تعبیر بهشت ​​در خواب و رؤیت ورود به بهشت ​​در خواب

هر که دید در بهشت ​​است در خواب دیدم وارد بهشت ​​شدم با دیدن مرده می گوید من در بهشت ​​هستم برای مجرد و برای متاهل و برای زن حامله بهشت ​​است.

 1. دیدن بهشت ​​همیشه فال نیک نیست، زیرا ممکن است حاوی هشدارها یا هشدارهایی باشد که فرد را به توجه و تجدید نظر دعوت کند.
 2. هر کس بهشت ​​را ببیند و ورودش را نبیند، بینش او را بشارت است و در اعمالش سهیم است.
 3. هر که بهشت ​​را با چشم ببیند، به آرزویش می رسد و غمش را از او می کاهد
 4. اگر ببیند که می‌خواهد وارد آن شود و مانع شد، بعد از این که به حج و جهاد منع می‌شود، یا از گناهی که در مصر است، توبه می‌کند و می‌خواهد توبه کند. آی تی.
 5. هر کس در خواب ببیند که یکی از درهای بهشت ​​به روی او بسته است، یکی از پدر و مادرش می میرد
 6. اگر در خواب ببیند که دو در به رویش بسته است پدر و مادرش می میرند.
 7. و هر کس در خواب ببیند که از هر دری که بخواهد وارد بهشت ​​شده است، پدر و مادرش از او راضی هستند، و اگر در خواب ببیند که وارد بهشت ​​شده است، به خاطر فرموده خداوند متعال در هر دو خانه شادی و امنیت خواهد یافت. در آرامش و امنیت) حجر، 46
 8. هر کس در خواب ببیند که وارد بهشت ​​شده، زمان و مرگش نزدیک است.
 9. هر که خواب ورود به بهشت ​​را در سر می پروراند، پس از تحمل سختی به خواسته اش می رسد، زیرا بهشت ​​را سختی ها فرا گرفته است.
 10. گفته شد که صاحب این خواب با بزرگان بزرگوار همراهی می کند و با مردم نیک رفتار می کند و واجبات خداوند متعال را انجام می دهد.
 11. اگر در خواب ببیند که به او می گویند وارد بهشت ​​شو، داخل نمی شود، خوابش نشان می دهد که دین را ترک کرده است به خاطر فرموده خداوند متعال (وَ لَمْ یَدْخُلُونَ الْجَنْتَ تا شتر از زهر خیاط برود) ال اعراف 40
 12. و هر کس در خواب ببیند که به او گفته شد وارد بهشت ​​می شوی، به فرموده خداوند متعال (و بهشتی که به ارث بردی) ارث می برد، زخرف/72.
 13. هر کس در خواب ببیند که در بهشت ​​است، به هدایت و معرفت رسیده است و اگر ببیند خندان وارد بهشت ​​شد، خدا را بسیار یاد می کند.
 14. اگر خود را ببیند که شمشیر کشیده و وارد آن شده، امر به معروف و نهی از منکر می کند و مورد برکت و تمجید و ثواب است.
 15. هر کس در خواب ببیند که زیر درختی نشسته است، خوشا به حال کسی که بهترین های هر دو جهان را به دست آورد، به خاطر این که خداوند متعال می فرماید: «الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خوشا به حال ایشان و خیرشان». رعد 29).
 16. و هر کس ببیند که در باغ های بهشت ​​و باغ های آن است، رزق اخلاص و کمال دین است.
 17. اگر ببیند که از میوه های آن خورد، مقداری را که خورده است، می دانست
 18. اگر ببیند از آب و شراب و شیر آن نوشید، حکمت و علم و ثروت به دست آورد.
 19. هر کس در خواب ببیند که بر بالین او تکیه زده است، بیانگر عفت و پاکدامنی همسرش است.
 20. هر کس در خواب ببیند که در بهشت ​​است و نداند چه زمانی وارد بهشت ​​شده است تا زمانی که زنده است عزت و فضل او در دنیا باقی است.
 21. هر کس در خواب ببیند که میوه های بهشتی را دریغ می کند، بیانگر فساد دین اوست، به دلیل این که خداوند می فرماید: «کسی که برای خدا شریک قرار دهد، خداوند بهشت ​​را بر او حرام کرده است و جایگاهش آتش است و ستمکاران برای او هستند. هیچ یاوری نیست.» المائده، 72
 22. هر کس در خواب ببیند که میوه های بهشتی را می چیند و به دیگری می دهد، به دانشی که با آن کار می کند و بهره می برد، به دیگران سود می رساند و از آن استفاده نمی کند و بهره ای نمی برد.
 23. هر کس در خواب ببیند که از آب کوثر می نوشد، امامت پیدا می کند و دشمن را شکست می دهد، به خاطر فرموده خداوند متعال:
 24. هر کس در خواب ببیند که از آب کوثر می نوشد، امامت پیدا می کند و دشمن را شکست می دهد، به خاطر فرموده خداوند متعال:
 25. هر کس در خواب ببیند که در یکی از قصرهای آن ازدواج می کند، به خاطر فرموده خداوند متعال، رهبری پیدا می کند یا با کنیز زیبایی ازدواج می کند:
 26. هر کس در خواب ببیند که با یکی از زنان بهشت ​​ازدواج می کند و جوانان آن دور او حلقه می زنند، به ملکوت و نعمت می رسد، زیرا خداوند متعال می فرماید:
 27. هر کس ببیند که فرشتگان بر او وارد می شوند و در بهشت ​​بر او سلام می کنند، به خاطر فرموده خداوند متعال به امری می رسد که او را به بهشت ​​می برد:
 28. هر كه رضوان خزانه دار بهشت ​​را ببيند تا زنده است به سعادت و فضل و حيات طيبه مي رسد و از بلاها در امان است، به فرموده حق تعالي:

تعبیر دیدن بهشت ​​در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا