تعبیر الباجه در خواب، سر گوسفند در خواب

تعبیر خواب سر گوسفند برای دختر مجردی که با زن باردار ازدواج کرده است

تعبیر خواب الباجه در خواب ابن سیرین

  1. با گوشت بره پخته شود، اگر پخته شود، خوردن آن نشان دهنده خوش خلقی است
  2. و تکمیل عزت و اعتبار در بین اربابان مردم و اگر با گوشت گاو درست می شد خوردن آن حکایت از زندگی خوب و رسیدن به آرزوی کارگران دارد.
  3. و اگر از گوشت پرندگان درست شده باشد، خوردن آن نشانگر پادشاهی، قوت، آرامش زندگی و تن سالم است.
  4. و اگر با گوشت پرندگان باشد تجارت یا ولایت بر ثروتمندی است که به مقدار چربی و کم آن ذکر شده است.
  5. هر کس در خواب ببیند که با آجیل و گوشت گاو نان باگت پخته است در حالی که از آنها می خورد، این نشان دهنده زندگی خوب از پول کارگران سخاوتمند با منفعت است.
  6. اگر گوشت پرندگان باشد، از پادشاه یا سلطان زندگی خوب، شرافتمندانه و عزیزی خواهد داشت.
  7. اگر از گوشت پرندگان درست شده باشد، ولايت و داد و ستد يا کسب حلال با افراد محترم است.
  8. و توشه دلالت بر مرض دارد، مگر آن که با گوشت پرندگان پخته شده باشد، چنانکه دلالت بر حال و برآورده شدن حاجت دارد.

دیدن شکم بره در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=pg2n1LrQphE

ابن سیرین شیخ عبدالرحمن رؤیت گوسفندان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا