ببیند که بر فراز ابرها قصری دارد از مسافرت و ازدواج یا حسنه نیکی می کند و این تعبیر بر زنان است.
 18. و اما کسی که در خواب ببیند که ابری بر مردم می بارد، برای قوم و خانواده و کشور یا طایفه خود سودمند است.
 19. حجاب نشان دهنده سلاطینی است که دستی بر مردم دارند و مردم بر آنها دستی ندارند و ابرهای بلند یا دور و خالی از رعد و برق و رعد و برق نشان دهنده حاکم یا پادشاه عادل است.
 20. حکایت از ظهور حاکم در آن مکان یا زیارت والی و امام یا شخصی دارد که در بین مردم آن کشورها دارای اعتبار و اعتبار است.
 21. ابر قرمز در تعبیر نشان دهنده پریشانی، نزاع یا بیماری است.
 22. هر کس در خواب ببیند که ابرها از زمین به آسمان می‌آیند، خیر و برکت و بلندی و بلندی را به دست می‌آورند و چه بسا خواب نشانگر ترفیع باشد.
 23. بالا آمدن ابرها در خواب مسافر یا خارج نشین بیانگر این است که او به سلامت به آغوش خانواده باز خواهد گشت و وضعیت او به وضعیت بهتری تغییر کرده است.
 24. صعود ابرها از زمین به آسمان حکایت از سفر یا زیارت دارد.
 25. ابرهای سیاه در تعبیر ابن سیرین حکایت از ظلمت و ابرهای سیاه حکایت از غم و اندوه بزرگ دارد

تعبیر رؤیت ابر (ابر) در خواب توسط ناصر الرمیح – یوتیوب

تفسیر ابر بینایی – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=X6x2YgQYAIo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا