تعبیر خواب نوشیدن آب و تشنگی و آب خوردن در خواب

معنی آب زیاد خوردن و سیر نشدن برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای ابن سیرین از بطری آب خوردن در خواب دیدم

تعبیر آب خوردن در خواب

 1. آب عمدتاً خوب است، به شرطی که زلال یا قابل شرب باشد
 2. هر که از چاه آب پاکیزه بنوشد یا خود را از آن سیراب کند و انتهای چاه را نیابد و در خواب آب چاه تمام نشود.
 3. و هر کس مجرد باشد، خواه دختر باشد و خواه جوان، اگر از نوشیدن آن لذت ببرد یا پس از تشنگی با لذت سیراب کند، ازدواج می کند.
 4. و اگر خواب مرد متأهل یا زن شوهردار باشد، و اگر هنوز همسرش را نگرفته یا بخواهد، با او ملاقات می کند و به آنچه می خواهد می رسد.
 5. و اگر در نزاع با شریک خود ازدواج کرده یا ازدواج کرده باشد، صمیمیت و محبت بین آنهاست
 6. و هر کس غیر از آنچه قبلاً ذکر شد باشد، فاسق یا کافر می شود و وارد اسلام می شود یا کفاره گناهش می شود.
 7. و اگر صاحب علم بود به علم بزرگ نایل شد و اگر تاجر بود به سود حلال و خیر در امر خود نایل شد.
 8. هر کس در خواب زن یا نر ببیند که آب زلال نیست و چیزی به آن آلوده است و رنگ یا مزه آن تغییر می کند، بیانگر حرام یا گناهی است که بیننده انجام داده است.
 9. اگر بیننده از مرد یا زن اعم از دختر، زن متأهل یا حامله آب بنوشد، سپس از خانه ای که خیانت صاحب آن را می داند، یا از خانه مسیحی آب بنوشد، عطای بزرگ و افعال فاسد و روابط حرام دارد. مانند آمیزش جنسی، زنا، معاشرت یا اختلاط
 10. هر کس آب پاکی بنوشد که رنگ و مزه آن آلوده به آلودگی نباشد و از سرچشمه آن مانند چاه، آبخوری در سر راه یا منزلش باشد، به نسبت مقدارش به خیر و نشاط می رسد. از نوشیدن او
 11. و تمتع از آب به معنای ازدواج، شوهر یا زندگی زناشویی است و آب گل آلود با تمام حالاتش خوب نیست مگر اینکه بعد از آن روشن شود.
 12. هر کس آب پاکیزه بنوشد یا آب زلال از نهر و باران شدید یا چاهی پر ببیند و از یکی از آنها بیاشامد در کارش ایمن است.
 13. اگر آب را در دهان بجوید یا حرکت آب را در دهان خود احساس کرد یا دهان خود را شست و شو داد، این نشان دهنده دشواری زندگی بیننده است و این که او به سمت بهتر شدن تغییر می کند.
 14. گفته شد که امنیت دشمنان، مخالفان و دسیسه ها.
 15. هر کس به مقدار زیاد آب بنوشد و آب زلال باشد نشان دهنده طول عمر بیننده است.
 16. و گفته شد: اگر بعد از تشنگی یا سیر شدن، آب بنوشد، یا آن را سیراب کند، یا حیوانی یا گیاهی باشد، در خود خیری به دست آورد، یا ازدواجی خوش برای مجرد و مجرد، و پول و سعادت. برای متاهل یا آسایش در زندگی که برای زن باردار امنیت و لذت است.
 17. هر کس از آب مطلق مانند نهر یا چاه یا آبی در راهی که صاحبش نیست یا باران شدیدی که کاسه او را پر کند بیاشامد، بیننده به حیات طیبه و خیر و منفعت و رزق تا قناعت می رسد.
 18. اگر آب کدر یا آلوده یا بوی بد باشد، در زندگی بیننده برعکس است.
 19. هر کس از خانه کسی آب بنوشد، اگر به خواست صاحب خانه یا صاحب آب باشد، از نزدیک یا نزدیک به یکی از بستگان صاحب آب خیر می گیرد. .
 20. و اگر بدون اذن صاحب آب باشد، یا با دزدی آب نوشیده، یا آبی که متعلق به کسی است که او را نمی شناسد، به اندازه نوشیدن آن زیان می کند یا به اندازه آن غم و اندوه درو می کند. همانطور که آن را نوشید، یا به خاطر نافرمانی قبلی خود نیاز به انجام کارهای نیک و تقرب به خدا دارد تا گناهانش برطرف شود.

هر کس در خواب آب پاکی ببیند و در منطقه ای فراوان بود در آن ناحیه عدل و انصاف حاکم است و جویدن آب دلالت بر خستگی و زحمت در زندگی دارد و اگر در خواب ببیند که بیش از آن که در بیداری آب نوشیده، آب می نوشد، پس خواب نشان دهنده طول عمر است، آن مصیبت غم و اندوه و مصیبت است و هر که در خواب ببیند که در آب است، تعبیر به نگرانی و مصیبت و مصیبت می شود. در بین مردم با دروغ مجاهدت می کنند و آب راکد دیدن نشانه حبس و حبس است و آب باطل زندگی ترش است آب خوردن برای نابلسی: هر که دید بد بود. ب آب زلال فراوان و جویدن آب نشان دهنده شدت زحمت در زندگی است و نوشیدن از آن مصونیت از دشمن و سالی حاصلخیز برای نوشنده آن است آب مطلق زیرا حیات نیکو و بینش آن است. خوب و مفید است

تعبیر خواب آب خوردن و هیدراته نشدن – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=3HHFOWOISys

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا