تعبیر مار بزرگ یا کوچک در خواب دیدن مار در خواب

معنی مار برای مجرد، برای زن، برای زن مطلقه، برای زن حامله، چه زرد سیاه، بزرگ، بزرگ، ابن سیرین کشته شد.

 1. مار با جثه بزرگ در خواب بیانگر وجود دشمنی بین همسران، والدین، خویشاوندان، فرزندان یا همسایگان است.
 2. ممکن است حاکی از وجود نفرت و حسد نسبت به بیننده باشد و در زندگی او حضور داشته باشد، اما او نمی داند که آنها هستند.
 3. دیدن مار یا مارهای کوچک در خواب بیانگر مشکلات یا نگرانی های زیادی است که به زودی با بیننده مواجه خواهد شد و مسبب این مشکلات نزدیک ترین خویشاوند، پسر، شوهر (همسر)، دوست یا برادر خواهد بود.
 4. بدترین و وحشتناک ترین خواب دیدن مار سیاه در خواب است که این خواب صاحب خود را از حضور یکی از بستگان خانواده اش که در او دشمنی شدید و نفرت شدید نسبت به بیننده وجود دارد هشدار می دهد و نقشه ای در کار است. که برای شما نقشه می کشند تا شما را در آن گرفتار کرده و به شما آسیب برساند.
 5. و مار سفید، نشان دهنده حضور یک زن بدخواه در زندگی شماست که از خوبی برای شما متنفر است.
 6. مار سبز از بارش قریب الوقوع باران یا آمدن سیلاب خبر می دهد.
 7. و مار زرد نشان دهنده بیماری بیننده است یا شکست او در چیزی یا وقوع طلاق بین زوجین.
 8. نیش مار به خواب بیننده نشانه خیر و صلاح است زن مجردی که در خواب مار را می بیند که او را نیش می زند خبر از ازدواج قریب الوقوع او می دهد.
 9. و بیننده اگر مریض باشد و در خواب ببیند که مار او را نیش می‌زند، این امر موجب بهبودی نزدیک او می‌شود.
 10. به طور کلی نیش مار در خواب نشانه رزق و روزی و خیر است.
 11. کشتن مار در خواب نوید رسیدن آسودگی و آسایش پس از سختی و کسب موفقیت و پیروزی بر دشمنان است.
 12. و هر کس ببیند که مار یا ماری را در بستر خود می کشد، مرگ همسرش را پیشگویی می کند و هر که ببیند همسرش مار به دنیا می آورد، هشدار می دهد که فرزندی نافرمان به سراغش می آید.
 13. و دیدن مار سبز روی تخت خبر از آمدن نوزادی برای اهل این خانه می دهد.

مار در خواب همیشه شر نیست – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا