تعبیر برگ انگور در خواب رؤیت برگ انگور سبز در خواب

خرید برگ انگور برای زنان مجرد، زنان باردار و متاهل، چه قیمه سبز با برنج پخته بخورند.

 1. دیدن برگهای انگور در خواب شخص، نشانه همه خیر و برکت در آن است و بیننده در خواب با ذهنی هوشیار و عاقل و تصمیمات دشوار در وقت مناسب از او لذت می برد.
 2. زنی که در خواب برگ انگور می بیند، بیانگر هوش و ذکاوت و گشاده اندیشی این زن در هر شرایط سختی است که در آینده برایش پیش می آید، جایی که بتواند کارها را حل و فصل کند.
 3. و کسى که در خواب یک برگ انگور پخته یا برگ انگور پر شده ببیند، براى او و خانواده اش خیر و برکتى را نوید مى دهد.
 4. ممکن است نماد پایان اختلافات و مشکلات خانوادگی در خانه و یافتن راه حل برای آنها باشد
 5. دیدن برگ انگور سبز تازه در خواب بیانگر سود و منفعت مادی با وجود مشکلات و چالش های فراوانی است که این زن با آن روبرو بوده است.
 6. برگ انگور در خواب زن متأهلی که فرزند دارد، نماد فرزندان اوست، اگر خوب و تازه باشد، نشان دهنده فرزندان سالم و مطیع است و بالعکس اگر دیدن آن غیرعادی باشد.
 7. در مورد دیدن برگ انگور در خواب زن متاهلی که بچه دار نمی شود یا زن تازه ازدواج کرده، این رؤیا خیلی زود خبر از بارداری او می دهد.
 8. اگر زنی در خواب ببیند که در حال پیچیدن برگ انگور است، بیانگر آن است که چیزهای زیادی او را مشغول کرده و باید هر چه زودتر تمام کند.
 9. و اگر زن ببیند که برگهای انگور را نمی پیچد یا از او کنده می شود تا برای تهیه آن بپیچد، نشان دهنده تلاش بسیار است که برای رسیدن به هدفی انجام داده است، اما با وجود آن شکست می خورد و کارش به پایان می رسد. همه هدر رفت
 10. و دیدن کار و تهیه برگ انگور همراه با احساس بد مزه بودن آن نشان دهنده این است که به دلیل یک موقعیت شرم آور که برای شما پیش می آید در مقابل مردم بسیار خجالت زده هستید.
 11. خوردن انگور در خواب همه خوبی ها را دارد و این به نوبه خود به این معنی است که دیدن برگ انگور در خواب نماد خوبی، خرد و متانت است.
 12. برگ انگور پر یا پخته شده به معنای خیر و صلاح فرزندان، رسیدگی به امور منزل و رسیدن آسودگی و آسایش است.
 13. خوردن برگ انگور در خواب بیانگر تسکین و از بین رفتن نگرانی و غم و اندوه است.
 14. و زنی که در خواب ببیند که برگ انگور می خورد، این نشانه سلامتی او و بهبودی او از بیماری در صورت بیماری است.
 15. خوردن برگ انگور در خواب ممکن است به معنای غافلگیری باشد، مانند دریافت و به دست آوردن هدیه، شنیدن خبرهای خوشحال کننده، یا برآوردن آرزو و آرزو برای بیننده بدون اینکه به دنبال رسیدن به آن باشید.
 16. اگر بیننده خواب ببیند که به دلیل نرم نبودن و تا حدودی سفت بودن برگ انگور که جویدن آن سخت است، می خورد، نشان دهنده مشکلاتی است که مخالفت این شخص را در برابر تحقق آرزوی خود تحمل می کند.
 17. دیدن خوردن برگ انگور و خوش طعم بودن آن در خواب بیانگر نزدیک شدن خرمن کار شما پس از بدبختی و زحمات شما برای رسیدن به آن است.
 18. به طور کلی دیدن کارت بازی در خواب به چیزهایی از زندگی طبیعی بیننده اشاره دارد، مانند درس خواندن، خانه، ازدواج یا کار او.

زن مطلقه خواب دید که دارد برگ انگور می خورد – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا