تعبیر مو در خواب دیدن مو در خواب مجرد

معنی موی بلند برای دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه برای مرد چه موهای سر بریزد چه موهای سیاه و چه سفید موهای پاها موهای تراشیده در دهان من رویای موهای بلند، کوتاه، مجعد، خاکستری و بیشتر توسط ابن سیرین را دیدم

معانی مو در خواب شما به تفصیل

 1. موی سر پول و طول عمر است
 2. اگر موهایش مجعد و بلند باشد، شرف و مغرور است و اگر طایفه ای دراز و پراکنده ببیند، پول رئیسش پراکنده است.
 3. و اگر مو نرم و لطیف باشد، افزایش عمده در پول است
 4. هر کس در خواب ببیند که موی بلند دارد و به آن خرسند است، مخصوصاً در زنان، ستوده است، زیرا از موهای دیگران در زینت استفاده می کنند.
 5. ابن سیرین گفت: من از موی سفید در خواب برای جوانی بیزارم، زیرا او فقیر است
 6. و هر که ببیند با نور مقداری از آن را برداشت، اگر ثروتمند بود، مال و اختیارش می رفت، و گفته می شد که پولش به خرید ملک می رود و اگر فقیر بود، از آن می گذشت. خدایا و اگر بعضی را حذف می کرد و بقیه را رها می کرد، چیزی از فضلش ضایع می شد و چیزی به تأخیر می افتاد.
 7. هر که ببیند خیری در او نیست و گفته شود مضطر و مضطر و ذلیل است.
 8. هر کس در خواب ببیند که موی سینه یا پشتش را می کند، اگر امانتی داشته باشد که به صاحب آن و پیش از موی عانه بجا آورد، ضرر دارد.
 9. و هر كه بيند موهايش يخ زده و بعد اصلاح شد اگر غلام بود آزاد شد و اگر نبود محمود نيست.
 10. هر که جوانی را ببیند که سبیل خود را دراز می کند، نشان از تکبر و تکبر او دارد
 11. هر که در خواب ببیند موی بلند دارد، فقر و بدهی است و ممکن است زندانی شود
 12. هر که ببیند در حال کچل موی سرش نیست، نشان از زیاد شدن عمر دارد
 13. هر که ببیند موی خود را با شانه شانه می کند، جلال و دولت است
 14. هرکس در خواب ببیند که موی او در جایی می روید که مو نمی روید، دلالت بر وقوع قرض دارد، خداوند متعال تصمیم به پرداخت آن می دهد.
 15. و ابن سیرین از سفیدی موی جوان کراهت داشت و گفت که سفیدی مو کمبود است و نگرانی اگر مو بلند باشد.
 16. و اگر فقیری آن را ببیند با فقر و قرض و چه بسا حبس مواجه می شود
 17. اگر ببیند موهای سفیدش را می کند، خلاف سنت می شود و شیوخ را دست کم می گیرد.
 18. و اگر جوانی در موی خود سفیدی ببیند، غیبت از اوست.
 19. روایت شده است که حجاج بن یوسف دید که سر و ریشش سفید شده است، پس عبدالملک بن مروان با پریشانی و پریشانی و تغییر در امور مواجه شد.
 20. اگر زنی ببیند که تمام سرش خاکستری شده است، خوابش بیانگر بد اخلاقی شوهرش است.
 21. اگر شوهرش عادل باشد با زن صیغه ای دیگر با او فرق می کند و در غیر این صورت از غم و اندوه او رنج می برد.
 22. و اما سیاهی موی زن، بر دو چیز دلالت دارد: یکی محبت شوهر به او، و دوم، درستی احوال شوهر.
 23. و اگر زن ببیند که موهای خود را باز کرده است، شوهرش از او غیبت می کند.
 24. و اگر موى پرپشت ببيند و مردم از او ببينند، در امرى آشكار مى‏شود
 25. و اگر انسان ببیند که بر سرش شاخ دارد، مردی است تسخیر ناپذیر
 26. اگر ببیند که موی جلوی سرش پهن شده، در آن وقت خوار می شود
 27. و اگر ببیند که موی پشت سرش پهن شده است، نشانگر خواری است که در صورت سفید شدن او را گرفتار می کند.
 28. اگر در خواب ببیند که موهای سمت چپ سرش پهن شده است، بیانگر آن است که از نرها و اقوامش متاثر شده است.
 29. اگر موهای سمت چپ سرش پراکنده باشد، تحت تأثیر اقوام زن قرار می گیرد و اگر نسبتی به زن و مرد نداشته باشد، آسیب به خودش برمی گردد.

تعبیر خواب مو همانطور که در کتاب تعبیر خواب بزرگ آمده است

مو در خواب پول و لذت و طول عمر است و افسار که موی سر است که بر دوش جمع می شود در تعبیر صاحب بینا فرق می کند گناهان او.

زیبایی مو و نیکویی آن به عزت و سربلندی اشاره دارد و موهای بلند و نرم افزایش مال است و موی زن در تعبیر گاه حکایت از مقام و منزلت و قدرت او دارد، زیرا مو اگر باشد مانند تاج یا بیشتر است. مانند ابریشم یا گوش طلا.

ابن سیرین از سفیدی مو برای آن جوان کراهت داشت و گفته شد سفیدی مو در خواب کمبود است و اگر موی سفید در خواب بلند باشد مضطر و اندوهگین می شود.

سفيدي مو در خواب فقير بيانگر بدهي است و مي گفتند گاهي بيانگر حبس و حبس و اسارت است.

و هر که در خواب ببیند که موهای سپید سر خود را می کند، در بیداری اهل دین و علم و شیوخ را دست کم گرفته است.

کمی موهای خاکستری در خواب ممکن است نشان دهنده آمدن غایب یا بازگشت مهاجر یا مفقود باشد.

سپیدی موی محمود در خواب متقی یا عالم و طالب علم است که بیانگر حیثیت و کرامت است و سفیدی مو در خواب مرد عادل نشان دهنده طول عمر و نیز دلالت بر فرزند دارد چنانکه خداوند متعال در سوره می فرماید. مریم:

گفت پروردگارا من استخوان را از خود سست کردم و سرم خاکستری شد و از دعای تو بدبخت نشدم پروردگارا (4) و از مولای پشت سرم ترسیدم و همسرم نازا بود. پس از تو به من وصی داد (5) مرا به ارث می برد و از آل یعقوبی ارث می برد ۖ و او را پروردگار مهربان قرار می دهد (6) ای زکریا تو را به پسری مژده می دهم که نامش یحیی است ما کردیم. پیش از آن نامی از او نسازید (7) گفت: پروردگارا چگونه پسری داشته باشم و همسرم نازا بود و من به سن پیری رسیدم (8)

در حديث روايت شده است كه حجاج بن يوسف در خواب ديد كه سر و ريشش سفيد شده است و پس از ديدن آن آنان را مضطرب و مضطر يافت و عبدالملک بن مروان خليفه اموي تغيير يافت. ذهن او

زنی که در خواب ببیند موهای خاکستری به موهایش هجوم می‌آورد، ممکن است از جانب شوهر یا خانواده‌اش با مشکلات زیادی مواجه شود.

اغماء در خواب مرد ممدوح است و دلالت بر پسر مبارک دارد و کما دسته مویی است که بر پیشانی آویزان است.

گرگ در خواب برای مجرد، نشان دهنده زنی صالح یا زیبا است که اگر مناسب باشد، ممکن است با او ازدواج کند.

موهای سیاه در رویای یک زن

دلالت بر شوهری با محبت و مؤمن دارد و در تعبیر ستودنی نیست که زنی در خواب موهای خود را باز کند اگر در بیداری بپوشاند اگر زنی ببیند که موهای خود را کوتاه می کند.

زنی که در خواب می بیند که موهایش کاملا تراشیده شده است، می ترسد شوهرش را ترک کند. اگر زن شوهردار خواب ببیند که شوهرش در حرم مکه موهایش را می تراشد، اگر به اذن خدا بدهی دارد و اگر امانتی دارد، به گونه ای انجام می شود که رضایت او را جلب کند.

زن شوهرداری که در خواب می بیند که شوهرش در حال تراشیدن سر است

زیرا در بیداری ممکن است او را از بیرون رفتن یا کار کردن باز دارد و باید در خانه بماند زیرا اگر پرنده بال خود را به استعاره ابن سیرین و بیان آن ببندد در لانه خود گرفتار می شود.

و در تعبير گفته شد: ديدن زن شوهردار خوب نيست كه گويا مرد غريب يا شناخته شده اي موي او را بتراشد و بتراشد و يا دست بزند يا شانه كند.

تفسیر موی تراشیده زن از ابن سیرین

اگر زن باسن زن بریده ای را ببیند هرگز بچه نمی آورد و زویب در زبان عربی به معنای موهای جلوی سر است که از پیشانی می ریزد و مقداری از آن ممکن است به ابرو برسد و در عامیانه وصف می شود. شوهرش زن دیگری را طلب می کند و همچنین گفته می شود که کسی که از زن بخواهد موهایش را کوتاه کند با او رقابت یا دشمنی می کند.

تراشیدن مو در خواب یک مرد

تراشیدن، کوتاه کردن یا کوتاه کردن مو در خواب مرد، اگر در حج باشد، بیانگر فتح یا برآورده شدن حاجت و قرض است، و اگر بیننده ازدواج کرده باشد، ممکن است دلالت بر فرزند یا فرزندآوری کند.

تراشیدن یا کوتاه کردن مو در خواب حاکم، رئیس جمهور، فرماندار یا وزیر نشان دهنده عزل، عزل یا پایان تصدی و حکومت اوست.

اگر پولدار و خوب باشد و ببیند موهایش را کوتاه می کند، مقداری از پولش کم است.

تراشیدن سر یا بریدن آن در خواب فقیر نیکو است و بیانگر آسانی و لذت پس از صبر و سختی است.

تراشیدن و کوتاه کردن یا کوتاه کردن آن در صورتی صحیح است که بیننده خواب در بیداری به آن عادت کرده باشد و تعبیر این خواب برای کسی که عادت به تراشیدن سر در بیداری ندارد خوب نیست.

ابن سیرین می گوید تراشیدن سر سرباز شهادت می خواهد

موهای پا در خواب

موی پا یا ساق پا نشان دهنده بدهی هایی است که مرد قادر به پرداخت آن نیست و در تعبیر خواب ناپسند است که در خواب پاهای پوشیده از مو را آشکار کند.

توضیح از بین رفتن موهای پشت سر

ناپدید شدن مو از پشت سر نشان دهنده تحقیر است که بر روی موهای سفیدش تأثیر می گذارد.

ناپدید شدن مو از جلوی سر در خواب

اگر خوابیده در خواب ببیند که موهای جلوی سرش کاملاً از بین رفته یا از بین رفته است، خواب بیننده پس از از بین رفتن مال یا قدرت یا مانند آن، از ذلت یا تحقیر برای خود می ترسد.

تراشیدن سر در خواب

هر کس در خواب ببیند که در ایام حج سر خود را می تراشد، آن صلاحی است در قرض و کفاره گناهان، و اگر در ماه های حرام یا در بعضی از آنها باشد، ادای دین است و رفع غم و غصه، این که موهایش را کنده یا کنده است، نشان دهنده نزاع با شوهرش است، و گفته اند مصیبتی پیش آمده، و اگر ببیند که تمام موهایش سفید شد، نشان می دهد که او شوهر به شکل دیگری مرد بد اخلاق است.

تصویری از بافتن مو

خوب برای زنان، بد برای دیگران

دید بلندی مو

محمود، پس هر که بیند که دراز است، علم و مالش را زیاد می کند، اگر صاحب بینش تاجر بود، تجارتش سود می داد به قول حق تعالی: {و او را در علم و بدن بسیار زیاد کرد. اگر بیننده خواب زن بود، دید او حکایت از زایمان داشت و آن را یتیم می گفتند.

تعبیر خواب مو ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Eb3sei2In4o

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا