تعبیر گرما در خواب دیدن دمای هوا در خواب

معنی توده و حرارت برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه چه تب خیلی گرم باشد و دمای بچه مرده بالا برود خواب دیدم دمای بدنم برای گرمای ابن سیرین زیاد است.

نماد هوای گرم در خواب

 1. گرما به نگرانی و ناراحتی تعبیر می شود و شدت آن بیشتر است و اگر در زمستان باشد حاکی از فایده و اگر در تابستان باشد بر عکس آن دلالت دارد.
 2. احساس گرما در خواب ممکن است نشان دهنده کنترل احساسات خشم یا حسادت بر روی بیننده باشد.
 3. گرما در طول زمستان و هوای سرد ممکن است نشان دهنده فواید، معیشت و منافع باشد، چه جسمی و چه روانی
 4. دیدن گرما در تابستان و هوا از قبل گرم است، ممکن است خلاف آن را نشان دهد
 5. غذاها یا نوشیدنی های تند در خواب ممکن است نشان دهنده بدخلقی و خستگی در زندگی باشد
 6. در پاره ای از موارد به سود نامشروع و عدم نعمت اشاره دارد
 7. اگر میت با آب گرم غسل کند یا غذای گرم بخورد یا در جای خیلی گرم باشد ستوده نیست.
 8. ديدن دست زدن به چيز داغ در خواب و در طبيعت مثل برف سرد است، مثلاً بيانگر آشفتگي و آشفتگي احساسات است.
 9. هر كه در خواب آزادي بيابد و خوابش در زمستان باشد، بيانگر سود و رزق و اموال گرانبها است.
 10. اگر در تابستان گرم است، خلاف آن را نشان می دهد. هر که چیزی گرم برای خوردن یا نوشیدن ببیند، ممکن است دلالت بر امرار معاش سخت و سنگین داشته باشد.
 11. شاید حاکی از کسب حرام و نابودی نعمت باشد
 12. هر کس مرده ای را ببیند که با آب گرم شسته شده یا آب گرم بنوشد، در آتش است.
 13. اگر خواب ببینید که از گرما خسته شده اید، این به معنای شکست در ادامه پروژه ها از طرف دوستی است که شما را فریب می دهد. خواب دیدن گرما رویای مطلوبی نیست

تعبیر خواندن دماسنج در خواب

دماسنج اگر در خواب دیدید که عددی را روی دماسنج می خوانید، پیش بینی کننده مشکلات در محل کار و محیط خانواده است. اگر دماسنج خرابی دیدید، این پیش بینی می کند که بیمار خواهید شد. اگر جیوه در دماسنج قابل مشاهده باشد، این امر مشکلات و نگرانی ها را در سطح کار پیش بینی می کند. اگر جیوه بالا باشد، می‌توانید با شرایط سخت اطراف کسب‌وکارتان کنار بیایید.

تفسیر دید دمایی یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=xRHGUN2EE50

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا