تعبیر خواب موبایل، موبایل یا موبایل در خواب

معنی افتادن صفحه موبایل خواب دیدم موبایلم سیاه و سفید افتاد برای خانم های مجرد برای خانم های متاهل برای خانم های باردار خرید موبایل گم شدن موبایل

نمادی از ظاهر یک دستگاه تلفن همراه در خواب

 1. دیدن تلفن همراه نشان دهنده مردی بلندمرتبه و با نفوذ در کشورش است که دارایی زیادی دارد
 2. و اگر تلفن همراه دیده شود نشان دهنده این است که برخی اخبار در واقعیت به بیننده رسیده است
 3. اگر رنگ گوشی یا موبایل سفید یا قرمز باشد، دید نشان دهنده شنیدن خبرهای خوب و خوش است
 4. اگر رنگ تلفن همراه مشکی باشد، خواب بیانگر عکس آن چیزی است که ذکر کردیم، زیرا به اخباری اشاره دارد که باعث ناراحتی و ناراحتی بیننده در زندگی واقعی می شود.
 5. در مواردی که موبایل در حال زنگ زدن و ایجاد صدا دیده می شود، دیدن آن بیانگر شنیدن خبر و وقوع اتفاقات خوب در واقعیت است.
 6. هر کس در خواب ببیند موبایلی به دست دارد یا موبایلی در دست دارد، بینایی او حکایت از تیزی هوش و ذکاوت بیننده دارد و ممکن است اشاره به علم او باشد.
 7. و کسى که در خواب ببیند که با تلفن همراه تماس مى‏گیرد، براى بیننده طهارت و پاکى نیت را نشان مى‏دهد و براى همه مردم در نیت خود خیر مى‏برد و به کسى ضرر نمى‏رساند.
 8. دریافت پیام موبایلی در خواب اشاره به چیزهای سختی دارد که خستگی و از دست دادن آرامش و اطمینانی را که در واقعیت به رویا بیننده می رسد، به جا می گذارد.
 9. چشم انداز تلفن هوشمند به شخصی اشاره دارد که علاقه مند به گسترش عشق و صلح در بین مردم است یا پیام رسان که برای ایجاد آشتی بین چندین طرف فرستاده می شود. این دیدگاه ممکن است به شخصی اشاره داشته باشد که در واقعیت به بیننده کمک می کند.
 10. دیدن خرید گوشی نشان دهنده پول یا سودی است که بیننده در زندگی واقعی به دست می آورد
 11. یا اشاره به پیشرفت و موفقیتی است که بیننده در بسیاری از زمینه ها، چه در رشته تحصیلی و زندگی کاری و چه در زمینه پروژه های خود به دست می آورد.
 12. و خرید موبایل سفید یا قرمز در خواب برای بیننده در خواب نشانه خرسندی و خوشبختی است شاید این خواب بیانگر ازدواج باشد به خصوص اگر بیننده خواب مجرد باشد خواه دختر باشد و چه جوان.
 13. اگر رنگ موبایلی که بیننده خواب می خرد سیاه باشد، دیدن او نشان دهنده شکست یکی از حریفان یا دشمنان و برتری بر او در بیداری است.
 14. در مقابل این مورد، رویای فروش موبایل در خواب می آید، زیرا این مورد نمادی از شکست، ضعف و پریشانی است که بیننده در روزهای آینده خود تجربه خواهد کرد.
 15. دیدن یک زن در حال خرید موبایل نشان دهنده شادی این زن در واقعیت است و نشان دهنده محبت متقابل او و همسرش است.
 16. نشان دهنده ثبات خانه زناشویی و امنیت اعضای خانواده است
 17. اگر زن متاهلی در خواب ببیند که موبایلش را گم کرده یا موبایل را پرت کرده و به زمین می زند، بینایی او نشان دهنده تنش و کاهش رابطه بین او و همسرش است.
 18. و چشم انداز حاکی از آن است که این همسر در دوره آینده ضرر خواهد کرد و وارد یک بحران مالی خفقان می شود
 19. برای زن حامله ای که در خواب می بیند که در حال خرید گوشی هوشمند است، دید او به پسر باهوش و باهوشی است که در هنگام تولد می گذارد، ان شاء الله که این پسر دانا و نافع است. مردم.
 20. زن مجردی که در خواب تلفن سفید را می بیند، دید او نشان دهنده شادی و خوشحالی دختر در زندگی واقعی خود است.
 21. اگر موبایل قرمز را ببیند، دیدش حکایت از نامزدی و ازدواج او در روزهای آینده دارد انشاالله
 22. و دید گوشی مشکی برای دختر مجرد ستودنی نیست که برخی از مفسران ذکر کرده اند
 23. و کسى که در خواب ببیند در خواب تلفنى مى‏زند، رؤیتش نشانگر ازدواج خوش اوست.
 24. اگر دختر در خواب یک پیام متنی روی تلفن خود دریافت کند، ممکن است خواب نشان دهنده برخی از خستگی ها و مشکلاتی باشد که دختر در واقعیت تجربه می کند.

تعبیر دیدن گوشی در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=9OxK-tQ41jY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا