تعبیر بابونه در خواب، خواب گیاه بابونه

چشم انداز چیدن بابونه، نوشیدن بابونه، برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار یا بیوه، و گل برای ابن سیرین، بابونه.

  1. در کل بیانگر صبر است
  2. بوییدن یا دیدن بابونه نشان می دهد که باید برای رویارویی با موقعیت دشواری که در حال گذراندن آن هستید، خود را به صبر مسلح کنید.
  3. برای بیماران، دیدن گل بابونه نشان دهنده بهبودی نزدیک است
  4. دیدن چیدن گل بابونه نشان دهنده این است که بیماری در انتظار شماست و باید مراقب باشید
  5. بابونه فایده و شفابخش بینایی است

تعبیر خواب گل های داوودی در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=xSsGQROHhK0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا