تعبیر مرغ در خواب دیدن جوجه در خواب

معنی مرغ و جوجه خوردن برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار اعم از مرغ سیاه مرده، تخم مرغ خریدن، خام فروشی، پخته، پوست انداختن ذبح بریان، آبگوشت درست کردن با مرغ زنده.

 1. دیدن مرغ و خوردن آن در خواب، فال نیک و نیکو است و بشارت می دهد که بیننده سود خواهد برد.
 2. و دیدن مرغ کبابی یا سرخ شده به معنای به دست آوردن پول یا سود است اما بعد از سختی و تلاش
 3. و هر که ببیند مرغ خام می خورد، یعنی با زبان از مردم غیبت می کند.
 4. به طور کلی دیدن گوشت مرغ در خواب به معنای بدست آوردن پول زیاد است
 5. دیدن سر مرغ خوردن، مرگ زن نزدیک به بیننده یا همسایه او را به تصویر می کشد
 6. دیدن خوردن سینه مرغ به معنای یافتن شغل، کار یا مسافرت است
 7. در مورد خوردن ران مرغ، منظور همسر خوبی است که رابطه جنسی خوبی دارد
 8. دیدن ساق یا پاهای مرغ خوردن، رفتن به یک مکان بد و خلوت را پیش‌بینی می‌کند.
 9. در خواب دیدن مرغی با جوجه های جوان در خواب، فال بد تلقی می شود، زیرا بیانگر زوال زندگی و از دست دادن است.
 10. دیدن جوجه های زیاد در خواب، بیانگر وجود بچه های زیاد است
 11. دیدن جوجه های زنده در خواب، نشان قوی از مشغولیت خواب بیننده به مسائل زندگی مربوط به معیشت، پول و زندگی است.
 12. و اما دیدن شخصی در خواب به گونه ای که جوجه ها را تعقیب می کند و به دنبال آنها می دود، نشانه رزق و روزی است.
 13. و در دست گرفتن مرغ نشان دهنده به دست آوردن مبلغی است و دیدن مرغ سفید چاق ستودنی است زیرا نماد زن سخاوتمند است.
 14. در مورد دیدن مرغ سیاه لاغر، نماد زن عقیم و عقیمی است که زایمان نمی کند.
 15. شنیدن صدای مرغ در خواب خوب نیست زیرا هشدار دهنده اسراف است و دیدن فضله مرغ بیانگر بی توجهی در تربیت فرزندان است.
 16. دیدن تخم مرغ نماد پول است
 17. خرید مرغ در خواب بیانگر خوش شانسی است
 18. و دیدن خرید مرغ چاق یعنی ازدواج با زن پولدار
 19. و خرید مرغ سفید به معنای ازدواج با یک زن شایسته است
 20. و خرید مرغ لاغر نماد ازدواج با زنی است که بچه دار نمی شود
 21. و خرید مرغ سیاه نماد ازدواج علایق در سطح یک مرد یا یک زن است
 22. و اما دیدن جوجه فروشی در خواب، نماد اسراف در خواب مرد و یا سهل انگاری در تربیت فرزندان در خواب زن است.
 23. در مورد شخصی که در خواب مرغ پخته شده را می بیند ، این نشان دهنده اعتدال در امور خانه و وضعیت مالی است.
 24. و مرغ پخته شده در خواب زن متاهل نماد ثبات خانه است
 25. دیدن مرغ پخته در خواب زن حامله مژده فرزند پسر است و در خواب زن مجرد خبر از ازدواج با مردی توانا می دهد.
 26. مرغ آب پز در خواب نماد نفرین هایی است که مردم علیه بیننده خواب می گیرند
 27. و هر کس ببیند که از مرغی پوست می کند، این رؤیا حکایت از بیماری زن یا دخترش دارد.
 28. دیدن مرد مجردی که پوست مرغش را می کند، مصیبتی را به همراه دارد که منجر به زندانی شدن او می شود.
 29. و زنی که ببیند در حال کندن پوست مرغ است، نشان دهنده غیبت یا ظلم به خواهرش است.
 30. و دختر مجردی که در خواب ببیند در حال کندن پوست مرغ است، این بدان معناست که در یکی از مسائل یا امور مربوط به خود به خود ظلم می کند.
 31. مرغ خام در خواب به زنی اطلاق می شود که هیچ منفعتی در پشت خود ندارد و نماد پوچی، غفلت و حیله گری است.
 32. و زن مجردی که در خواب مرغ خام می بیند او را از یک ازدواج ناموفق آگاه می کند
 33. زن متاهلی که در خواب مرغ خام می بیند، بیانگر مشکلات و اختلافات عمده خانوادگی و زناشویی است
 34. مرغ ذبح شده در خواب یکی از نشانه هایی است که ناکامی را چه در حوزه اجتماعی از نظر ایجاد روابط و دوستی و چه در جنبه عاطفی هشدار می دهد.
 35. دیدن مرغ ذبح شده نشان دهنده فریب یکی از نزدیکان شماست
 36. و هر کس ببیند در خواب مرغی را ذبح می کند، بیانگر وقوع طلاق و جدایی او و همسرش است.
 37. و زن شوهردار که در خواب ببیند مرغی را ذبح می کند، این خبر از پیروزی بر رقیب یا دشمن می دهد.
 38. و مجردی که در خواب مرغی را ذبح می کند، به معنای ازدواج اوست، اما بدون میل خانواده
 39. و مرغ کبابی در خواب نماد شنیدن خبرهای بد ناراحت کننده است
 40. و او در خواب متاهلی است که نمادی از اشتغال او به امور خانه و اداره اش است.
 41. و در خواب مرد به معنای دریافت پول از منبع مشکوک است

تعبیر دیدن مرغ در خواب ایاد پرخاشگری – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا