تعبیر دیدن بندر و کشتی و کشتی در خواب

دیدن کشتی یا کشتی در خواب برای مرد و زن مجرد و زن متاهل و زن باردار

دیدن بندر در خواب

قبلاً اشاره کردیم که کشتی در خواب به رزق و روزی و خیر و برکت و مال فراوان اشاره دارد بنابراین دیدن بندری که کشتی در آن پهلو گرفته است نیز از نظر علما و مفسران نشانه خیر و موفقیت خواهد بود. رویاها می گویند که بندر در خواب نماد موفقیت و آینده ای درخشان است.

منادی شنیدن خبرهای خوش و شادی است و ممکن است نشانه بازگشت غایب یا مسافر باشد و بندر در خواب مرد نماد سفر و موفقیت و پیروزی و در خواب زن نماد است. امنیت، ثبات و آرامش روانی

دیدن بندر در خواب مرد

بندر در خواب مرد نشان دهنده سفر در خواب مرد متاهل است و در مورد مرد مجرد نماد موفقیت و برتری و همچنین نماد ازدواج است. خواب، در صورت دیدن بندر با کشتی های بسیار و کشتی هایی با چشم انداز اسکله.

اما دیدن بندر توریستی به معنای شادی و آسایش در زندگی است و بندر تجاری به سود و پول بسیار حاصل از کار یا پروژه موفق اطلاق می شود و دیدن تعدادی کشتی لنگر انداخته و استوار در کنار اسکله بیانگر و نماد تعداد سال های آینده است که پر از خیر و خوشی خواهد بود.

دیدن بندر در یک رویا

در مورد یک دختر مجرد یا یک زن مجرد، بندر برای او نشان از سالی است که در آن شرایط هر مورد تغییر می کند و بندر ممکن است نمادی از ظهور مردی قوی در زندگی او باشد که دلیل درآمد و امرار معاش او باشد. مسافرت و رفت و آمد بین کشورها و بندر در یک رویا ممکن است نشان دهنده موفقیت در تحصیل، تعالی و فارغ التحصیلی باشد یا اشاره به جاه طلبی و امید این دختر و دستیابی به اهداف و رویاهای او باشد.

دیدن بندر در خواب متاهل

برای زن متاهل دیدن بندر در خواب نمادی از سکون، آرامش و اطمینان در خانه و خودش است. کشتی و بندر در خواب زن متاهل ممکن است به حاملگی، رزق و روزی، خیر و برآورده شدن آرزوها و خواسته ها در دوران بارداری اشاره داشته باشد. روزهای آینده به امید خدا

دیدن بندر در خواب زن حامله

و اما زن باردار، دیدن بندر کشتی در خواب، اشاره به نزدیک شدن به تولد و امنیت و امنیت جنین او دارد و دیدن بندری که خالی از قایق یا کشتی است، به زن حامله ای که می دهد، بشارت می دهد. به دنیا آمدن فرزند ذکور و خداوند متعال بالاتر و داناتر است برای برکت و خیر در خواب زن به طور عام و زنان باردار به ویژه

دیدن بندر ماهیگیری در خواب

قبلاً اشاره کردیم که چشم انداز بندر در اشکال مختلف از بندری به بندر دیگر با توجه به ماهیت کاربری و هدف آن متفاوت است. بندر تجاری نماد تجارت سودآور، سود زیاد و پول فراوان ناشی از آن است. از این تجارت، و بندر توریستی نشان دهنده تجمل، استاندارد بالای زندگی، فراوانی، تونل های فراوان و تجمل و غیره زندگی پر از تجمل است.

و اما دیدن بندر ماهیگیری و صیاد در خواب، نمادی است قوی که حاکی از سود فراوان و خیر و رزق و برکت فراوان در آن است.

تعبیر کشتی در خواب

كشتي در خواب: اگر كشتي يا كشتي را ببينيد كه در حالي كه در داخل آن هستيد سقوط كرد، بيانگر آن است كه در انجام امور شما مشكلي وجود دارد يا بر ضد شما توطئه اي طراحي شده است. این نشان از افتخار و موقعیتی است که در خواب هم نمی دیدید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا