تعبیر چشم رنگی در خواب چشم سبز قرمز سیاه در خواب

بینایی چشم مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای ابن سیرین بیماری چشم زیبا کاسه چشم مردمک چشم خروج چشم از جای خود بینایی از ابروها و پلک ها

  1. ديدن چشم به طور كلي در خواب، نشانه قيافه بيننده، فهم، بصيرت و ملكه اي است كه او را در اختيار داشت، كه او را قادر مي سازد چيزها را بسنجد و بسنجد تا راه درست را بشناسد و حق و باطل را در حقيقت تشخيص دهد.
  2. اشاره به ایمانی است که بیننده در قلب خود القا می کند و اعتقادی که در زندگی خود به آن می چسبد.
  3. هر چه تعداد چشم ها در خواب بیشتر باشد، قدرت دین، ایمان، زهد و تقوا در زندگی بیشتر می شود، به طوری که بیننده با پیروی از دستورات او و سنت پیامبرش، بنده امین پروردگارش می شود. و خود را از پیروی از هوی و هوس و گمراهی نهی می کند.
  4. کسی که در خواب ببیند چشمانش سبز شده است و این موضوع با آنچه در زندگی واقعی است متفاوت است، خواب نشان می دهد که بیننده راه و دینی را دنبال کرده است غیر از دینی که اطرافیان او را پذیرفته اند. که دین آنها را زیر پا گذاشته است، خواه دین او دین واقعی باشد یا نه، خواه این به خاطر واقعیتی است که بیننده خواب در بیداری در آن زندگی می کند.
  5. و اما کسى که در خواب ببیند که چشمانش کبود شده و این با آنچه در واقعیت است متفاوت است، خواب اشاره به هوى و هوس است که بیننده خواب در واقعیت دنبال مى کند و این که انسانى است که افتاده است. از حقیقت غافل می شود و در توهم فرو می رود که او را در زندگی دنیا و آخرت به زیان می کشاند.
  6. ولى اگر در خواب چشمها سياه باشد، خواب بيانگر قوت دين و ايمانى است كه بيننده دارد و اينكه او شخصى وارسته و صالح است كه مشتاق طاعت و تقرب به خداى متعال است. بیدار.
  7. در صورتی که انسان ببیند که قلبش یک یا دو چشم یا بیشتر دارد، این رؤیت حاکی از درستی قلب و دلبستگی آن به خداوند متعال و خیری است که در واقعیت به آن می رسد.
  8. گفته شد تیزبینی چشم در خواب، برای بیننده امری نیکو و ستودنی است و این در مقابل است.
  9. اگر چشم‌ها تبدیل به توده‌ای از آهن شود، این خواب بیانگر نگرانی‌ها و ناراحتی‌هایی است که بیننده در واقعیت از آن رنج می‌برد که زندگی بیننده خواب را پر از غم، مصیبت، عدم آسایش و آرامش می‌کند.

تفسیر بینایی چشم – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=WNSJjl3MJ0s

بینایی سفیدی چشم – یوتیوب

تعبیر چشم آبی و قرمز و سبز در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=XuigvdV46JA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا