تعبیر دستکش در خواب پوشیدن دستکش در خواب

معنی دستکش، برداشتن دستکش بوکس سفید، سیاه، سفید، بزرگ یا کوچک، گم شدن دستکش های پاره استفاده شده و خرید دستکش جدید.

 1. دیدن دستکش در خواب به طور کلی به نحوه اداره امور زندگی تان اشاره دارد.
 2. جایی که باید با وجود انرژی ها، خلاقیت ها و استعدادهای نهفته مراقب و مردد باشید.
 3. دیدن دستکش در خواب بیانگر نیاز به بیان آنچه در درون شماست و نشان دادن استعدادهایتان است
 4. دیدن دستکش از دست در خواب، نشانه احترام به دیگران است
 5. دیدن پوشیدن دستکش کار در خواب بیانگر مرحله حساسی از سفر حرفه ای یا خصوصی شماست. و پوشیدن دستکش راننده در خواب بیانگر نیاز به بررسی ابزار و نظارت بر اعمال شماست
 6. دستکش بوکس در خواب نشان می دهد که بیننده خواب خود را در میان اختلاف نظرهایی که به آن نیاز دارد می یابد.
 7. موفقیت دستکش سفید
 8. دیدن دستکش های جدید نشان می دهد که تاریخ مهم غیرمنتظره ای در انتظار شماست
 9. دیدن دستکش درآوردن نشان دهنده فقدان احساسات و عواطف است
 10. اگر مرد ببیند که دستکش های زن را در می آورد، نشان دهنده خیانت است
 11. دیدن اینکه دستکش پرتاب می کنید، نشان دهنده این است که کسی قرار است مشکلات دردسرساز برای شما ایجاد کند
 12. از دست دادن دستکش در خواب بیانگر کسالت است و برای اثبات وجود خود باید به طور دائم و سخت تلاش کنید
 13. دیدن گم شدن دستکش نشان دهنده بی میلی به اشتباه است
 14. خرید دستکش در خواب بیانگر دیداری است که در پیش است
 15. دیدن دستکش های استفاده شده نشان دهنده کسالت است

تعبیر لباس سیاه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا