نمادهایی که جنسیت جنین را در خواب نشان می دهند علائم بارداری، پسر یا دختر

علائمی که به زن حامله نشان می دهد بچه، دختر یا بچه پسر باردار است یا دوقلو حامله است و رویاهای زنان باردار که جنسیت جنین را از نظر ابن سیرین تعیین می کند.

نمادهای حاملگی، پسر یا دختر

 1. اگر زن حامله ای در خواب ببیند که دختری به دنیا آورده است، پسری به دنیا می آورد و دیدن زنی که زنجیر طلا به دوش دارد، خبر از بارداری پسر می دهد.
 2. دیدن آمدن میهمان در خواب، یادآوری است
 3. دیدن سیاه یا سیاه صورت شوهر در خواب، نماد حاملگی دختر است، نسبت به فرموده خداوند متعال: «و اگر یکی از آنها در مورد زن موعظه شود، صورتش سیاه می ماند».
 4. خروس، شاهین، عقاب و همه پرندگان نر نماد بارداری با یک پسر هستند
 5. دیدن زنی در خواب، گویی بازتاب کودکی است، پسری جوان، یادآوری خوبی است.
 6. دیدن زن حامله در خواب به گونه ای که گویی در دوران قاعدگی است نماد فرزند پسر است
 7. اگر شوهر در خواب ببیند که دندانش در دامان او افتاده است، برای پسر خوب است.
 8. دیدن زن باردار یا شوهرش که می بیند همسرش تورات را در دست گرفته است، نشان دهنده حاملگی با زن است.
 9. دیدن یک زن حامله در خواب قربانی، نماد تولد فرزند ذکوری است که نسبت به اهل بیت خود صالح و صالح خواهد بود و آن نسبت به داستان مولای ما اسماعیل و ابراهیم علیهما السلام است.
 10. دیدن زن حامله ای که گویی روی چاهی ایستاده و از آن آب می نوشد تا آب پاکیزه و خوبی را که برای فرزند پسر نوید می دهد بیابد.
 11. دیدن تخت زناشویی در رویای مرد، یادآوری خوبی است
 12. دیدن تاج بر سر زن باردار در خواب، نشانه پسردار شدن است
 13. خوردن گوشت کبابی شتر و گوسفند برای پسر خوب است
 14. دیدن ماه به گونه ای که تصویر شوهر در آن برعکس است، پسر را بشارت می دهد و دیدن قلم نیز بیانگر ذکر است و دیدن هدیه کرسی و نشستن بر آن، نشانه حاملگی پسر است.
 15. دیدن مولایمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب مرد متاهل یا در خواب زن حامله مژده حاملگی با پسر است.
 16. دیدن یک زن باردار به گونه ای که گویی تصویر او در زن در قالب یک دختر کوچک زیبا، زن را بشارت می دهد
 17. دیدن چاقو در خواب مرد، نشانه پسری است و دیدن سر خاکستری نشانگر مرد است.
 18. دیدن شوهر یا زن حامله برای درهم که پول است، نوید پسر خوب است
 19. دیدن شوهری در خواب به گونه ای که گویی خیار می خورد، نوید آن است که همسرش صاحب دختری می شود
 20. مرغ، اردک و… از پرندگان ماده نماد تولد دختر است
 21. رؤیای روزه در روز عاشورا نماد فرزند صالح است
 22. دیدن سطل، سطل، نشان از نوزاد پسر است
 23. دیدن مردی متاهل به گونه ای که انگار ماهی از عورت او بیرون می آید و همسرش حامله است، مژده ماده را می دهد
 24. دیدن زن حامله به گونه ای که گویی پسری به دنیا آورده است، نشان دهنده باردار بودن دختر است و دیدن نقره بشارت دهنده دختر است.
 25. دیدن انگشتری از طلا و دیدن بره، فرزند ذکور را بشارت می دهد

نمادهایی که جنسیت نوزاد را در رویاهای یک زن باردار نشان می دهد – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا