تعبیر میت و مرده در خواب برای دختر مجرد و متاهل و باردار

دیدن مرده یا مقتول و معنی اجساد و مرده برای ابن سیرین

 1. دیدن مرده یا مرده در خواب با مرد یا زن بودن بیننده فرقی نمی کند و بنابراین هر تعبیری که در سطور آینده ذکر شود در مورد زن و مرد صدق می کند.
 2. اگر جسد مرده ای را در خواب دیدید، خوشبختی شوم است، زیرا این خواب حاکی از خبر غم انگیزی از پروژه های کاری غایب و ناامید کننده است، مرد جوان دچار ناامیدی های زیادی می شود و شادی از بین می رود.
 3. اگر جسدی را دیدید که در تابوت افتاده است، این به معنای مشکلات فعلی برای بیننده است
 4. اگر جسدی را می بینید که لباس سیاه پوشیده است، این به معنای مرگ خشونت آمیز یک دوست یا اختلالات ناامیدکننده است.
 5. اگر در خواب دیدید که میدان نبردی را پوشیده از اجساد می بینید، این نشان دهنده جنگ و درگیری عمومی بین کشورها و نشان دهنده کارکردهای سیاسی است.
 6. اگر لاشه حیوانی را دیدید، به معنای وضعیت ناسالم هم برای کار و هم برای سلامتی است
 7. اگر جسد یکی از خانواده فعلی خود را دیدید، این به معنای مرگ آن شخص یا یکی از اعضای خانواده است.
 8. برای عاشقان، این نشانه مطمئنی از عدم رعایت تاریخ های مهم است
 9. اگر در خواب روی چشمان جسد پول بگذارید، به این معنی است که دشمنان نامرئی را می بینید که در زمان ضعف شما را می دزدند.
 10. اگر آن را فقط روی یک چشم قرار دهید، پس از یک مبارزه ناامید کننده، می توانید ثروت از دست رفته را برگردانید
 11. این خواب به معنای بدبختی و زیان دختر به دلیل اعتماد به او به افراد حیله گر است
 12. اگر دختری در خواب ببیند که انبارداری که در آن کار می کند جسد شده است و او را وقتی با صورت تراشیده و پاک می نشیند می بیند، پیشگویی می کند که از کمالی که معشوق در او می بیند، پایین تر خواهد بود. .
 13. اگر ببیند که سر جسد از بدن می افتد، او را از دشمنان غیبی آگاه می کند که به او آسیب می رسانند و ارزش او را در نظر صاحب کارش پایین می آورند.
 14. دیدن جسد در انبار پیش‌بینی می‌کند که غم و اندوه و ناراحتی دامنگیر همه افراد می‌شود و افرادی هستند که کار درست را انجام نمی‌دهند و به وجدان خود گوش نمی‌دهند و به آرامش و کار موفق نگاه بدبینانه‌ای خواهند داشت.
 15. دیدن مردگان و جنازه ها در خواب اصلاً ستودنی نیست و فال بدی است زیرا پیش آمدن مصیبت ها و غم ها و غرق شدن بیننده در مشکلات و نگرانی ها را نوید می دهد.
 16. چه در خواب جسد دیدید و چه حتی یک جسد، بیانگر آن است که دچار بدبختی ها و مشکلاتی خواهید شد که کنترلی بر آنها ندارید، زیرا خدای ناکرده با مشکلات و دشمنی ها و رقابت های زیادی مواجه خواهید شد.
 17. این خواب ممکن است نشان از عدم ذکر خدا در این خانه باشد و یا اینکه بیننده خواب از یکی از اعضای خانواده خود که در مسافرت بوده خبر بدی رسیده و شنیده است.
 18. یا شکست و فاجعه پس از شادی و موفقیت
 19. دید بیننده از حضور اجساد بسیاری که روی زمین یا در خیابان قرار گرفته اند، هشداری است که شهر او در معرض خطر بزرگی قرار خواهد گرفت که منجر به نابودی بسیاری از مردم می شود و ممکن است نشان دهنده وقوع یک حادثه باشد. نزاع عمده در محله یا محله سکونت که منجر به فوت و جراحات جدی در بین اهالی شد
 20. دیدن تابوت بیانگر این است که بیننده با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
 21. دیدن مرده با لباس سیاه هشداری است برای بیننده در مورد مرگ دوست یا خویشاوند با مرگی وحشتناک یا مشکلات شدیدی که ممکن است باعث ترک شغل شود.
 22. در مورد دیدن مرده‌ای که در خواب می‌شناسید، این نشان‌دهنده مرگ او یا مرگ یکی از اعضای خانواده آن شخص، یا بروز اختلاف بزرگ بین اعضای خانواده آن شخص است.
 23. ممکن است شخصی ببیند که جسدی وجود دارد که سر از آن جدا شده است و این به خواب بیننده هشدار می دهد که در زندگی اش وجود افرادی را در زندگی او ایجاد و شبیه سازی می کنند که باعث می شود او در آنها بیفتد. رنجی که با آن قدرتی ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا