تعبیر رئیس جمهور محمد مرسی در خواب رویایی از رئیس جمهور در خواب

دست دادن با رئیس جمهور سیسی، بینش حاکم و درود خدا بر او و گفتگو با او

  1. دیدن رئیس جمهور در خواب بیانگر خداوند متعال است
  2. سعادت و غضب سلطان حاکی از خشنودی و غضب خداوند متعال است
  3. هر که او را ببیند بی دلیل اخم می کند، بینا در نماز یا دینش فاسد شده است.
  4. اگر او را در حال شادی ببیند، در امور دینی و دنیوی خود به خیر می رسد و به مقام عالی و نیکی نیز می رسد.
  5. اگر ببیند که خداوند متعال او را در زمین حجت قرار داده، جلال و عزت پیدا می کند و در صورتی که شایستگی آن را داشته باشد، به خلافت یا امامت می رسد.
  6. اما به فرزندان او ارث نمی رسد و اگر ببیند که خلیفه را کشت، امر بزرگی را طلب می کند و پیروز می شود.

تعبیر دیدن مقامات در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا