تعبیر خواب خوردن و خوردن در خواب

تعبیر خواب تقسیم غذا با حرص و طمع با کسی که می شناسم یا خویشاوندان و شوهر و معشوق دادن سفره غذا به مجرد به زن شوهردار به زن حامله به ابن سیرین.

نماد غذا و آشپزی در خواب شما اعم از سبزیجات، گوشت، برنج، میوه ها

 1. خوردن غذاهایی که در یک فصل معین شده است مانند سبزی، رزق و روزی است برای زمان معین و دیدن غذای پادشاهان زیاد و عالی است.
 2. اگر از ظرف ناخوشایندی بخورد، نشانه بلایی است که به او می‌رسد و خوردن در میان مردم شهوت است و اگر گوشت دیگران را بخورد غیبت می‌کند یا از دیگری غیبت می‌کند.
 3. مشاهده تبدیل غذا از بد به خوب نشان دهنده عدالت درونی و بهبود زندگی است
 4. دیدن تبدیل شدن غذا از خوب به بد نشان دهنده تغییر شوهر و حرفه است
 5. دیدن پختن غذای خوب نشان دهنده کسب مقام و ثروت پس از فقر است
 6. دیدن کسی که برای شما غذا درست می کند نشان دهنده این است که شما فریب خواهید خورد
 7. هر که ببیند بر غذای خود صبر می کند و خدا را حمد می کند، آسودگی می یابد
 8. دیدن پختن غذا برای بیمار نشان دهنده بهبودی است
 9. دیدن پخته شدن غذا تا زمانی که یکدست و رسیده باشد، نشان دهنده رسیدن به هدف است و بالعکس.
 10. دیدن غذای پخته بیانگر راحتی است
 11. خوردن غذای شادی یا مناسبت ها مژده است، چنانکه خوردن آن در یتیم خانه، مصیبت و هذیان است.
 12. خوردن غذا بدون تعیین وقت، رزق و فایده است
 13. خوردن کدو، دلیل بر پیروی از سنت هدایت است
 14. خوردن غذای علما هدایت و علم و برکت است
 15. خوردن غذای پلیس ممنوع است
 16. خوردن غذای فقرا و اهل زهد و تقوا، هدایت و توبه است.
 17. خوردن غذای اهل بیابان در آن نشانه سفر و حرکت از موقعیتی به موقعیت دیگر است
 18. خوردن غذا با گوشت دلیل بر غنای فقیر است و اگر بدون گوشت باشد نشان دهنده عبادت و فقر است.
 19. دیدن تبدیل شدن غذا به غذای بهتر ممکن است نشان دهنده خوبی درونی باشد
 20. فاسد شدن یا تلخ شدن غذا نشان دهنده تغییر همسر یا شغل است
 21. هر که ببیند خودش غذای خوب درست کرده، بعد از فقر مقامی به دست می آورد و ثروتمند می شود
 22. اگر می بینید که شخص دیگری برای شما غذا می پزد، مراقب یک فریبکار احتمالی باشید
 23. دیدن خوردن غذاهای تند ممکن است نشان دهنده کمبود زندگی باشد
 24. فاسدهایی که قابل خوردن نیستند ممکن است نشان دهنده بیماری و درد باشند
 25. اگر انسان ببیند به غذای خود راضی است، حمید الله، آسوده می شود
 26. اگر مریض باشد و ببیند برایش غذا می پزند، نشانه سود و سلامتی است
 27. هر که دید غذا درست کرد اگر پخته شود به خواسته اش می رسد و اگر نپخته باشد برعکس است.
 28. دیدن غذای پخته شده بدون خستگی مژده و آرامش است
 29. و هر کس ببیند که در دهانش لقمه ای خوب به او می دهد، سخنانی می شنود که او را خوشحال می کند یا یکی از بستگانش را در آغوش می گیرد.
 30. اگر غذا تند باشد، نشان دهنده سستی در زندگی است
 31. و هر کس ببیند که غذای گندیده می خورد و خوبی ها را ترک می کند، حرام می آید و حلال را در میان زنان می گذارد.
 32. دیدن لیسیدن انگشتان خوب است و لیسیدن ظروف نشانه مرگ یا پایان روزی است.
 33. هر کس مانند آب غذا بنوشد عمرش وسعت یابد و هر که از آنچه کراهت دارد بخورد و خدا را حمد کند غم و اندوه را برطرف می کند.
 34. هر کس از غذا لذت برد، غنیمت و خوشی به دست می آورد و هر که غذایی را که از آن متنفر است بچشد، می میرد.
 35. وقفه خوردن غذا در گلو نشانه بدبختی و ناراحتی است و جویدن غذا دلیل بر زیاد حرف زدن است.
 36. ديدن اشتراک غذا با ديگران نشان دهنده احساس ارزش و کمک به آنان و خوردن آن با گروهي از افراد گواه هماهنگي و آشنايي و دستيابي به منافع مادي است.
 37. و اما زیاده روی در خواب، بیانگر عدم وجود ارزشهای معنوی و وفاداری در زندگی شما و کنترل عشق به امیال و لذت بر شماست.
 38. امتناع از غذا در خواب بیانگر تمایل به استقلال و اعتماد به نفس است
 39. دیدن فست فودها نشان دهنده عدم توجه به احساسات و سلامت جسمی و روانی شماست
 40. دیدن یا خوردن غذای سوخته در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در حال تجربه یک آشفتگی و جریان شور هستید یا از فرسودگی و تخلیه احساسات خود.
 41. و اگر در خواب ببینید گرسنه هستید و غذا از شما دور است و به آن نمی رسید، بیانگر اضطراب و نیاز شما به حمایت از شماست.
 42. وقتی در خواب می بینید که در حال خوردن صبحانه هستید، بیانگر این است که در آستانه ورود به مرحله جدیدی از زندگی خود هستید و برای پروژه های جدید آماده می شوید.
 43. خوردن شیرینی در خواب بیانگر این است که در لذت های زندگی غرق شده اید و از آنها بسیار لذت می برید و احساس خوشبختی می کنید.
 44. خوردن تخم مرغ یا دانه در خواب معمولاً نشان دهنده تولد فرزند است، به ویژه برای کسانی که از ناباروری رنج می برند.
 45. دیدن تقلا برای غذا نشان دهنده این است که شما از کشمکش بین مسائل مادی و عاطفی در زندگی خود رنج می برید و این کشمکش ها باید حل شود.

تعبیر غذا خوردن در خواب – یوتیوب

تعبیر خوردن غذا در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا