تعبیر به دنیا آوردن پسر در خواب، خواب بارداری و تولد پسر در خواب.

معنی پسر برای زن حامله و زن متاهل و زن مجرد برای زن غیر باردار از نظر ابن سیرین چه بچه زیبا باشد چه مرده و چه بیمار.

 1. تولد به طور کلی به خوبی اشاره دارد
 2. دختر مجردی که در خواب ببیند حامله است و پسری به دنیا می آورد، یعنی با شخصی ازدواج می کند ولی از قبل او را نمی شناخت.
 3. اگر نوزاد از نظر ظاهری زیباست، ازدواج او را به مردی سخاوتمند و خوش اخلاق مژده بده.
 4. اگر نوزاد زشت باشد، این نشان می دهد که او با مرد بد اخلاق ازدواج کرده است
 5. زن متاهلی که باردار نیست و می بیند فرزند پسر به دنیا آورده است، به زودی خبر حاملگی خود را می دهد و فرزندش اگر به مسئله بارداری فکر نکند همان خصوصیاتی را خواهد داشت که در خواب دیده است. و زایمان
 6. زن حامله ای که می بیند فرزند پسر به دنیا می آورد، قول می دهد که فرزند دختر به دنیا بیاورد، یعنی برعکس آنچه در خواب دیده است.
 7. علیرغم تمایل عده محدودی از مفسران به این که می گویند آن گونه که خود دیده به دنیا می آید، علم آن تنها نزد خداوند متعال است.
 8. و زن باردار با دیدن این خواب در ماه های آخر بارداری به او نوید می دهد که به زودی زایمان خواهد کرد و انشاءالله به راحتی و سلامتی خود و فرزند بعدی خود را به دنیا خواهد آورد.
 9. دختر مجردی که در خواب می بیند که پسری مریض به دنیا آورده است، ازدواج خود را با مردی ظالم یا نافرمان به تصویر می کشد.
 10. در خواب زن متاهل حکایت از بیماری زناشویی یا بیماری او دارد و در خواب زن باردار، خدای ناکرده سختی زایمان را پیش بینی می کند.
 11. دیدن تولد یک نوزاد مرد مرده در خواب یک زن باردار نشان دهنده درد پس از زایمان او است
 12. در مورد خواب زن متاهل، این نشان دهنده عدم توانایی او در باردار شدن مجدد یا مرگ یکی از خویشاوندان او مانند برادر، پدر، عمو، دایی مادر و غیره است.
 13. در خواب یک زن مجرد، این نشان دهنده مشکلات و نگرانی های پس از ازدواج است
 14. زن مجردی که در خواب گربه ای به دنیا می آورد، ازدواج خود را با دزد تجلیل می کند و زن متاهلی که این را می بیند، زندگی خود را در اندوه و توهم خواهد گذراند.
 15. دیدن زن حامله، پیشگویی می کند که پسری با صفات بد به دنیا خواهد آورد
 16. تولد پسر نماد پایان نگرانی و زوال آن و فراوانی رزق و روزی و آسایش در موقعیت است.
 17. و این بینش در رؤیای معرفت طلب مسیری است که در راه رسیدن به آرزوی خود طی می کند و باید برای پیشرفت و رسیدن به آن استقامت و پافشاری کند.
 18. این بینش شامل تسکینی برای اسیر و مضطر و مشتمل بر تلاش و کوشش برای رسیدن و کسب روزی و روزی است.
 19. برخی از مفسران می گویند: دیدن فرزند در خواب ممکن است نماد غم و اندوه و نگرانی و مصیبت باشد.
 20. دیدن مردی که گویی همسر باردارش پسری به دنیا آورده است، این نماد خوبی است، زیرا رویا نشان می دهد که او پسری به دنیا خواهد آورد.
 21. اگر همسرش حامله نباشد، این خبر حاملگی او و تولد فرزند پسر است
 22. یا به دست آوردن روزی و خیر و مال فراوانی که در وجودش برکت است و زندگی او را به نیکی تغییر دهد.
 23. مجردی که در خواب ببیند زنی پسری به دنیا می آورد، این خبر از نزدیک بودن نامزدی یا ازدواج او می دهد.
 24. اگر مردی در خواب ببیند که اوست که فرزند ذکور به دنیا می آورد
 25. و اگر او سالم و سالم بود، پس این بیماری او را پیش بینی می کرد، و تولد پسر تاجر نشان دهنده ضرر و فقر است.
 26. و هر کس ببیند که مادرش او را دوباره به دنیا می آورد، مرگ بیننده را حکایت می کند
 27. دیدن پیرمردی در خواب که گویی دختر یا همسرش، پسر یا پسرش و پسرش پسری به دنیا می آورند، این خبر از نزدیک بودن حاملگی آنها می دهد.
 28. اگر مردی پسر مجرد یا دختر مجرد خود را ببیند که پسری به دنیا می آورد، انشاءالله حاکی از آرامش و شادی آینده است.

تعبیر خواب تولد پسر – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=3zPKQaJAckU

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا