تعبیر ناخن در غذا در خواب ناخن در خوردن در خواب

خوردن ناخن بلند داشتن ناخن در خوردن برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار خواب دیدم در غذای من برای ابن سیرین ناخن های کثیفی وجود دارد و ناخن هایی از دهان بیرون می آید.

  1. وجود ناخن در غذای شما نشان می دهد که چیزهایی وجود دارد که شادی شما را از بین می برد
  2. پس باید مراقب بود و با مسائل منطقی برخورد کرد
  3. همین امر در مورد تفسیر انتشار هر ماده غیر قابل خوردن در غذای شما نیز صدق می کند
  4. خواب همچنین ممکن است نشان دهنده آسیب به لمس، چشم و جادو باشد
  5. بیرون آمدن ناخن از دهان به این معنی است که بیننده خواب از نزدیکان خود صحبت می کند، شاید با کلمات بد یا خوب، زیرا دهان زندگی بیننده خواب است و ناخن ها کلماتی در خواب هستند.
  6. بیرون آمدن ناخن از دهان ممکن است به این معنی باشد که شما به ماژیک یا چشم آلوده شده اید
  7. رویت ناخن به طور کلی اگر زیبا باشد ستودنی است و غیر از آن برعکس است.

تعبیر ناخن در غذا در خواب – یوتیوب

خواب دیدم که از دهانش ناخن بیرون می آید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا